Veľa malých a stredných firiem si možno dáva otázku, či je CRM systém vhodný aj pre nich a ako im môže pomôcť v podnikaní. Málokedy si uvedomujú, že jedným z cieľov môže byť práve zvýšenie produktivity predaja pomocou CRM alebo zhromažďovanie dát o zákazníkoch, vďaka ktorým môžu zlepšovať svoje produkty i služby a rozvíjať zákaznícku podporu. CRM systém môže napĺňať rôzne ciele a pomáhať vášmu podnikaniu.

S CRM získate prístup k aktuálnym dátam

Dáta sú dnes pre firmy kľúčové. Vďaka CRM už nemusia zostať zabudnuté v dokumentoch a excelovských tabuľkách v počítači alebo na firemnom serveri. Tým, že sa nachádzajú v jednom systéme, ich priebežne môžete aktualizovať a neustále s nimi pracovať – analyzovať ich a vyhodnocovať.

Výhodou online CRM tiež je, že aj keď sú ľudia na služobných cestách alebo pracujú z tzv. home office, majú prístup k centralizovaným dátam. Vedia si teda pozrieť komunikáciu so zákazníkmi i históriu jeho nákupov. Vaši obchodníci majú informácie o cenách konkrétnych produktov, dokážu zo systému odoslať objednávku alebo cenovú ponuku a dokonca sa pozrieť do histórii mailov. Všetky informácie sú vďaka online CRM systému dostupné odkiaľkoľvek, či sa k nim potrebujete dostať z počítača, tabletu alebo mobilu.

S CRM môžete využívať overené predajné nástroje

Firmy môžu s pomocou CRM riadiť dlhšie, ale aj kratšie predajné cykly. Môžete automatizovať svoje predajné procesy, vytvoriť si pravidlá toku činností alebo zefektívniť správu objednávok. To znamená, že v jednom systéme máte prehľad, s kým ste uzavreli obchod, kde je potenciálna šanca uzavretia nového obchodu, komu treba poslať cenovú ponuku alebo znova kontaktovať.

Okrem toho môžu manažéri alebo majitelia firiem vytvárať podrobné správy, ktoré slúžia na prognózu predaja, merajú aktivity zákazníckeho servisu alebo sledujú výkonnosť firmy. To vám umožňuje zlepšovať aj vaše rozhodovanie.

CRM zvyšuje produktivitu v rôznych oblastiach

Vďaka CRM môžete dosiahnuť lepšiu efektivitu v predajných i marketingových procesoch.  Ukladaním dát o obchode alebo marketingových výsledkov, či zberom dôležitej spätnej väzby od zákazníkov a partnerov, viete, ako na tom ste ako firma. Vďaka kľúčovým informáciám získate prehľad, v čom sa môžete zlepšovať alebo čomu by ste nemali venovať enormné úsilie.

CRM slúži aj na identifikáciu pravidelných zákazníkov

CRM pomáha aj zamestnancom zákazníckej podpory napríklad v automatickej identifikácii telefonických hovorov od predošlých zákazníkov a okamžite získať dáta zo systému. To ponúka možnosť krížového predaja a navrhovania alternatívnych alebo ďalších produktov (cross-selling).

Skvalitňuje služby zákazníckeho centra

CRM systém tiež umožňuje vašim zamestnancom rýchlo priradiť, spravovať a riešiť problémy, dotazy alebo reklamácie zákazníkov.

Zabezpečuje vernosť zákazníkov

Výhodou CRM je, že vašim zamestnancom umožňuje okamžitý prístup k dátam o zákazníkoch, vďaka čomu môžete personalizovať vaše vzťahy so zákazníkmi a rozvíjať dôveru. Práve lojalita zákazníkov, ktorá sa tvorí personalizáciou, firmám pomáha maximalizovať zisky a získavať viac úprimnej spätnej väzby ohľadne spokojnosti s produktmi a službami.

Podporuje marketingové stratégie

Niektoré firmy majú stále oddelené marketingové oddelenie od obchodného, čo je chyba. Ak má marketingový tím prístup k dátam ako je história nákupov zákazníkov alebo zákaznícke správanie, dokáže lepšie prispôsobiť propagáciu a zacieliť na konkrétny segment, aby firma zlepšovala a inovovali poskytnuté služby a zvyšovala mieru ich konverzie.