Čomu veríme?

Čomu veríme?

Veríme, že ľuďom pri vytváraní firemných hodnôt najviac pomáha efektívne riadenie, optimálny systém práce a profesionálny prístup k zákazníkom.

Sme presvedčení, že takýto štýl práce motivuje ľudí vo firme k úžasným výkonom, ktoré prispievajú nielen k vyšším ziskom, ale aj k vytváraniu vynikajúcich vzťahov medzi firmou a zákazníkmi.

Čomu veríme

Spoznajte náš tím

Náš tím

Lukáš Ivan

Lukáš Ivan

Financie a expanzia

Erik Lacza

Erik Lacza

Právo

Daniel Gubó

Daniel Gubó

Marketing

Tomáš Majerčík

Tomáš Majerčík

Obchod

Rebeka Nagyová

Rebeka Nagyová

Zákaznícky servis

IT avatar

Roman Liptaj

Vývoj

IT avatar

Lukáš Berka

Vývoj

Martin Tinka

Tomáš Smolek

Vývoj

IT avatar

Dalibor Tulis

Vývoj

Martin Tinka

Martin Tinka

Vývoj

Účel

Náš účel

Pomôcť firmám, ktoré chcú expandovať a zlepšovať kvalitu svojich tovarov a služieb prostredníctvom CRM a ERP softvéru.

Vniesť sebarozvoj, zisk a etiku do pracovného ako aj súkromného života.

Vytvoriť ziskovú firmu, ktorá poskytuje softvér celosvetovo.

Náš účel

Cieľ

Náš cieľ

Stať sa úspešnou inovatívnou spoločnosťou v oblasti poskytovania CRM a ERP softvéru, ktorá dodáva svoje služby celosvetovo.

Práca s FLOWii
Patrik Škulavík

“Mojim poslaním je navrhovať a rozvíjať FLOWii tak, aby našim používateľom pomáhalo zvýšiť efektivitu ich firmy a zlepšovalo vzťahy so zákazníkmi."

Patrik Škulavík - CEO

Patrik Škulavík

Naše začiatky až po súčasnosť

História

2019

Zverejnili sme prvú verziu mobilnej aplikácie, ktorú sme následne rozšírili o modul obchodné prípady.

Pripravili sme FLOWii na expanziu do zahraniči a získali prvé zahraničné registrácie.

Naďalej rozširujeme funkcionality a zlepšuje používateľský zážitok pri práci s FLOWii.

2018

FLOWii aktívne využíva viac ako 2 000 firiem v SR a ČR.

Naprogramovali sme zjednodušenú verziu skladu, chatovanie, možnosť odosielať a prijímať emaily do FLOWii a v neposlednom rade zmodernizovali dizajn aplikácie.

Zrealizovali sme optimalizáciu kódu a zrýchlili načítavanie dát.

Aplikáciu sme preložili do anglického a maďarského jazyka.

2017

Zvýšili sme frekvenciu aktualizácií.

Rozšírili sme tím.

Záver roka bol zameraný na vývoj mobilnej aplikácie pre Android a iOS.

2016

Do FLOWii sa registrovalo 2287 firiem.

Celkovo používa FLOWii viac ako 500 firiem na Slovensku a v Českej republike.

2015

FLOWii rozvíjalo nové funkcionality a počet zákazníkov bol viac ako 200.

2014

FLOWii prešlo skúškou trhu a získalo prvých 36 zákazníkov.

2013

Spustenie betaverzie FLOWii.

Zverejnenie webstránky FLOWii.

Zverejnenie aplikácie FLOWii pre prvých používateľov.

Tvrdá práca pokračuje!

2012

Tvrdá práca! Projektovanie, plánovanie, programovanie a testovanie.

2011

Zrod myšlienky FLOWii a založenie spoločnosti ESSTAR s.r.o.

Náš produkt

FLOWii

Spoľahlivý, prehľadný a rýchly softvér, ktorý zvyšuje efektivitu firiem a zlepšuje vzťahy so zákazníkmi.

Za FLOWii platí používateľ pravidelne a na čas. Práve preto dokážeme poskytovať profesionálne služby.

Financie