Aplikace FLOWii, která spojuje prvky CRM a mini ERP systému prošla za poslední léta zásadními změnami. Právě z toho důvodu jsme se rozhodli, že pro vás připravíme shrnutí všech aktualizací, které jsme od roku 2017 do FLOWii zapracovali. Možná jste některé přehlédli a mohli by vám při práci zásadně pomoci. Souhrn aktualizací jsme rozdělili podle jednotlivých řešení do přehledných tabulek.

Přehled úprav v grafu podle jednotlivých řešení

Fakturace

1. Více vlastních dodavatelských firem pod jedním uživatelským účtem.
2. Možnost vystavovat faktury z více vlastních dodávateľkých firem.
3. Nový sloupec v evidenci fakturace s názvem Dodavatel.
4. Filtrování dokladů podle dodavatele.
5. Uplatnění slevy na celý doklad.
6. Sleva nastavena na partnerovi se automaticky přenese do dokladu (faktura, nabídka, ...).
7. Evidování přijatých faktur.
8. Více desetinných míst na dokladu při ceníkových položkách (4 desetinná místa).
9. Možnost filtrování dokladů, které jsou částečně uhrazeny.
10. Automatické doplnění dohodnuté částky ze zakázky na faktuře.
11. Zápočet jako nový způsob úhrady dokladů.
12. Nové možnosti tisku a exportu dokladů (několik tiskových sestav).
13. Vylepšení výpočtu výše DPH.
14. Doklad o přijaté záloze.
15. Export faktur doplněn o interní poznámku.
16. Import dokladů (faktury, objednávky, cenové nabídky, dodací listy, dobropisy).
17. Rozšířené možnosti vyhledávání položek při vystavování dokladů.
18. Nastavení bankovních účtů při vlastních dodavatelských firmách.
19. Kategorie a podkategorie v dokladech.
20. Nové přístupové právo na změnu bankovního účtu.
21. Nové filtry ve fakturaci.
22. Propojení fakturace se skladem.
23. Rozšíření finančních přehledů ve fakturaci.
24. Zrychlení načítání dat.
25. Export fakturovaných zboží a služeb do excelu.
26. Zúžení řádků v tištěných dokladech.
27. Možnost vytvořit fakturu z dodacího listu.
28. Možnost založení účtu v Maďarsku v HUF.
29. Evidence přijatého dobropisu.
30. Rozšírenie možností nastavenia vlastných dodávateľských firiem.
31. Nový typ dokumentu - Žádost o cenovou nabídku.
32. Nové nastavení vzhledu dokladů (hlavička, patička, barvy).
33. Nový filtr ve fakturaci (Stav zakázky).
34. Rozšířené fulltextové vyhledávání zboží a služeb v dokladech.
35. Export faktur do účetního systému Pohoda v ČR.
36. Doplnění data splatnosti do vydaných objednávek.
37. Nastavení barvy textu v podbarvených částech dokladu.
38. Nový filtr ve fakturaci - Způsob úhrady.
39. Nový sloupec ve fakturaci - Datum úhrady.
40. Rozšíření exportu seznamu položek ve fakturaci.
41. Nastavení tisku dokladu - zvýraznění ceny s / bez DPH.

Finance - Příjmy a výdaje

1. Automatické vytvoření výdaje z vydané objednávky.
2. Nastavení zobrazení příjmů a výdajů pouze na zakázce.
3. Přílohy v příjmech a výdajích.
4. Propojení s bankami - Tatra banka, ČSOB banka VÚB banka FIO banka, Reiffeisen banka.
5. Rozšířené možnosti importu příjmů a výdajů.
6. Rozšíření uživatelských oprávnění v příjmech a výdajích.
7. Evidování nefakturovaná příjmu na zakázce.
8. Nový filtr ve financích.
9. Nové sloupce ve financích.
10. Filtrování podle středisek.

Ceník - Zboží a služby

1. Výpočet marže na zboží nebo službě.
2. Kategorie v ceníku.
3. Výběr výrobce u produktů v ceníku.
4. Rozšířený import ceníkových položek.
5. Přílohy ke zboží a službám.
6. Výpočet prodejní ceny podle marže.
7. Vylepšené fulltextové vyhledávání zboží a služeb.
8. Vlastní vzorce pro výpočet množství zboží v dokladech.

