Slyšeli jste už někdy o Paretově principu, který říká, že 80 % výsledků je výsledkem 20 % všech příčin nebo vstupů nějaké události? Pravidlo 80 – 20 lze velmi dobře aplikovat na život firem a organizací. Americký byznys konzultant Richard Koch o něm dokonce napsal knihu s názvem 80:20 Umění dosáhnout co nejlepších výsledků s co nejmenším úsilím.

Pravidlo 80/20 (Paretův princip)

V podnikání si můžeme vybrat obtížnější cestu, ale můžeme si vybrat i cestu snazší a efektivnější. Tuto tezi potvrzuje pravidlo 80:20, jehož autorem je italský ekonom a sociolog Vilfredo Pareto. Zajímal se o rozdělení příjmů ve společnosti a zjistil, že 80 % majetku státu a bohatství Itálie je v rukou 20 % obyvatel. Později provedl také několik výzkumů v různých zemích a zjistil, že toto pravidlo neplatí pouze pro Itálii, ale podobný princip funguje i jinde.  Na základě toho se snažil dokázat, že rozdělení příjmů není náhodné.

Kromě toho také zastával teorii cirkulace elit. Podle této teorie dochází v politice k neustálému střídání elit u moci a k moci se dostávají vždy ti nejschopnější. Vládnoucí menšina je tak nahrazena novou vládnoucí menšinou složenou z jejích odmítnutých členů a novou elitou z řad ovládaných. Přitom tato elita musí mít privilegované postavení a ocenění. Zároveň rozlišoval několik druhů elit. Za nejdůležitější považoval politickou elitu, kterou dělil na elitu liščího typu (přesvědčivou, racionální a lstivou) a elitu lvího typu (vládnoucí silou a útlakem).

Pareto si však tohoto principu všiml i jinde. Například na své zahradě, kde si uvědomil, že 80 % úrody hrachu je obsaženo ve 20 % hrachových lusků. Tento zdánlivě nevinný postřeh se dnes používá zejména v ekonomii a lze jej snadno uplatnit téměř v každém oboru.

Později, ve 40. letech 20. století, Dr. Joseph Juran aplikoval tento princip na kontrolu kvality při výrobě produktů. Zjistil, že přibližně 80 % vadných kusů je způsobeno 20 % problémů ve výrobním procesu. Pokud se tedy zaměříme na 20 procent chyb, zvýší se kvalita výrobků o 80 procent. Juran pojmenoval tento fenomén jako „the vital few the trivial many“, což by se dalo z angličtiny volně přeložit jako „kritických málo a triviální mnoho“.

Později se ukázalo, že toto pravidlo lze dobře využít i v životě firem a organizací. Americký byznys konzultant Richard Koch napsal o tomto objevu knihu s názvem 80:20 Umění dosáhnout co nejlepších výsledků s co nejmenším úsilím. Jak lze Paretovo pravidlo využít pro zjednodušení řízení a rozhodování ve firmách? Je důležité si uvědomit následující a to, že 80 procent následků vzniká z 20 procent příčin.

Tedy většinu výsledku tvoří menšina investované jednotky. Podívejme se na pár příkladů:

  • 80 % zisků tvoří 20 % zákazníků
  • 20 % oblečení nosíte 80 % času
  • 20 % stran v knize obsahuje 80 % nejdůležitějších informací
  • 20 % slovní zásoby používáme 80 % času
  • 80 % světového bohatství vlastní 20 % populace

Toto pravidlo však platí i naopak.

  • 80 % vstupů bude mít za následek 20 % procent výstupů

Ale pozor, poměr 80:20 samozřejmě neplatí vždy. V různých situacích může být tento poměr také 70:30 nebo 90:10 a podobně. Podstatné však je, většinu výsledku tvoří menšina příčiny.

Jak využít Paretův princip při podnikání?

Paretův princip je užitečný zejména pro firmy, protože jim umožňuje zjistit, které aspekty podnikání nevyužívají svůj plný potenciál. Díky tomu je snazší zaměřit se na problémy, kterým je třeba věnovat největší pozornost. Nejúspěšnější podniky využívají Paretův princip k zajištění toho, aby všechny operace prováděné v rámci podniku přispívaly k jeho celkovému úspěchu.

Podívejme se na pár příkladů:

  • Pokud 20 procent zákazníků tvoří 80 procent zisku, je pro firmu nejefektivnější se zaměřit právě na těchto 20 procent. Totéž platí pro výrobky a služby, ale také pro vztahy se zákazníky.
  • Pokud 20 procent zákazníků tvoří 80 procent špatných recenzí, zaměření se na zbývajících 20 procent vám může přinést zlepšení o 80 procent.
  • Pokud zacílíte reklamu na kritických 20 procent potenciálních kupujících, úspěch bude opět 80 procent.

Tento princip můžete uplatnit i v distribuci, v oblasti financí či v rámci time managementu.

Využití 80/20 v souvislosti s FLOWii

Den má pouze 24 hodin a lidé tráví svůj čas kromě práce i jinými činnostmi. Co se týče řízení projektů a práce na nich, je důležité se umět rozhodnout, které pracovní úkoly a priority upřednostnit. Pokud při projektovém řízení a managementu zakázek ve FLOWii dokážete identifikovat 20 procent nejdůležitějších úkolů, přinese vám to 80 procent úspěchu. Rovněž, pokud se zaměříte na dokončení 20 procent nejhodnotnějších zakázek, přinese vám to 80 procent příjmu.

Pokud v kampani CRM dokážete díky kvalitní databázi zákazníků a vyhodnocení dat identifikovat 20 procent potenciálních kupujících, může mít takto zaměřená kampaň až 80procentní úspěch.

Je důležité si uvědomit, že Paretův princip není metodou, která by zcela eliminovala všechny kritické aspekty podnikání. Může vám však pomoci zaměřit se na oblasti, které budou mít nejkritičtější dopad na konečný cíl a přinesou vám nejlepší výsledky.