Mnoho firiem sa rozhodne vyskúšať email-marketing s cieľom získať nových zákazníkov. Oslovia tisíce kontaktov z kúpenej databázy, investujú financie do pekného dizajnu, prípadne využijú vlastné kontakty a čakajú... Výsledok však neprichádza. Email-marketing je pri starostlivosti o zákazníkov a budovaní vzťahov výborný nástroj. Avšak platí to len pre tých, ktorí pochopili, v čom je podstata jeho úspechu.  Ak ho nevyužívate správne, môže mať presne opačné účinky. Ako pre každý typ komunikácie ani tu neexistuje jednoznačný návod ako na to. Môžeme sa ale pozrieť na to, čo sa v praxi email-marketingu osvedčilo.

1. Nespamujte! Neposielajte emaily ľuďom, ktorí o to nemajú záujem.

Toto je základné pravidlo email-marketingu. Hoci ho dodržiava len málokto, v žiadnom prípade ho netreba podceňovať. Kontakty sú totiž to, na čom celý email-marketing stojí. S nimi predsa vytvárate vzťah. Prvým krokom k úspešnému email-marketingu je budovanie vlastnej a dobrovoľnej databázy zákazníkov. Vždy dajte svojim adresátom možnosť vybrať, či vaše emaily dostávať chcú.

Najlepším spôsobom a zároveň legislatívne správnym, ako to spraviť je umiestniť do každého z nich link na odhlásenie. Možnosť kedykoľvek a jednoducho sa odhlásiť zvyšuje vášmu newslettru dôveryhodnosť a vašej firme reputáciu. So spamovaním súvisí aj frekvencia posielania vašich emailov. Ak ste už získali súhlas s odosielaním, nezneužite ho a nezasypte emailové schránky svojich potenciálnych zákazníkov zbytočnými emailami. Denne, týždenne, mesačne či menej? V tomto prípade neexistuje jasné pravidlo. Avšak ako v bežnom živote i pri email-marketingu platí menej je niekedy viac.

2. Úspech je skrytý v tom ako dobre poznáte svojho adresáta.

Umením email-marketingu totiž nie je odoslať čo najväčší počet emailov ale doručiť cielenú informáciu cielene vybranému adresátovi. Dôležitá je teda kvalita a množstvo údajov, ktoré o svojich kontaktoch máte, nie veľkosť databázy.

Aké údaje by vás mali zaujímať?

Tie, ktoré vám pomôžu identifikovať potreby, záujmy a problémy svojich zákazníkov. Vďaka nim ich jednoducho zatriedite do skupín. Čím lepšie poznáte adresáta, tým trefnejšie informácie mu viete poskytnúť. Pre efektívne cielenie je výborné, ak emailingový nástroj spolupracuje s CRM systémom. Ak takýto systém nevyužívate, resp. nepracujete so žiadnou databázou vašich potenciálnych a existujúcich zákazníkov je najvyšší čas práve začať. Nech sa nachádzate v akejkoľvek fáze podnikania. Systematicky pracovať so svojimi zákazníkmi je totiž základ pre úspešné budovanie vzťahov a to nie len v prípade email-marketingu.

3. Obsah je to, čo získava aktívnych čitateľov.

Ak ste dodržali pravidlá spomínané v bodoch vyššie, máte našliapnuté správnym smerom. Vlastná databáza kontaktov s dostatkom kvalitných informácií vám vytvára perfektnú pôdu pre výber témy vášho emailu. Pri výbere obsahu musíte mať totiž  na pamäti, komu email posielate. Aké má daná osoba záujmy, potreby, problémy. Obsah vášho emailu sa jej musí dotknúť. Trefný obsah určuje čítanosť vašich emailov.

Nezabúdajte na call–to–action!

Nevyhnutnou súčasťou úspešného emailingu sú tzv. call-to-action (výzvy k akcii alebo ďalšiemu kroku). Ak už ste svojim kontaktom priniesli akúkoľvek informáciu – jej úspech neodmeriate, ak im nedovolíte kliknúť. Tajomstvo spočíva v tom, že do emailu vložíte len časť textu, nie celý. Pre zvyšok textu ich prinútite kliknúť. Na stránku, na firemný blog, na katalóg produktov, či priamo na objednávku. Práve takáto výzva sa nazýva call-to-action. Bez nej nikdy nezistíte, či váš email vzbudil záujem.

