Efektivní řízení firmy vyžaduje zkušenosti, dovednosti a obchodní talent. To ale není všechno. Pokud chce postupovat, potřebuje i rozumné a strategické řízení procesů a plánování podnikových zdrojů. I proto dnes mnohé firmy investují do ERP systému, přičemž návratnost takové investice může být několikanásobná. Podívejme se, jak z ERP může profitovat firma.

Podle ERP zprávy z roku 2020, kterou připravila Panorama Consulting Group, firmy a organizace, které inovují a nahrazují starší technologie, dosahují obchodních výhod. Ale pouze tehdy, řídí-li se pokyny v oblasti organizačních změn. Ze zprávy také vyplývá, že z dotázaných firem až 93% zhodnotilo zavedení ERP softvéru do svého podnikání jako úspěšný a dobrý krok.

Jak měříte úspěch ve firmě?

Pro měření úspěchu některých firem je důležité, zda se projekt realizoval v plánovaném čase a s konkrétním rozpočtem a zda se v rámci něho využíval ERP systém. Mnoho společností myslí na návrat investice až dodatečně. Firmám se však vždy doporučuje, aby předem definovaly a kvantifikovaly, jak budou měřit svůj úspěch.

Může být úspěchem snížení nákladů na zásoby nebo na vnitřní režii? Pokud ano, o kolik? Nebo chcete dosáhnout materiálního zlepšení služeb zákazníků a jejich spokojenosti? Vždy je důležité, abyste definovali klíčové identifikátory výkonu a komunikovali je všem stakeholderům.

ERP systém už dávno vede v oblasti softwarových řešení pro byznys a mnohé firmy si jej pochvalují. Zajímá vás, jakým způsobem software pracuje a jaké benefity firmám nabízí?

Plánujte podnikové zdroje

ERP je zkratka pro plánování podnikových zdrojů. Je to program, který spojuje všechny důležité podnikové operace do jednoho systému včetně účetnictví, lidských zdrojů, řízení zásob či nákupu. Systém plánování zdrojů ve vaší firmě vám umožňuje plánovat, vytvářet rozpočty, předpovídat a přesně podávat zprávy o finančním zdraví a postupech. Kromě toho pomáhá zlepšit výkonnost vašich zaměstnanců a efektivně řídit důležité projekty.

ERP se skládá z výkonných a strategických nástrojů pro řízení obchodních procesů. Každá firma je sice jiná, ale všechna čelí jedné společné výzvě. Aby si v podnikatelském prostředí udrželi konkurenceschopnost, potřebují spolehlivý a efektivní způsob ukládání dat a přístupu k nim. ERP software tak integruje všechny aspekty firmy do jednoho komplexního informačního systému, ke kterému mají přístup zaměstnanci v rámci celé organizace.

Otestujte si svůj ERP systém

Pokud jste ještě s ERP systémem nepracovali, můžete si jej otestovat také prostřednictvím FLOWii softwaru. Je přizpůsoben potřebám živnostníků, malých i středních firem. Obsahuje funkcionality, které jsou intuitivní a kterým porozumí každý zkušený manažer, ale také běžní zaměstnanci. Nakonec, mnozí ho už dnes ve firmách na Slovensku či v České republice s oblibou využívají.

Naleznete v něm několik řešení, která fungují samostatně a zároveň navzájem spolupracují. Základem je neomezená databáze pro evidenci partnerů, aktivit a komunikace. Všechny ostatní nástroje si můžete vyskládat přesně podle vlastních firemních potřeb, čímž neplatíte za funkce, které nepoužíváte. Ať už se chystáte poslat e-mail, vystavit fakturu nebo zkontrolovat plán schůzek, díky propojení jednotlivých CRM funkcí a ERP funkcí můžete mít vše na jednom místě.

Systém ERP seskupuje do jedné platformy i tyto funkce:

 • manažment lidských zdrojů
 • skladové hospodářství
 • vztahy se zákazníky
 • účetnictví a finanční management
 • elektronický obchod
 • zásobování a distribuce
 • marketingové aktivity

Jaké jsou výhody využívání ERP systému?

 • Zvyšte produktivitu ve firmě

Díky ERP softwaru můžete ušetřit čas automatizací časově náročných úkolů. Vyhnete se tak zbytečným chybám v účetnictví a získáte přístup k relevantním a aktualizovaným údajům v reálném čase. ERP pomáhá zaměstnancům lépe se koncentrovat na základní úkoly a zároveň držet krok s pracovním tempem.

Plánování podnikových zdrojů výrazně snižuje nadbytečnou administrativu a potřebu manuálního zadávání údajů. Snižuje se tím chybovost zaměstnanců, která by mohla narušit plynulost výroby. Navíc nemusíte převádět data uložená na papíře do digitálního formátu, což umožňuje nasměrovat vaše firemní lidské zdroje jinam.

 • Mějte přesná a dostupná data

Mezi důležité výhody, které ovlivňují plánování firemních zdrojů, patří zejména dostupnost dat a jejich přesnost. Pokročilé ERP systémy dnes umožňují efektivní a centralizovaný sběr informací, jejich uchovávání a zpracování tak, aby sloužily vaší firmě. Ať už jde o proces výroby, prodej, zásobování nebo důležitá data o zákaznících.

Díky ERP můžete mít ve firmě efektivně nastavené procesy, jejichž prostřednictvím profituje celá firma. I díky tomu mají vaši zaměstnanci více času na soustředění se na strategické úkoly a efektivnější management, kteří přináší své výsledky i ve formě zisků.

 • Snižujte náklady

Počáteční náklady na ERP systém se v porovnání s jinými řešeními mohou zdát pro firmu vysoké, ale návratnost investice je nenahraditelná. ERP snižuje celkové náklady na licence, jakož i náklady na údržbu IT. Po jeho zavedení firma může používat jeden centralizovaný software namísto utrácení zdrojů na více systémů, které často vyžadují specializované zaměstnance, rozvinutou infrastrukturu a různé podpůrné týmy. Snížíte tím i náklady na školení, jelikož zaměstnanci se musí naučit práci pouze v jednom systému na rozdíl od několika menších aplikací.

Řešení plánování zdrojů výrazně urychlují obchodní operace, které zahrnují různé požadavky na informace a schvalovací procesy jako při logistice či řízení zásob a pod.

 • Vylepšujte služby pro zákazníky

Další praktickou výhodou moderního systému je optimalizace řízení vztahů se zákazníky. Centralizované úložiště dat shromažďuje všechny potřebné informace o prodeji a vašich klientech, což usnadňuje manažerům prodeje a pracovníkům zákaznické podpory lepší a osobnější komunikaci se zákazníky a vašimi partnery. Díky CRM systému si například můžete budovat unikátní databázi zákazníků.

K dalším výhodám patří také rychlejší přístup k historii zákazníků se zvýšenou přesností. Tím, že znáte své stávající a potenciální zákazníky a víte, jak s nimi komunikovat, budou vaší značce loajálnější. Kromě toho lepší správa objednávek a zásob vede k jejich včasnému dodání k cílové skupině, což také vylepšuje zkušenost vašich klientů a obchodních partnerů s nákupem.