Zakázky

1. Synchronizace dat v zakázkách, úkolech a produktech.
2. Možnost evidence více zakázek v jedné hlavní zakázce (evidence podzákaziek).
3. Nová záložka v zakázce s názvem Podzákazky.
4. Rozlišení zakázky a podzákaziek na nástěnce pomocí sloupce Zařazení.
5. Tisk zakázky prostřednictvím zakázkového listu.
6. Automatické doplnění produktů z podzákaziek do hlavní zakázky.
7. Nové přístupové právo v zakázkách týkající se financí.
8. Zprávy a interní komunikace v zakázkách.
9. Notifikace na novou zprávu v zakázce.
10. Interní poznámka k produktům v zakázce.
11. Kontaktní osoby na zakázce.
12. Rozšířený přehled o financích v evidenci zakázek.
13. Kopírování zakázky s přílohami.
14. Jednodušší práce s přílohami - drag & drop, propojení s Google Drive a OneDrive.
15. Hromadná fakturace zakázek.
16. Nastavení vlastní dodavatelské firmy na zakázce.
17. Hromadné přidání vzovorých úkolů na zakázce.
18. Vlastní stavy zakázek včetně nastavení vlastních ikonek a barev.
19. Sledování data změny a uživatele, který změnu v evidenci vykonal.
20. Nový filtr v zakázkách na příjmy a výdaje.
21. Rozšíření finančního souhrnem a přidání nových sloupců v zakázkách.
22. Rozšířené fulltextové vyhledávání zboží a služeb v zakázkách.
23. Export úloh přímo ze zakázky.
24. Zobrazení názvu zakázky a čísla zakázky na tištěném dokladu.
25. Nový filtr v zakázkách podle příjmů, výdajů a dohodnuté ceny.
26. Možnost řazení sloupců v zakázce.
27. Zakázky propojené se skladem - skladové doklady na zakázkách.
28. Vytvoření podzákazky z úspěšného obchodního případu.
29. Zrychlení načítání údajů v evidenci zakázky.
30. Rychlejší fulltextové vyhledávání v zakázkách.

Obchodní případy

1. Rychlejší fulltextové vyhledávání v obchodních případech.
2. Import obchodních případů.
3. Vytvoření podzákazky z úspěšného obchodního případu.
4. Zprávy a interní komunikace v obchodních případech.
5. Poznámky k cenové nabídce se zobrazují v obchodním případě.
6. Rozšířené fulltextové vyhledávání zboží a služeb v obchodních případech.
7. Obchodní případy v mobilní aplikaci - Android, iOS.

Úkoly

1. Měření času na úkolech a zakázkách je možné zaznamenat i manuálně.
2. Nový filtr v úkolech - odpracované úkoly podle data.
3. Nový typ v úkolech - čekající úkoly v zakázce.
4. Datum ve fázi zakázky se automaticky přenese do data do úkolu.
5. Volitelné pole v úkolech.
6. Zprávy a komunikace v úkolech.
7. Notifikace na novou komunikaci v úkolech.
8. Rychlý a zjednodušený náhled příloh.
9. Nový stav na úkolech - zrušen.
10. Vlastní poznámky k jednotlivým činnostem na úkolech.
11. Propojené úkoly s produkty na zakázce.
12. Notifikace na překročen plánovaný čas na úkolech.
13. Nové přístupová práva v úkolech.
14. Fulltextové vyhledávání zboží a služeb v úkolech.
15. Nový sloupec v evidenci úkoly - čísla zakázek.
16. Nový filtr v evidenci úkoly - stav zakázky.

Partneři

1. V záložce s názvem Účty a splatnost lze nastavit slevu na partnera.
2. Nový filtr v partnerech - S aktivitou a Bez aktivity.
3. Nová funkce v úkolech, která upozorňuje na to, že byl partner kontaktován.
4. Sloupec na nástěnce Naposledy kontaktován je provázaný s úkoly.
5. Export partnerů včetně volitelných polí.
6. Možnost manuálně přiřadit fyzickou osobu k odběru newsletteru.
7. Nastavení fixního variabilního symbolu k partnerovi.
8. Vyhledávání partnerů v SK a CZ registrech.
9. Tituly při kontaktních osobách partnera.
10. Import partnerů včetně volitelných polí.
11. Nový filtr, sloupec a export dat podle státu partnera.
12. Výberovník států v partnerech.
13. Ruční odhlášení a přihlášení kontaktní osoby z odběru novinek.
14. Volitelné pole v partnerech.
15. Zrychlení načítání dat v partnerech.

