Březnovou aktualizaci jsme pro naše zákazníky připravovali od prosince. Obsahuje několik vylepšení v evidenci fakturace, zakázky, docházka, obchodní případy a sklad. Pojďme se společně podívat na novinky, které jsme pro vás připravili.

Obsah novinek

 1. Moderní a přehledná webová stránka FLOWii.
 2. Emailové šablony k dokladům.
 3. Nastavení barvy textu v podbarvených sekcích dokladu.
 4. Nový filtr ve fakturaci - způsob úhrady.
 5. Nový sloupec ve fakturaci - datum úhrady.
 6. Zobrazení názvu zakázky a čísla zakázky na dokladech (faktura, cenová nabídka, ...).
 7. Vlastní vzorce pro výpočet množství zboží v dokladech.
 8. Nový filtr, sloupec a export dat podle státu partnera.
 9. Rozšíření exportu seznamu položek ve fakturaci.
 10. Výběr státu v partnerech.
 11. Import obchodních případů.
 12. Nový filtr v zakázkách podle příjmů, výdajů a dohodnuté ceny.
 13. Export stavu skladových položiek včetně výpočtu průměrných nákupních a prodejních cen.
 14. Nastavení noční práce v docházkovém systému včetně nového reportu docházky.
 15. Čerpání náhradního volna v docházkovém systému.
 16. Možnost řazení sloupců v zakázce.
 17. Rozšíření API dokumentace o nové možnosti.
 18. Oprava drobných chyb ve webové aplikaci a mobilní aplikaci.

Moderní a přehledný web

Několik měsíců jsme pracovali na redesignu webstránky FLOWii. Našim cílem je, abyste nás poznali co nejlépe. Zároveň chceme, abyste měli představu, kdo je náš nejčastější zákazník a ve kterých odvětvích dokáže FLOWii pomáhat nejvíce. Naše webstránka prošla od roku 2014 již v pořadí třetí změnou. Připravili jsme pro vás malé srovnání naší první a aktuální webstránky 🙂

Aktuální design webstránky

Webstránka FLOWii - dizajn 2020

Design webstránky z roku 2014

Prvá webstránka FLOWii.

Online fakturace má 7 nových vylepšení

Emailové šablony k dokladům

Odesíláte doklady - faktury, cenové nabídky, dodací listy a objednávky z FLOWii? Pomocí nové funkce si budete moci nastavit vlastní šablony emailů ke konkrétním dokladem, které z FLOWii odesíláte svým zákazníkům. Do vlastních šablon můžete uvést např. informace k úhradě, ale i jakýkoliv vlastní text, nebo dokonce záruky a jiné důležité informace.

Postup: Přejděte na ozubené kolečko v horním menu -> Nastavení -> Fakturace -> Emaily -> a vytvořte si vlastní šablonu ke konkrétnímu dokladu.

Ako nastaviť emailové šablóny k dokladom vo FLOWii.

Po vytvoření šablony přejděte do evidence Fakturace -> klikněte na ikonku Obálka -> zobrazí vám předvyplněný text emailu podle nastavené šablony a email můžete odeslat.

Ako odoslať faktúru emailom

Nastavení barvy textu v podbarvených částech dokladu

Faktury, cenové nabídky a další typy dokladů si můžete přizpůsobit vašim firemním barvám. Novinkou je možnost nastavení barvy písma v podbarvených částech dokladů.

Ako nastaviť vzhľad dokladu

Nový filtr ve fakturaci - Způsob úhrady

Potřebujete zobrazit jen faktury, které byly uhrazeny v hotovosti nebo kreditní kartou? Aktivujte si nový filtr s názvem Způsob úhrady.

Postup: Přejděte do evidence Fakturace -> Filtry -> Přizpůsobit filtry -> Aktivovat filtr Způsob úhrady.

Ako nastaviť filter vo fakturácii podľa spôsobu úhrady

Nový sloupec ve fakturaci - Datum úhrady

V evidenci fakturace si můžete zobrazit nový sloupec s informací o datu úhrady vydané a přijaté faktury.

