Přestože současným světem hýbou moderní technologie a firmy většinou komunikují v online prostoru, mnohé z nich se stále častěji zamýšlejí, zda se vyplatí investovat do offline reklamy. Pravdou je, že vedle digitálního marketingu má offline reklama své důležité místo a přináší řadu výhod.

Má vaše firma marketingový plán? Většinou se jedná o několikastránkový dokument, který vychází z marketingové strategie. Pozor, marketingová strategie není kampaň. Říká o tom, kdo jste, proč je vaše firma na trhu, co děláte, kde jste a kam směřujete, pro koho děláte to, co děláte. Pokud je správně nastavena, vašemu podnikání zaručeně přinese úspěch.

Marketingový plán vás zase nutí zamyslet se, kdo je vaše cílová skupina zákazníků a jakým způsobem se může dostat k vašim produktům a službám. Zahrnuje poslání vaší firmy, rozpočet, různé marketingové nástroje a taktiky k dosažení cílů ve strategii.

Co je offline marketing?

I když má digitální marketing mnoho výhod a vysoký dosah s možností přesného cílení reklamy, měření a vyhodnocování statistik, měli byste myslet také na offline marketing. Ideální je, pokud zvolíte správný mix offline a online reklamy.

Pod offline marketingem můžeme chápat jakoukoli reklamu, která se realizuje prostřednictvím tradičních offline médií. Mezi ně patří například letáky, plakáty, billboardy, reklamní tabule, ale také tradiční média jako televize, rozhlas nebo tisk.

Offline reklama si i dnes nachází své místo

Offline reklama dokáže oslovit vaše cílové publikum kdekoli, kde ji umístíte. Pokud patříte mezi přední prodejce chutných baget, které se prodávají na čerpacích stanicích, ve spolupráci s benzínkou na ně můžete upozornit prostřednictvím plakátů nebo jinou formou offline reklamy. V případě, že nabízíte kosmetické produkty, letáky můžete distribuovat do jednotlivých salonů.

Letáky jsou i dnes mezi firmami in

Mnohé firmy posílají letáky se slevovým kupónem na další nákup i přímo svým zákazníkům, které mají ve své CRM databázi. V gastro byznysu, který funguje i donáškovou formou, je například naprosto běžné, že restaurace k jídlu přibalí i leták. Mnohé kavárny zase nabízejí slevové kartičky, u kterých je po vypití jistého množství káv, následující zdarma.

Plakáty, billboardy, světelné tabule – kde je umístit?

Plakáty, billboardy, světelné reklamní tabule a jiné velkokapacitní offline marketingové nástroje je ideální umístit na místech, kde se pohybuje vysoká koncentrace lidí. Například v centru města, blízko stadionů, obchodů, frekventovaných cest nebo institucí, které jsou lidmi často navštěvovány. Po pandemii jsou opět zajímavým místem pro offline propagaci vaší firmy nebo značky, i výstavy a veletrhy.

Offline reklama má v marketingovém světě své důležité místo

Myslete na to, že jistá část populace, není vždy online. Zejména senioři nebo lidé, jejichž pracovní zaměření se nevztahuje na prostor kanceláří. Určitá cílová skupina na vaši značku nebo produkty může narazit právě v offline prostoru. Velmi dobře poslouží také jako připomínka, kdy vás už potenciální zákazník sice zná z online reklamy, ale billboard nebo plakát vaši značku ještě více posílí. Dbejte také na provedení vaší reklamy. Měla by mít poutavý vizuál a jasně komunikovat, aby byla efektivní.

Billboardy - ano či ne?

Pokud ve firmě uvažujete nad tím, zda si pronajmete billboard, měli byste si nejprve odpovědět na otázku: Pro jak velkou cílovou skupinu je náš billboard relevantní? Pokud by si ho mělo všimnout pouhých 20% z vašeho publika, billboard moc nebude mít význam. Billboardy jsou určeny spíše masovému publiku.

Billboardy se dnes vyplatí, chceme-li propagovat nějaké místo nebo lokalitu se skvělou restaurací nebo obchodem. Publikum upozorňují na to, že se nacházejí v jejich blízkosti. 

