Jak jeho teorie ze začátku 20. století můžeme využít dnes?

Pravidlo 80/20 (Paretův princip)

Vilfredo Pareto si jednoho dne všiml, že 20% hrachových lusků v jeho zahradě, bylo zodpovědných za 80% zdravého hrachu. Na první pohled zcela nevinné zjištění, které bylo základem pro princip, který se dnes využívá hlavně v ekonomice, ale je snadno implementovatelný téměř na každém kroku.

Jako první tedy teorii přinesl již zmíněný italský ekonom Vilfredo Pareto. Po tom jak si tento poměr začal více všímat, přišel s makroekonomickou analýzou distribuce majetku mezi občany Itálie. Pareto poukázal na to, že 80 procent majetku Itálie v první polovině 20. století, vlastní 20 procent obyvatelstva. Takovou analýzu pak provedl iv několika dalších zemích a přišel na to, že tento poměr se zásadně nikde neliší.

Později v roce 1940 Dr. Joseph Juran aplikoval tento princip na kontrolu kvality při výrobě produktů. Zjistil že přibližně 80 procent vadných kusů bylo zapříčiněných 20 procenty problémů při výrobním procesu. Pokud se tedy zaměříme na 20 procent chyb, kvalita výrobků se zvýší o 80 procent. Juran pojmenoval tento fenomén (the vital few the trivial many). To se dá volně přeložit asi jako pár kritických a mnoho nepodstatných.

Teoretické vysvětlení

Pravidlo 80/20, známé také jako Paretův princip tedy hovoří o tom, že 80% výsledků (nebo výstupů) vyplývá z 20% všech příčin (nebo vstupů) jakékoliv události. Tedy většinu výsledku tvoří menšina investované jednotky. Zde je pár příkladů.

  • 80% zisků tvoří 20% zákazníků.
  • 20% oblečení nosíte 80% času.
  • 20% stran v knize obsahuje 80% nejdůležitějších informací.
  • 20% slovní zásoby používáme 80% času.
  • 80% světového bohatství vlastní 20% populace.

Toto pravidlo však platí i naopak, 80 procent vstupů bude mít za následek 20 procent výstupů. Je však důležité říci, že poměr 80/20 samozřejmě neplatí stále. V různých situacích může být poměr i 70/30 nebo 90/10 a tak dále. Podstatné je ale to, že většinu výsledku tvoří menšina příčiny.

Jak využijete toto pravidlo při podnikání?

Pravidlo je tedy zvláště užitečné pro podniky, protože umožňuje zjistit, které aspekty vašeho podnikání nevyužívají celý svůj potenciál. A tak vám usnadňují soustředění se na problémy, které vyžadují nejnaléhavější pozornost. Nejúspěšnější podniky využívají Paretův princip k zajištění toho, aby všechny operace prováděné v rámci podniku přispívaly k celkovému úspěchu podniku. Například pokud 20 procent zákazníků tvoří 80 procent zisku, pro firmu je nejefektivnější se zaměřit právě na těchto 20 procent. Totéž platí i o produktech a službách. Podobně je to i při vztazích se zákazníky. Pokud 20 procent zákazníků tvoří 80 procent špatných recenzí. Zaměření se na těch 20 procent přinese zlepšení o 80 procent. Pokud zacílíte reklamu na kritických 20 procent potenciálních kupujících, úspěch bude opět 80 procentní.

I když se axiom 80/20 často používá v obchodě a ekonomii, koncept lze uplatnit v jakékoli oblasti. Například v distribuci osobního portfolia, financích či v time managementu.

Využití 80/20 v souvislosti s FLOWii

Bohužel den má pouze 24 hodin a člověk se musí často rozhodovat, které úlohy upřednostní. Pokud při projektovém řízení a managementu zakázek ve FLOWii dokážete identifikovat 20 procent nejdůležitějších úkolů, přinese vám to 80 procent jednotek úspěchu. Také pokud se zaměříte na dokončení 20 procent nejhodnotnějších zakázek, přinese vám to 80 procent příjmu.

Pokud dokážete v CRM kampani identifikovat 20 procent potenciálních kupujících na základě databáze zákazníků a vyhodnocení dat, takto zacílená kampaň může mít úspěch 80 procent.

Na závěr je důležité pochopit, že Paretův princip není metodou na úplné odstranění kritických aspektů jakékoliv situace (tedy zbývajících 80 procent). Je to spíše jednoduchý jev, který nám umožňuje zaměřit se na oblasti, které budou mít nejkritičtější vliv na konečný cíl a přinesou ty nejlepší výsledky.

Pareto se kromě pravidla 80/20 zapsal do učebnic ekonomie i další teorií. Paretova optimem (Pareto optimum).

I když tato teorie vám nepřinese zisk jako předchozí, tak nikdy nebyla více relevantní než dnes.

Pareto mluví o takové situaci, kdy se má celá populace tak dobře, že ekonomika společnosti dosáhla své pomyslné maximum. Tento pomyslný stav rovnováhy se naruší v moment, kdy se jeden jedinec nebo skupina rozhodne mít lépe, toto řízení však není možné aniž by se rovnováha narušila. Tedy pokud se někdo rozhodne mít lépe, musí to být na úkor jiného jedince. Samozřejmě představa o této rovnováze je utopická. Koneckonců všichni víme jako pokus o takovou rovnováhu skončil v naší zemi a jiných zemích. Nicméně rozdíl mezi nejbohatším a nejchudším člověkem se stále zvětšuje a pohled na tuto teorii je stále relevantní.

Zdroje:

https://www.investopedia.com/terms/1/80-20-rule.asp 

https://www.britannica.com