Postup: Přejděte do evidence Fakturace -> klikněte v pravo nahoře na znaménko "+" -> aktivujte sloupec Datum úhrady -> sloupec Datum úhrady se vám následně zobrazí mezi ostatními zobrazenými sloupci.

Ako zobraziť informáciu o dátume úhrady vo fakturácii.

Výpočet množství zboží dle vlastního vzorce

Vyrábíte a následně prodáváte zboží, jehož množství potřebujete vypočítat na základě zadaných parametrů? Máme pro vás skvělou novinku, která to umožňuje. Pro lepší pochopení si řekneme jednoduchý příklad.

Vyrábíte a řežete mramorové desky. Jednotková cena mramorové desky je 500 EUR. Zákazník si od vás objedná mramorovou desku v rozměrech: délka 6 000 mm a šířka 2000 mm. Při vytváření cenové nabídky nebo jiného typu dokladu postačí zadat rozměry, které si váš zákazník objednává a FLOWii ve vystaveném dokladu automaticky přepočítá rozměr mramorové desky na množstevní jednotku, v tomto případě m2. Výhodou je, že nemusíte množství zboží přepočítávat manuálně a vyhnete se tak i případným nepřesnostem.

Vytvoření vlastního vzorce

Postup: Přejděte do evidence Zboží a služby -> klikněte na existující zboží nebo vytvořte nové zboží kliknutím na znaménko "+ Nové zboží, služba" -> klikněte na znaménko "+" v části Vzorec -> zadejte parametry vzorce.

Ako nastaviť vlastné vzorce na výpočet množstva tovaru a materiálu vo FLOWii

Ako zadať vlastný vzorec k tovaru

Přepočet množství zboží podle vzorce na dokladu

Postup: Přejděte do evidence Fakturace -> klikněte na "+ Nový doklad" -> vyplňte fakturační údaje -> klikněte na "+ Přidat položku" -> klikněte na "Vypočítat" -> zadejte parametry a potvrďte tlačítkem OK.

Ako vypočítať množstvo tovaru na doklade

Výpočet množstva tovaru na faktúre

Ve FLOWii můžete použít množství kombinaci matematických vzorců pro výpočet množství zboží. Od jednoduchých až po složitější. Například:

= "1+2"

= "1+2/3+(4*5-10)"

= "2*x+sin(y)"

=  "int( sqrt(1-x^2), x, -1, 1)"

= "sum(n, 1, 100, 1/n^2)"

= "C(n,k)"

= "fib(n) = iff( n>1, fib(n-1)+fib(n-2); n=1, 1; n=0, 0)"

Nový filtr, sloupec a export dat podle státu partnera

V evidenci fakturace si můžete zobrazit nový sloupec s informací o státě partnera. Pomůže vám při zobrazení dokladů, které byly vystaveny například na odběratele ze Slovenska.

Postup:

Aktivace sloupce: Přejděte do evidence Fakturace -> klikněte v pravo nahoře na znaménko "+" -> aktivujte sloupec Stát partnera -> sloupec Stát partnera se vám následně zobrazí mezi ostatními zobrazenými sloupci.

Aktivace filtru: Přejděte do evidence Fakturace -> Filtry -> Přizpůsobit filtry -> Aktivovat filtr Stát partnera.

Ako nastaviť filter a stĺpec podľa krajiny partnera

Rozšíření exportu seznamu položek ve fakturaci

Export seznamu položek ve fakturaci jsme rozšířili o nové informace. U každé položky se vám navíc zobrazí datum dodání, vystavil, číslo zakázky a název zakázky.

Postup: Přejděte do evidence Fakturace -> klikněte na ikonku Export -> Seznam položek.

Ako vyexportovať zoznam položiek z fakturácie.

Výběr států v partnerech

Ke každému partnerovi jste si dosud mohli zaevidovat stát partnera. Novinkou je to, že stát partnera dokážete vybrat ze seznamu států a nemusíte stát zapisovat ručně. Vyhnete se nepřesnostem a má to i další výhody. Partnerů z konkrétního státu si dokážete rychle filtrovat nebo exportovat.

Výběr státu při přidávání nebo editování partnera

Ako vybrať štáť k partnerovi vo FLOWii.

