Krize zásadně mění nejen spotřebitelské návyky, ale také život ve firmách. V době snižování výdajů se investice do ERP systému může jevit jako neefektivní, avšak má svůj velký význam. Ukazuje se to zejména v náročnějších dobách, kdy firmy přehodnocují své procesy.

V novém světě, který přinesla pandemie, se ještě více ukázalo, jak velký význam má kvalitní řízení podnikových procesů. Firmy, které spoléhaly na starší systémy, najednou nebyly schopny fungovat na dálku a těžit z dalších výhod, které dnes nabízejí cloudové systémy. To mělo výrazně negativní vliv i na jejich podnikání.

Naopak společnosti, které myslí dopředu, se uměly rychleji přizpůsobit a nastavit své obchodní procesy podle aktuálních potřeb.

Využívejte ve firmě sílu cloudového softwaru

Jakákoli budoucí krize může být pro firmy snesitelnější, mají-li kontrolu nad důležitými procesy a mají přehled o tom, co se ve firmě děje. I v Česku a v okolních zemích se stále více firem rozhodlo migrovat na cloudový software a využít jeho potenciálu.

Dobré firmy práci lidem zjednodušují

V rychlém světě byznysu je dnes kladen velký důraz na efektivní využívání pracovní doby. Používání ERP softwaru pro plánování podnikových zdrojů výrazně pomáhá zaměstnancům ve vzájemné koordinaci na projektech bez neustálého odesílání a čtení e-mailů, při sledování jednotlivých pracovních úkolů a kontrole deadlinů.

Zároveň pomáhá eliminovat opakující se a operativní práci, což jen přispívá ke zvýšení produktivity. Firmy se již dnes snaží zapojovat lidi do pracovních úkolů strategickým způsobem místo toho, aby jim práci komplikovaly složitými procesy.

Mějte firemní data na jednom místě

V současné době, kdy mnohé společnosti umožňují zaměstnancům práci na dálku, je cenné mít flexibilní ERP software i s jeho výhodami. Firemní zaměstnanci k němu mají přístup, ať jsou kdekoli. ERP jim tak pomáhá pracovat na projektech na dálku v reálném čase. Díky systému mají k dispozici všechna firemní data, což jim umožňuje lepší správu informací pomáhajících při strategickém rozhodování.

I když se svět znovu otevírá, změna paradigmatu vedla k tomu, že je dobré být připraven na cokoli. V době různých krizí je využívání firemních zdrojů nezbytné k zajištění plynulého chodu firmy. Zejména, pokud mluvíme o minimalizaci nákladů. Firma má díky ERP softwaru nejen lépe nastavené procesy, ale také větší kontrolu nad všemi vstupy a výstupy, čímž dochází k efektivnímu řízení jejích zdrojů.

Vyhněte se zbytečným chybám a budujte dobrou pověst značky

Kromě toho, že manuální procesy jsou často nákladné a neefektivní pro provoz, mnohdy při nich dochází k chybovosti. Lidské chyby však firma dokáže eliminovat právě díky automatizaci.

Firmy, které implementovaly ERP, tak kromě snižování nákladů na provozní činnosti snižují i chybovost, což je klíčovým faktorem, aby působily profesionálně vůči svým zákazníkům, dodavatelům i obchodním partnerům. Zároveň tím přispívají k dobré pověsti značky.

ERP systém může výrazně pomoci při reputaci firmy. Tím, že minimalizujete chyby, se vyhnete nechtěným stížnostem zákazníků či obchodních partnerů a zvyšuje se tím i důvěryhodnost vámi nabízených produktů a služeb, které ve střednědobém a dlouhodobém horizontu získávají konkurenční výhodu.

Předcházejte zbytečným problémům

Firma může postupovat nebo se nastartovat i v době krize. O to více, pokud má zaveden ERP systém, který jí pomáhá překonávat chvilkové či dlouhodobé potíže, než se konsoliduje na trhu.

Pokud jej ještě vaše firma nemá, můžete si jej otestovat díky aplikaci FLOWii. Ta v sobě kombinuje CRM a ERP, čímž efektivita práce ve firmě roste ještě více.

Výjimečnost této aplikace spočívá také v tom, že firmám nabízí několik různých řešení, čímž si mohou vybrat podle aktuálních potřeb. Firma může aplikaci propojit s Google Drive, kalendářem, účetním softwarem nebo OneDrive a rovněž do ní hromadně importovat data či je exportovat do šablon z Excelu nebo XML. Platíte tedy jen za to, co skutečně využijete.

Petra Nagyová