Firmy stále více zavádějí do firemní kultury hybridní model práce, který zahrnuje kombinaci práce v kanceláři a práce na dálku. Co říkají průzkumy mezi zaměstnanci? Jaké benefity a úskalí přináší firmám kombinovaný pracovní model?

Firmy, které využívají cloud, mají náskok

Home office se v současnosti etabloval do takové míry, že v některých profesích už zaměstnavatelé nevyžadují pravidelné dojíždění zaměstnanců do práce. Platí to zejména u pozic, v rámci kterých lidé pracují s počítačem a stačí jim připojení na internet nebo ve firmách, které už dávno zavedly model řízení založený na cloudu.

Přesto mnozí zaměstnanci touží po osobním kontaktu s kolegy a po pandemii se mnozí rádi vraceli do kanceláře. Podle průzkumu, který v roce 2021 realizovala společnost Profesia spolu s iniciativou HR fórum, práce z domova vyhovuje pouze 8% dotázaným Slovákům a za hybridní model práce se vyslovilo 54% respondentů. Z průzkumu vyplývá, že zaměstnanci preferují hybridní model v různých formách. Flexibilní rozvržení práce na 3 dny na pracovišti a 2 dny z domova preferuje 25 % dotázaných a 24 % to má naopak.

Hybridní model práce mezi zaměstnanci vede

Podobný průzkum mezi zaměstnanci a zaměstnavateli provedla pro společnost Microsoft Slovakia i průzkumná agentura Focus na přelomu let 2021/2022. Respondentů se ptala, jak po dvou letech pandemie vnímají hybridní práci. Ukázalo se, že většina zaměstnanců preferuje před každodenním chozením do kanceláře či home office právě kombinovaný model, který jim umožňuje využívat oba způsoby.

Více než polovina (57%) dotázaných zaměstnanců, kteří pracovali z domova, upřednostňuje práci v kanceláři 4 dny v týdnu. Zbývajících 43% zaměstnanců by chtělo být na home office až 3 dny v týdnu. Až šest z deseti firem v průzkumu uvedlo, že by v nějaké formě a poměru dní zachovaly hybridní model.

Výhody hybridního pracovního modelu

Univerzální hybridní model práce neexistuje. Každá firma jej nastavuje na základě svých potřeb a potřeb zaměstnanců. Mnohé jim tak poskytují nejen flexibilitu při práci z domova, ale zároveň umožňují přímý osobní kontakt v týmech. Pokud je hybridní model práce zaveden efektivně, firmě i zaměstnancům přináší spoustu benefitů.

  • Vyšší produktivita a efektivita při práci

Jednou z výhod hybridního modelu práce je, že lidé při občasném výkonu práce z domova mohou být více produktivnější. Flexibilní pracovní doba a změna prostředí přispívají k lepšímu soustředění zaměstnance na jeho vlastní úkoly.

Ukázalo se také, že pokud mají zaměstnanci pracují samostatně z domova, je pravděpodobnější, že spíše převezmou osobní odpovědnost za odvedenou práci a dokáží si manažovat své pracovní zatížení. Své pracovní úkoly si tak mohou například rozdělit na týmové projekty a individuální projekty. Zatímco na týmových projektech pracují společně v kanceláři, na individuálních projektech mohou pracovat z domova.

O lepší produktivitě práce v rámci hybridního modelu hovoří také studie. Podle dvouleté studie Stanfordské univerzity zaznamenali zaměstnanci, kteří pracovali z domova, větší produktivitu, která odpovídala celému pracovnímu dni navíc ve srovnání s lidmi, kteří dělali z kanceláře. Ukázalo se, že byli schopni dokončit více pracovních úkolů a dokonce byli spokojenější se svým pracovním výkonem.

  • Větší důvěra mezi zaměstnavateli a zaměstnanci

Jedním z nejdůležitějších aspektů zdravého a produktivního pracovního prostředí je důvěra mezi zaměstnavateli a jejich zaměstnanci. Zaměstnanci tak mohou své firmě dokázat, že jsou při práci na dálku stejně produktivní, ba dokonce víc.

Je také prokázáno, že zaměstnanci, kteří cítí důvěru, svobodu a respekt, jsou loajální a zůstávají ve firmě pracovat déle. Nižší míra fluktuace je v současnosti přesně to, co mnohé firmy potřebují. Přináší své výhody včetně nižších nákladů na získávání nových zaměstnanců, jejich nástup a školení, což jen přispívá k dlouhodobému úspěchu společnosti. Navíc spokojení zaměstnanci jsou vždy nejlepšími ambasadory značky, pro kterou pracují.

Nevýhody hybridního pracovního modelu

Přestože hybridní model přináší mnoho výhod, jeho zavedení ve firmách přináší i určité výzvy.

  • Limity při udržování vztahů s kolegy

Na hybridním pracovišti někdy může být obtížné vytvářet nebo udržovat vztahy s kolegy nebo se může stát, že zaměstnanci nemají dostatek informací. Firmy by proto měli myslet na pravidelné porady, teambuildingy a příležitostí, díky kterým budou moci zaměstnanci pocítit sounáležitost ke kolektivu a poznávat i nové kolegy.

  • Pozor na propracovanost a vyhoření zaměstnanců

Při práci z domova se může snadno stát, že pokud si člověk neuhlídá pracovní dobu, pracuje až příliš. Zaměstnanci někdy pracují déle a dělají si kratší přestávky. Někteří se mohou obávat, že nedělají dost. I proto pracují dlouhé hodiny nebo přesčasy, aby svým manažerům dokázali opak. V takovém případě může být dobrou pomůckou plánovač úkolů, díky kterému má zaměstnanec přehled o tom, co během dne udělal a jeho manažer zároveň vidí výsledky jeho pracovních aktivit.

Plánovač úloh od FLOWii dokonce umožňuje lépe řídit týmovou práci nebo měřit čas na jednotlivých úkolech, čímž má firma přehled, kolik času strávili zaměstnanci na konkrétním úkolu nebo zakázce.

  • Kvalitně odvedená práce potřebuje dostatečné vybavení

V hybridním systému práce zaměstnanci nemusí disponovat dostatečným vybavením potřebným pro kvalitní práci. Domácí kanceláře často nejsou vybaveny ergonomickými monitory a židlemi nebo duálními obrazovkami, které jsou potřebné pro vytvoření produktivního pracovního prostředí. Zaměstnavatelé by se proto měli snažit zajistit svým pracovníkům vše, co k práci z domova i z kanceláře potřebují.

Přestože má hybridní model práce mnoho výhod, manažeři by měli myslet na to, aby byl výhodný pro všechny. V případě různých vynořujících se potřeb ze strany zaměstnanců by měli být připraveni konstruktivně řešit jednotlivé výzvy, které se zaváděním kombinovaného pracovního modelu přicházejí.

Dnes je velkou výhodou, pokud se firma rozhodne přejít na cloud. Mnohé firmy, které jsou na cloudu potvrzují, že i projektové řízení a management zakázek je jednodušší. Otestujte si systém FLOWii, který již dnes pomáhá mnoha slovenským, českým i maďarským firmám dokončovat projekty a zakázky včas a také díky dobře nastaveným procesům dělat byznys efektivněji.

Lucie Baníková