Filtr podle státu v partnerech

Ako vyfiltrovať partnerov podľa štátov

Obchodní případy je možné do FLOWii hromadně importovat

Potřebujete naimportovat více obchodních případů? Už je nebudete muset přidávat manuálně po jednom. Postačuje si stáhnout soubor ve formátu xlsx. (EXCEL) z FLOWii, doplnit data a importovat do FLOWii.

Ako naimportovať obchodné prípady do FLOWii

Zakázky je možné filtrovat podle příjmů, výdajů a dohodnuté ceny

Zakázky si můžete filtrovat podle toho, zda jsou na nich evidovány příjmy nebo výdaje. Rovněž je možné vyfiltrovat zakázky podle dohodnuté ceny. Například všechny zakázky s dohodnutou cenou od 500 EUR do 2500 EUR.

Postup: Přejděte do evidence Zakázky -> Filtry -> Přizpůsobit filtry -> aktivovat filtr Dohodnutá cena.

Zákazky - ako nastaviť filter na dohodnutú cenu

Postup: Přejděte do evidence Zakázky -> Filtry -> Přizpůsobit filtry -> aktivovat filtr Příjem a Výdaj.

Ako vyfiltrovať zákazky, ktoré majú pridelený alebo nepridelený príjem alebo výdavok.

Export stavu skladu

Potřebuje zjistit aktuální stav skladu jednotlivých skladových položek? Při exportu stavu skladu si můžete zvolit i konkrétní den ke kterému potřebujete zjistit počet skladových položek. Navíc FLOWii vypočítá průměrné nákupní a prodejní ceny skladových položek.

Postup: Klikněte na Export -> Stav skladu -> Datum.

Ako exportovať stav skladu - skladové položky

Nastavení noční práce v docházkovém systému

Pracují vaši zaměstnanci v noci? Máme pro vás dobrou zprávu. Ve FLOWii lze nyní evidovat i noční práci. V návaznosti na tyto novinky jsme připravili nový report odpracovných hodin, ve kterém zjistíte, kolik hodin a v které dny zaměstnanec pracoval v noci.

Postup: Klikněte na ozubené kolečko v horním menu -> Nastavení -> Noční práce -> + Nové nastavení noční práce.

Ako nastaviť nočnú prácu v dochádzkovom systéme FLOWii

Čerpání náhradního volna

Čas od času se může stát, že vaši zaměstnanci čerpají náhradního volno za práci přesčas. Právě z toho důvodu jsme do docházkového systému doplnili nový typ události Náhradní volno. Přidáním náhradního volna se ponižuje celkové saldo odpracovaného času.

Náhradní volno můžete přidat jako Nový záznam přímo v evidenci Docházka.

Postup: Přejděte do evidence Docházka -> Nový záznam -> vyberte událost Náhradní volno.

Ako zaevidovať čerpanie náhradného voľna vo FLOWii

Náhradní volno je možné přidat i přes Plánované absence.

Postup: Přejděte do evidence Docházka -> Plánované absence -> Nová absence -> vyberte událost Náhradní volno.

Ako pridať náhradné voľno v dochádzke zamestnancov

Možnost řazení sloupců v zakázce

V zakázce na kartě doklady a na kartě finance si můžete sloupce řadit vzestupně a sestupně. Tuto možnost využijete zejména tehdy, pokud v zakázce pracujete s větším počtem záznamů, které si potřebujete seřadit.

Ako zoradiť stĺpce v zákazke

Rozšířili jsme API dokumentaci

API dokumentaci jsme rozšířili o informace týkající se typu a podtypu zakázek. Zároveň jsme zpřístupnili informace ohledně časových intervalů k činnostem na úlohách.

Kompletní API dokumentaci najdete zde: https://flowiiapi.docs.apiary.io/#

API klíč najdete ve vašich nastaveních FLOWii.

Postup: Klikněte na ozubené kolečko v horním menu -> Nastavení -> Rozšíření -> API.

Informácie o FLOWii rest API nájdete vo vašich nastaveniach

Děkujeme, že jste s námi 🙂

Aktuálně pracujeme na dalších vylepšeních. Nezapomeňte nás sledovat na Instagramu nebo Facebooku.