Spoločnosť Tech News World organizovala prieskum, v ktorom sa opýtala viac ako 500 organizácií na hlavné výhody, v ktoré veria, že dokážu získať pomocou technológie CRM. Výsledky ukázali, že podniky očakávajú prínos softvéru CRM v niekoľkých kľúčových oblastiach.

Hlavným cieľom firiem bolo zlepšenie služieb zákazníkom a ich celkovej spokojnosti. Tri najčastejšie výhody crm uvedené v infografike sa týkajú zlepšovania vzťahov so zákazníkmi.

Ako sa uvádza v nedávnej správe o softvérovom poradenstve, medzi tri najdôležitejšie funkcie CRM, ktoré spoločnosti dnes využívajú, sú:

  1. schopnosť spravovať kontakty (88%),
  2. schopnosť sledovať interakcie (80%),
  3. schopnosť plánovať a nastavovať pripomenutia (75) %).

Štúdia portálu Capterra navyše ukázala, že 47% všetkých oslovených používateľov CRM uviedlo, že ich CRM má významný vplyv na celkovú spokojnosť zákazníka. Rovnaký počet používateľov (47%) uviedlo, že ich CRM malo významný vplyv na udržanie zákazníkov.

Svet ako aj spôsob myslenia ľudí sa mení, ale budovanie pevných a lojálnych vzťahov so zákazníkmi a snaha o zvýšenie spokojnosti zákazníkov zostávajú kľúčovými prioritami pre podniky na celom svete.

A to je to, čo CRM dokáže robiť je najlepšie!