Každého podnikatele, který zažívá růst své firmy, napadnou různé otázky. Jak udržet nadále stabilní podnik a v dobré kondici? Jak mít všechno pod kontrolou, když toho začíná být příliš mnoho? A co zaměstnanci - je jich dost a zvládnou své pracovní úkoly? Mnozí už nejednou zažili zkušenost, že firma začala růst rychle, vykazovala perfektní čísla a zisky, ale najednou se všechno začalo doslova kazit. Pokud jste na tom podobně, je čas zvážit CRM systém.

Udržení stabilního růstu firmy není hračka

Důvodů, proč některé věci ve firmě nejdou jakoby měly, ačkoli se jí po finanční stránce daří, může být několik. Zkusme se podívat na některé z nich.

 • často opakující se procesy, které nejsou automatizované
 • informace k projektům a zakázkám nejsou na jednom místě a lidé se musí nejednou dohledávat
 • nezvládnutá a nekonečná operativa
 • častá fluktuace a nespokojenost zaměstnanců
 • zvyšující se počet reklamací ze strany zákazníků
 • neschopnost manažovat

Přestože se některé věci na první pohled mohou zdát jako chaos, existuje z nich cesta ven. Pokud se věci kazí nebo nejdou jak mají, je načase něco zásadního měnit. Využijte problémů a překážky v podnikání a změňte je na svou konkurenční výhodu. No a v neposlední řadě automatizujte - procesy, pracovní úkoly, které nevyžadují osobitý vklad a zjednodušujte, co se dá.

Chcete-li na 100% využít a podpořit potenciál vašich zaměstnanců nebo manažerů a toužíte, aby byl ve vaší firmě opět pořádek a postupovala, popřemýšlejte nad zavedením CRM systému.

CRM je jen začátek

Trh dnes nabízí na výběr z různých řešení CRM systémů. Jedním z nich je také CRM od FLOWii, jehož jednou z největších přidaných hodnot je i možnost budovat si dlouhodobé a udržitelné vztahy se současnými i potenciálními zákazníky. Budujte si plnohodnotnou databázi kontaktů, která je vždy aktualizována.

CRM systém vám navíc nabízí přehled o realizovaných či budoucích potenciálních zakázkách nebo možnost generovat důležité kontakty a data při marketingových kampaních. Možnost jeho využití je nekonečná a navíc máte všechna data a kontakty na jednom místě.

Díky mnoha funkcionalitám vám CRM systém v mnohém usnadní práci při jednotlivých úkolech a vy se můžete věnovat pracovním aktivitám, které jsou pro vás a vaše lidi nejdůležitější. Díky CRM můžete dokonce sledovat vývoj vašich rozpracovaných obchodů a zakázek a znovu navázat na potenciálně a dotáhnout je do konce.

CRM je dnes již pro mnohé firmy nezbytností

CRM, které podpoří potenciál vaší firmy

Abyste udrželi růst firmy, je důležité, abyste vaše podnikání inovovali. Jednou z inovací může být právě investice do cloudového řešení – CRM softwaru, který vám pomůže při automatizaci jednoduchých opakujících se činností, nad kterými byste jinak trávili hodiny svého pracovního času. Navíc neefektivní.

Co vše můžete zjednodušit ve firmě díky FLOWii?

 • automatické nahazování kontaktů do databáze
 • možnost odesílat hromadné maily
 • automatizované vytváření pravidelných faktur
 • rychlé plánování a přerozdělování pracovních úkolů online v rámci týmu
 • vzorové postupy při řešení projektů a zakázek
 • automatické párování plateb díky propojení FLOWii s vaší bankou
 • report docházky zaměstnanců namísto knihy docházky nebo excelovských tabulek
 • externí i interní komunikaci řešíte přes maily nebo chat ve FLOWii

To je jen zlomek nenahraditelných a efektivních řešení, která vám FLOWii nabízí. V případě, že chcete nahlédnout na vaše příjmy a výdaje nebo zjistit, jak se vyvíjí váš prodej, můžete získat přehled v podobě přehledných statistik a grafů.

Optimalizujte pracovní postupy a udržte stabilní růst firmy

Stabilního růstu firmy lze docílit vzájemnou souhrou více faktorů a dobrým nastavením procesů. Pokud potřebujete zpřehlednit vaše pracovní postupy, zvýšit prodej, snížit počet reklamací a zajistit lepší produktivitu práce, to vše je dnes díky moderním technologiím možné.

Růstu firmy se nikdy netřeba bát, ale důležité procesy a projektový management nepouštějte z ruky. Je důležité růst na pevných základech, jinak se vám růst firmy může vymknout z pod kontroly a nakonec pocítíte jeho neblahé důsledky. Stalo se to už mnoha firmám, které nesledovaly výstrahy.

Jak máte ve firmě nastaveny postupy?

Pro rekapitulaci jsme si připravili několik důležitých otázek. Pokud na některou z nich odpovíte „ne“, je správný čas se na chvíli zastavit, zamyslet se a nastavit si jednotlivé oblasti ve vašem byznysu tak, aby byly co nejudržitelnější.

 • Máte ve firmě nastavenu přehlednou organizační strukturu?
 • Vědí vaši zaměstnanci, jaký je cíl a strategie firmy?
 • Máte dobře nastavené pracovní postupy?
 • Máte nastaven spravedlivý odměňovací systém?
 • Ví každý váš zaměstnanec, co má dělat a jaký má být jeho každodenní výsledek práce?
 • Vyhodnocujete výkonnost firmy a zaměstnanců na pravidelné úrovni?