Online evidence skladu funguje na principu cloudové databáze. Tedy data o vašich výrobcích jsou přístupné vždy a všude v rámci webové aplikace. Databázi je možné upravovat, kategorizovat, vystavovat z ní prijmky a výdejky, faktury či exportovat celou databázi do Excelu. Produkty můžete zároveň do databáze z Excelu importovat, proto je implementace online evidence skladu otázkou pár minut.

Skladová-evidencia

Jak importovat skladové položky?

Před zahájením používání online skladu doporučujeme vytvořit nebo importovat skladové položky (zboží). Nové zboží můžete přidat ručně po jednom nebo hromadně (pokud máte zboží více) pomocí importu z Excelu. Klikněte v horním menu na evidenci Fakturace -> Zboží a služby -> Více -> Import z excelu. Stáhněte si tenhle soubor v Excelu a vyplňte do něj informace o skladových položkách. Vyplněný soubor v Excelu importujte do FLOWii.

Import

Vytvoření příjemky

Skladovou příjemku vytvoříte přímo v evidenci Sklad kliknutím na ikonu Nový doklad -> Skladová příjemka. Zde je třeba zadat všechny údaje. Pomocí příjemky je třeba naskladnit jednotlivé výrobky na sklad abyste měli online sklad ve FLOWii v souladu s reálným množstvím zboží ve vašem skladu.

Nový-doklad

Vytvoření výdejky

Skladovou výdejku, podobně jako příjemku, vytvoříte přímo v evidenci skladu, kliknutím na ikonu Nový doklad -> Skladová výdejka. Zde zadáte všechny potřebné údaje a výdejka již bude evidována v systému. Doklad tak můžete přeposlat dále, vytisknout nebo se k němu vrátit později.Výdajka

Rychlé vyhledávání v evidenci sklad

Pro potřeby rychlého vyhledávání skladových zásob, skladová evidence využívá textové vyhledávání i vyhledání pomocí filtru. Položku můžete dále upravit, vystavit z ní doklad nebo její údaje exportovat.

Vyhľadavanie

Doklady - fakturace, odeslání dokladu

Sklad ve FLOWii je propojen s fakturací. Ze skladové příjemky je možné vytvořit přijatou fakturu. Ze skladové výdejky je možné vytvořit zálohovou fakturu, fakturu a dodací list. Propojení skladu s fakturací vám ušetří množství času, protože se vám všechny potřebné informace ze skladové příjemky / výdejky doplní do dokladů ve fakturaci automaticky.

Příklad: Ze skladové výdejky vystavíme fakturu pomocí funkce Z dokladu vystav. Postačuje si označit konkrétní skladovou výdejku a následně z ní vystavit fakturu, dodací list či zálohovou fakturu.

Vysta

Export stavu skladu do Excelu

Pokud potřebujete zjistit podrobnější údaje o stavu skladu, můžete tak učinit pomocí exportu skladových položek do Excelu. Klikněte na evidenci Sklad dále Export a nakonec Stav na skladě. Všechna data se tak konvertují do formátu Excel, který můžete otevřít a dále s ním pracovat podle vašich potřeb. Opět se vyplatí zmínit, že stejně jako víte položky ze systému exportovat, do systému jejich víte i importovat.

Export-do-excelu

Skladová evidence je ale jen další funkcionalitou FLOWii, která zapadá do celého ekosystému, který všechny funkce propojuje a vytváří tak zjednodušeně procesy v rámci firmy. Příkladem může být fakturace zboží ze skladové evidence. Pokud se zákazník již nachází v CRM databázi, při fakturace stačí najít daného zákazníka a všechny potřebné údaje se vyplní automaticky. Faktura se zároveň uloží do databáze vystavených faktur, což zajistí přehledné účetnictví.

Skladová evidence může být tedy vaším dalším krokem ke digitalizací a automatizací firemních procesů ve vaší firmě. Takovou automatizací docílíte efektivněji a rychleji provádění každodenních úkolů.