Venujete vo vašej firme čas e-mail marketingu? Ak nie, robíte chybu. Práve cez e-maily dnes firmy môžu byť v kontakte so svojimi zákazníkmi, zdieľať novinky o svojich službách a produktoch a rozprávať príbeh značky. Dobre nastavený email marketing dokáže naozaj divy.

Aké sú výhody emailingu?

  • Jednoduché a efektívne cielené kampane
  • Osobnejšia komunikácia so zákazníkmi
  • Nižšia investícia do marketingu
  • Udržiavanie stáleho kontaktu so zákazníkmi
  • Získavanie dôležitej spätnej väzby pre váš biznis
  • Jednoduché vyhodnocovanie dát

Súčasný človek je zahltený množstvom rôznorodých informácií i reklamy. Mnohí zákazníci už nedokážu prijímať toľko informačného smogu, aj preto je dôležité, aby firmy dbali o kvalitu zdieľaného a unikátneho obsahu informácií.

Zdieľajte pútavé obsahy vďaka newslettrom

Čo dnes môžete robiť inak, je dostať sa bližšie k zákazníkom práve cez obsahy, ktoré sú v súlade s vašimi hodnotami - či už prostredníctvom blogov, vzdelávacích sekcií, interakcií cez sociálne siete alebo aj email marketingu, ktorý môže mať podobu kampaní alebo pravidelného zasielania newslettrov.

Ak sa teda rozhodnete posielať e-mailovú kampaň alebo newsletter vašim zákazníkom, položte si najprv otázku: Prečo by mali otvoriť práve náš e-mail a čo by ich v ňom malo zaujať?

Prinášate vo svojom zdieľanom obsahu nejakú pridanú hodnotu a zaujímavý obsah, ktorý si ľudia radi prečítajú? Každý e-mail, či už ide o newsletter alebo potvrdenie objednávky, by mal byť ľudský, personalizovaný a mal by viesť k zlepšovaniu vzťahu so zákazníkmi smerom k vašej značke.

Výhodou je, že na trhu dnes možno nájsť skvelé online marketingové nástroje a softvéry na hromadný emailing, ktoré sú priamo prepojené aj s CRM systémom.

Prepojte CRM s emailingom a segmentujte

Dnes je už bežné, že CRM systémy sú prepojené aj s hromadným emailingom. Vedeli ste, takúto možnosť ponúka aj FLOWii? Vaše maily môžete posielať buď samostatne alebo hromadne na rôzne skupiny zákazníkov, ktorých si vyberiete na základe segmentácie vo vašej aktuálnej databáze.

Nezabudnite pritom na personalizáciu, ktorá je v súčasnej dobe extra dôležitá. Zákazníkov oslovujte menom a ponúknite im relevantné a zaujímavé čítanie s prepojením na vašu značku. Priamy predaj produktov a služieb cez newslettre nefunguje, keďže ľudia sú dnes doslova zahlcovaní desiatkami mailov z rôznych spoločností, ktoré niečo ponúkajú. Ak vám záleží na vašich zákazníkoch, nespamujte ich. V opačnom prípade o nich veľmi rýchlo môžete prísť alebo si vás zablokujú.

Čo má zákazník urobiť s vaším mailom?

Menej je viac. Platí to pri písaní textov, video obsahoch i rôznych typoch kampaní. Snažte sa ponúknuť zákazníkom relevantný obsah a naviesť ich k acii (Call-to-action).

Prípadne si položte otázku: Čo chcete, aby zákazník po prečítaní vášho e-mailu urobil?

Ak vlastníte e-shop, z obsahu v newslettri môžete presmerovať zákazníkov na zaujímavú ponuku produkty alebo služby na vašom webe. Pomôže vám k tomu aj kvalitne spracovaný vizuál. Ak nemáte k dispozícii interného grafika, môžete si pomôcť online grafickým nástrojom Canva, ktorý zvládne každý laik.  V Canve nájdete množstvo predpripravených kreatívnych a pútavých dizajnov.

Samozrejme, pri odosielaní mailu nikdy nezabúdajte na to najdôležitejšie - predmet emailu. Pútavý a výstižný predmet je ako dobrý titulok v novinách.

Optimalizácia pre mobilné zariadenia

Dbajte o responzivitu. Maily a newslettre optimalizujte aj pre mobilné zariadenia. Dizajn emailu, ktorý vyzerá dobre na počítačovej obrazovke, ešte nemusí ladiť na mobiloch a to je chyba, pretože zákazníci dnes vyhľadávajú a získavajú informácie prevažne prostredníctvom mobilných zariadení.

Navyše, buďte si istí, že dôležitú informáciu alebo link na vašu webovú stránku alebo e-shop zákazníci skutočne nájdu a je dostatočne viditeľná.

Myslite na konzistentnosť a pravidelnosť newslettrov

Pravidelnosť je v marketingu kľúčová. Pri množstve obsahu, ktorý sa každý deň dostáva k ľuďom, na  zákazník môže zabudnúť mihnutím oka. Odlíšte svoje newslettre niečím zaujímavým a urobte ich unikátne, aby sa na nich vaši zákazníci každý mesiac tešili.

Umožnite vašim zákazníkom, aby sa o vaše newslettre sami prihlásili jednoducho registráciou. Aj takto ich môžete informovať o vašich novinkách, zľavách, prínosných blogoch. Newsletter môže byť aj skvelým interným komunikačným nástrojom pre zamestnancov firmy, ak ich chcete informovať o zmenách a plánovaných akciách či procesoch vo firme.

Newsletter môžete vynikajúco využiť aj na vzdelávanie zákazníkov. Vzdelávaním im priamo neponúkate váš produkt, ale jeho pridanú hodnotu, čím si budujete a rozvíjate vzťahy so zákazníkmi.

Myslite na to najdôležitejšie - na dáta  

Dáta sú dnes pre firmy najcennejšou komoditou. Platí to aj v prípade dát získaných z emailingovej aktivity. Vyhodnocujte, koľko ľudí si vaše newslettre otvorilo, čítalo a ktoré témy ich najviac zaujímali. Skúšajte rôzne formáty, obsahy a kampane. Výhodou email marketingu je jeho efektivita a ľahká merateľnosť (engagement, open-rate, konverzie). Ak chcete otestovať dosah vašich e-mailov, vyskúšajte si A/B testing. Na internete nájdete veľa rôznych nástrojov na testovanie newslettrov.

Pre zaujímavosť - kde sa vzal spam?

Vedeli ste, že prvý spamový email poslala zákazníkom americká firma Digital Equipment Corporation z Massachusets v máji v roku 1978? Ako popularita tejto formy marketingu rástla, schránky zákazníkov boli zahltenejšie a tak vzniklo známe slovo “spam“.

Marketingové oddelenia svetových známych značiek sa dnes zamýšľajú, ako posielať hromadné emaily efektívne. Vo vyspelých krajinách majú dokonca na písanie a prípravu kvalitných newslettrov vlastných copywriterov, čím hodnota ich obsahu rastie a stávajú sa obľúbeným čítaním aj pre zákazníkov.