Emailing

1. Hromadné emaily mají vlastní kategorie
2. Nový sloupec na nástěnce v hromadných emailech s názvem Kategorie.
3. Možnost filtrování hromadných e-mailů podle kategorie.
4. Kompletní odesílání a přijímání klasických e-mailů přímo ve FLOWii.
5. Vlastní emailové šablony k dokladům.
6. Filtry k emailingu - přijaté, odeslané, koncepty, vymazány emaily.
7. Kopie a skrytá kopie při odeslání emailu z FLOWii.
8. Propojení emailů s obchodním případem a zakázkami.
9. Vzorové emaily.
10. Notifikace na přijatý email.
11. Vylepšení notifikací zasílaných na email - z emailové oznámení přímo do FLOWii.

Docházkový systém

1. Hromadné přidávání záznamů v docházce.
2. Export docházky zaměstnanců do excelu - denní rozpis.
3. Automatické zaokrouhlování příchodů a odchodů zaměstnanců.
4. Automatická evidence obědové přestávky.
5. Zobrazení měsíčního salda - docházkový terminál v tabletě.
6. Nová událost v docházce - Home office.
7. Přehlednější export docházky zaměstnanců do PDF.
8. Rozšíření přehledu v evidenci docházky.
9. Zobrazení názvu dne při datu události.
10. Čerpání náhradního volna v docházkovém systému.
11. Možnost zaevidování docházky zaměstnance pouze z konkrétní IP adresy.
12. Export docházky zaměstnanců do excelu propojen s úkoly.
13. Nastavení minimálního trvání obědové přestávky.
14. Nastavení noční práce v docházkovém systému včetně nového reportu.
15. Možnost zadat plánovanou absenci přes docházkový terminál v tabletě.

Sklad

1. Skladová evidence ve FLOWii.
2. Export stavu skladu včetně výpočtu průměrných nákupních a prodejních cen.
3. Možnost vystavit ze skladové příjemky skladovou výdejku.
4. Export stavu skladu s výpočtem hodnoty skladu v nákupních cenách a prodejních cenách.

Uživatelé

1. Smazání uživatele a automatická změna počtu uživatelů v licenci.
2. Oprávnění administrátora pro změnu hesel uživatelů.
3. Obnovení vymazaného uživatele.
4. Nové filtry v uživatelích a upozornění na kapacitu úložiště konkrétního uživatele.

Obecné

1. Zálohování všech dat ve FLOWii "jedním kliknutím".
2. Volitelné pole napříč evidencemi - Partneři, Úkoly, Obchodní případy a Zakázky.
3. Přechod na výkonnější servery - dohromady 3x.
4. Překlad aplikace do anglického a maďarského jazyka.
5. Nový modernější design aplikace.
6. Zrychlení fulltextového vyhledávání napříč celým systémem.
7. Změna designu a funkcí webové stránky - 2x redesign.

Úložiště

1. Zobrazení velikosti využití úložiště včetně možnosti nastavení velikosti úložiště.
2. Propojení FLOWii s vlastním FTP serverem.
3. Propojení s úložištěm Google Drive
4. Propojení s úložištěm Microsoft OneDrive.

Střediska

1. Zrychlení načítání dat a úprava přístupových práv.

Přehledy a grafy

1. Nový filtr v přehledech - datum dodání.
2. Nové grafy ve financích.

API

1. Nové REST API - Partneři, Úkoly, Události, Obchodní případy, Zakázky, Fakturace.
2. Možnost propojit eshop s FLOWii fakturací pomocí API.

Mobilní aplikace

1. Partneři v moblnej aplikaci - Android, iOS.
2. Úkoly a Události v mobilní aplikaci - Android, iOS.
3. Obchodní případy v mobilní aplikaci - Android, iOS.

Věděli jste, že ...

Věděli jste, že od roku 2017 jsme ve FLOWii aplikaci provedli více než 1400 programátorských úprav? Více než 200 z nich byly nové uživatelské funkce, o kterých jsme vás informovali prostřednictvím newsletteru a mohli jste se o nich dočíst v našich novinkách. Další úpravy se týkaly zejména optimalizaci a zlepšování "kódu" aplikace a také opravám chyb, které se vyskytly při aktualizacích systému.

Jaké jsou naše další plány s FLOWii aplikací?

Návrhy na vylepšení se nám hrnou z každé strany. Každý zákazník je jedinečný a upřednostňuje takové funkcionality, které mu při podnikání pomáhají nejvíce. Právě proto chceme ve vývoji FLOWii pokračovat a nadále přinášet pravidelné aktualizace, které vám budou usnadňovat práci a zlepšovat poskytování služeb a produktů pro vaše zákazníky.