4. Píšte pravidelne, buďte osobný a hlavne nepredávajte!

Vďaka kvalitným informáciám ste vybrali cieľové skupiny vašich adresátov, pripravili tému, ktorá ich zaujíma aj s preklikom ďalej (call-to-action). Výborne! Existuje však ešte pár osvedčených tipov, ktoré úspešnosť vašich emailov môžu zdvihnúť vyššie. Ak už sa pripomínate cielene a s kvalitným obsahom, robte to osobne, pravidelne a nenásilne. Čítanosť vašich emailov porastie nahor.

Pravidelnosť.

Vzťah si vyžaduje pravidelnú komunikáciu. Predsa jedna lastovička leto nerobí. Zdieľajte informácie so svojimi zákazníkmi pravidelne, pretože nikdy neviete, kto je kedy pripravený kúpiť.

Osobný prístup

Ak máte emailingový nástroj napojený na CRM systém vďaka čomu poznáte mená a priezviská svojich adresátov, použite ich. Pôsobí to osobnejšie. Ľudia oceňujú osobný prístup. Majú lepší pocit,ak sa s nimi jedná individuálne a nie sú súčasťou masy. Šikovný emailingový nástroj vám umožní poslať hromadný email a zároveň ho personalizovať.

Nepredávajte!

Ľudia nemajú radi ak im niekto niečo predáva, veľmi radi však nakupujú. Aký paradox však? Avšak každodenná prax či návšteva predajných školení mi to vždy potvrdí. Využite tento fakt vo svoj prospech. Ľudia nenakupujú, len preto, že im niekto niečo ponúkne, ale vtedy ak na nakupovanie majú dôvod. Pri komunikácii mailom preto priamo nepredávajte. Snažte sa priniesť dôvod, prečo kúpiť.  Zdieľajte vlastné skúsenosti, vzdelávajte, dajte im nezáväzné echo o výbornej akcii... Pozor, nie však ako obchodník či marketér, skôr ako priateľ. Tajomstvom predajného emailu je nepredávať, ale ukázať zákazníkovi hodnotu, ktorá mu dá dôvod, aby nakúpil.

5. Sledujte ako vaši zákazníci na emaily reagujú.

Čo vo svojom podnikaní neviete zmerať, nedokážete efektívne riadiť. To isté platí aj pre email-marketing. Sledujte vývoj čítanosti svojich emailov, pretože práve tieto čísla vám prezradia ako na vaše správy potenciálni a existujúci zákazníci reagujú. Tak máte šancu identifikovať silné stránky, poučiť sa z chýb a tvoriť stále lepšie emailové kampane či newsletre.

Ako som už spomínala, zaručené pravidlá pre úspech email-marketingu neexistujú. To nám na druhej strane vytvára priestor pre kreativitu, nové nápady a objavovanie toho, čo môže zákazníkom priniesť hodnotu. Podstatou všetkých komunikačných aktivít by mal však byť úprimný záujem o zákazníka a individuálny prístup k jeho požiadavkám. Nejde o žiadne pravidlo email-marketingu ale o spôsob,ako sa pozeráte na svojich zákazníkov. Ak nie je vo vás, ťažko to zachránite pár trefnými emailami. Preto, predtým než začnete aktívne budovať stratégiu pre svoje emaily, zastavte sa a pouvažujte nad tým, ako by ste svojim zákazníkom priniesli ešte lepší zážitok, ako by ste sa o nich mohli ešte kvalitnejšie postarať, ako ich prekvapiť, ako im priniesť niečo viac... (samozrejme ak na to už pravidelne nepracujete). Potom sa pustite do email-marketingu. Nezabúdajte na to, že je to len jeden zo spôsobov komunikácie, záujem o zákazníka musí byť vo vás.

Verím, že pozitívne výsledky sa časom dostavia. Budem vám aj s FLOWii tímom držať palce.

O tom ako merať úspešnosť svojich email kampaní sa dozviete v blogu: Email-marketing. Ako merať jeho úspešnosť?