Firmy, ani instituce se digitalizaci v byznysu nevyhnou. Zavedené procesy a využívání dat v online prostoru je naopak pro mnohé z nich velkou výhodou. Pokud tedy již delší dobu přemýšlíte o tom, že byste ve své firmě opustili analogový svět a zavedli efektivní procesy nebo běžně pracovali s daty, FLOWii vám může být skvělým pomocníkem.

Proč si vybrat FLOWii?

Nepořádek v databázi kontaktů zákazníků a partnerů, nedostatečná kontrola obchodníků, chybějící přehled v obchodech, mezery v projektovém managementu, zbytečný stres na pracovišti a provádění duplicitních pracovních úkolů – to je jen zlomek výzev, se kterými se dnes podnikatelé a firmy potýkají.

Mnozí podnikatelé se často zacyklí ve stejných problémech. Teprve později přijdou na to, kde je ve firmě problém. Obchodníci někdy tvrdí jedno, ale výsledky jsou jiné. Jindy může být problémem přehledná evidence zakázek či nedostatečné kroky při řízení projektů. Přitom se dnes firmám nabízí mnoho nástrojů, které jim umožňují strategičtěji se rozhodovat na základě dostupných dat. Jedním z takových nástrojů je i FLOWii.

FLOWii vás učí, jak pracovat s daty

Mnoho softwarových nástrojů pomáhá firmám úspěšně růst a dokonce i rozvíjet jejich podnikání. Je důležité, aby si je firma správně vybrala a využívala cenná data k důležitým rozhodnutím a plánování svého podnikání a firemních financí. Pokud uvažujete o implementaci softwarového řešení a zvažujete zavedení systému FLOWii do vaší firmy, rádi s vámi probereme bolavá místa v byznysu a případně navrhneme konkrétní řešení.

Co všechno FLOWii firmám umožňuje?

  • lepší evidenci a řízení zakázek
  • důslednější sledování týmu a plnění jeho pracovních úkolů
  • přehled v projektech a dodržování důležitých deadlinů
  • plynulejší management týmu s online projektovým managementem
  • práci s kvalitní databází kontaktů s CRM
  • mini ERP systém, se kterým máte celou firmu a finance pod kontrolou
  • docházkový systém
  • kontrolu firemních financí, online fakturaci a kontrolu vašeho cashflow

S CRM můžete dosáhnout lepších obchodních výsledků

Naše zkušenosti ukazují, že i pro menší a střední firmy může být CRM systém skvělým nástrojem. V rámci CRM mají přístup k databázi zákazníků a partnerů, ale také k evidenci obchodních případů, řízení zakázek nebo online fakturaci a evidenci účetních dokladů. S CRM systémem může firma docílit zlepšení obchodu, případně zlepšit přehlednost a výsledky obchodního oddělení i tím, že se pravidelně připomíná zákazníkům. Díky CRM má uchopený obchodní proces v důležitých krocích.

Pokud firma uzavře obchod, dalším krokem je realizace zakázky. K tomu, abyste ji mohli dodat v požadované kvalitě a dodržet svůj rozpočet, pomáhá i ERP systém. Díky němu vždy ve firmě víte, v jakém stavu je konkrétní zakázka. Zároveň můžete v ERP systému sledovat skladové zásoby, evidovat faktury a účetní doklady a řešit také docházkový systém zaměstnanců. Cílem je přece mít všechny důležité informace na jednom místě.

Data, data a ještě jednou data

Data jsou dnes pro každou firmu zásadním přínosem, ať už mluvíme o kontaktech a informacích o zákaznících, vašich zakázkách nebo financích. Shromažďování dat, jejich analýza, vyhodnocování a reporting pomáhá každému managementu při přijímání důležitých strategických rozhodnutí. A to i v nastavení lepší zákaznické zkušenosti.

Digitalizace se již dotýká i veřejných a vládních institucí. Několik z nich dokonce již využívá systém FLOWii. Firmy a instituce, které sahají po softwarových řešeních, mají jedno společné. Uvědomily si jejich důležitost a to, jak jim pomáhají v hladším chodu firmy a organizace nebo v řízení projektů. Nakonec vždy záleží na tom, zda je instituce nebo firma otevřená změnám a inovacím.