Billboardy také skvěle slouží k budování povědomí o značce, v takovém případě však může jít o finančně nákladnou reklamu. Proto by si ji měla zvolit firma, která si jej může dovolit. Billboardy jsou většinou součástí dobrého marketingového mixu, který doplňuje také online kampaň a kombinace různých komunikačních kanálů. Chcete-li si naplánovat dobrou kampaň, využijte řešení z FLOWii - ať už rozesílání hromadného emailingu nebo ji naplánujte online prostřednictvím projektového manažera.

O billboardu se vám vyplatí uvažovat, věnujete-li se prodeji aut, realitám, právním nebo zdravotnickým službám, případně jiným často vyhledávaným službám v oblasti stavebnictví, pojišťovnictví a pod. Než se definitivně rozhodnete pro billboard, zvažte jeho finanční návratnost a také jiné možnosti cílené a relevantní offline reklamy. Jedná se o sekundární reklamní médium a náklady na získání zákazníka prostřednictvím billboardu jen těžko změříte. Tím, že je většinou umístěn v offline prostoru - na ulici, při cestě, u instituce - mu ne všichni musí věnovat dostatečnou pozornost a ne všichni si ho musí zapamatovat.

V případě, že se pro billboard rozhodnete, zamyslete se nad tím, jakou strategii zvolíte. Víte, jak se chcete promluvit k zákazníkům? Co konkrétně jim chcete říct? Jaké jsou výhody vašeho produktu nebo služby? Co by měli udělat po shlédnutí vašeho billboardu? Na jakém místě by se měl váš billboard nacházet? Pokud bude mít váš billboard nejasné poselství, prostě jej nikdo nepochopí.

Veletrhy, výstavy, konference, akce – proč ne?

Jste střední nebo větší firma, která nabízí zajímavé nebo unikátní produkty a služby? Navštěvujete s vaší firmou veletrhy nebo výstavy, které mají dokonce i mezinárodní záběr? Právě na ně můžete narazit na zajímavé obchodní partnery nebo zákazníky z různých částí světa.

Zajímavým způsobem, jak o sobě dát vědět, jsou také různé konference nebo workshopy. Jednak vaši firmu mohou zviditelnit vaši lidé s bohatým know-how nebo v rámci nich můžete zpropagovat užitečnost vašich produktů nebo služeb, které přinášejí lidem různá řešení. I zde platí, že pokud potenciálním zákazníkům věnujete zvláštní pozornost nebo mohou získat něco hodnotného bezplatně, rádi se k vám budou vracet. V každém případě se nesnažte snížit svoji laťku a nenabízejte nic pod cenu nebo s přehnanými slevami.

Reklama v novinách nebo v magazínech

Propagovat své produkty nebo služby, případně váš firemní příběh prostřednictvím renomovaného magazínu nebo novin, je i dnes pro některé firmy nákladné. Nečekejte, že se vám díky tomu zvýší prodej. Je to však ideální způsob, jak budovat povědomí o vaší firmě, produktech nebo osobní značce.

V magazínech a novinách je dnes často umístěna nativní reklama

Ke komunikaci v médiích byste měli být připraveni. V případě nativní reklamy vyhrává autenticita a originalita. Čtenáři umí být velmi kritičtí, pokud v článku podáte nepravdivou informaci. Zákazníci si toho mohou všimnout a nemusí vám to odpustit. Ba právě naopak. Dnes se lidé o čemkoli zmiňují na sociálních médiích a informace se šíří rychle. Za reklamu v printu si sice zaplatíte, ale z hlediska prestiže se vám může vyplatit. V současnosti jsou trendem zejména nativní články, které jsou označeny ve speciálních rubrikách a nemají typický charakter reklamy, ale zajímavě zpracovaného článku nebo rozhovoru.

Budujte značku i offline

Značku nelze vybudovat za několik dní. V případě, že máte v oblasti vašeho podnikání silnou konkurenci nebo vás zákazníci málo znají, určitě se snažte být na očích lidí co nejvíc. Je důležité, aby vás publikum znalo – ať už v online nebo offline světě. Myslete na správný marketingový mix a vybírejte si nejrelevantnější druhy reklamy pro vaši značku.

Petra Nagyová