Víte, jak je na tom vaše firma a jaké jsou její vyhlídky do budoucna? Klesají vám zisky a nevíte, co je důvodem? KPI dnes pomáhá mnoha společnostem vyhodnocovat data a na základě nich plánovat strategii. Díky metrice můžete efektivněji řídit firmu a mít k dispozici informace, jak se jí daří. Zároveň můžete identifikovat problémy, se kterými se pasujete a přijímat důležitá rozhodnutí na základě objektivních dat.

Co je KPI?

Zkratka KPI pochází z anglického pojmu Key Performance Indicators a v překladu do češtiny znamená klíčové ukazatele výkonnosti. Ty se většinou používají v podnicích k měření efektivnosti různých procesů firmy.

KPI slouží jako metrika pro výkonnost firmy jako celku, ale mohou sloužit také k hodnocení výkonnosti konkrétních firemních procesů. Základem každého měření je definování toho, co konkrétně chcete ve firmě měřit. Následně si určíte cíl za určité období a zdroj, ze kterého chcete čerpat data. Rovněž je důležitý i pravidelný report.

Jako příklad můžeme uvést měření počtu nových zákazníků (Customer Acquisition). V tomto případě bude zdrojem CRM systém. Jako cíl si můžete stanovit 25% nárůst nových kupujících za rok, přičemž progres bude zaznamenáván pravidelným kvartálním reportem. Cíl musí obsahovat konkrétní časový údaj a změnu, které chcete dosáhnout. Z dlouhodobého hlediska tak můžete lépe vyhodnotit nejen zisk, ale také růst firmy v širším kontextu.

 Příklady na KPI

Zajímá vás, co všechno můžete v byznysu měřit?

 • Zisky a náklady - patří jednoznačně k základním metrikám, které měří naprosto každý
 • Poměr očekávaných výnosů a konečných výnosů
 • Spokojenost a věrnost zákazníků
 • Interní konkurenceschopnost mezi zaměstnanci (prodej), ale také konkurenceschopnost v rámci trhu
 • Peněžní tok
 • Náklady na získání zákazníka a jeho dlouhodobá hodnota

Kromě toho známe i high-level a low-level KPI. KPI vyššího charakteru se zabývají zejména firmou jako celkem (růst výnosů, provozní peněžní tok a pod.), zatímco nižší KPI se soustředí spíše na konkrétní oddělení a procesy (reklama, prodej, výroba, lidské zdroje, apod.).

Jak měřit KPIs z hlediska technologie

Chcete začít měřit KPI ve vaší firmě? Při měření vám pomůže i správný software. Nejčastěji se při měření používá Excel, Google Sheets nebo i jiná systémová řešení. Jedním z nástrojů pro měření KPI je také software FLOWii, který vám umožňuje měřit a vyhodnocovat potřebná data.

Jaký je význam KPI?

Ve většině případů takové metriky využívají zejména střední a velké podniky, které disponují velkým množstvím dat z různých zdrojů. Bez pravidelných reportů a metrik by je nebyly schopny vyhodnotit ve svůj prospěch.

Klíčové ukazatele výkonnosti však využít každý podnikatel bez ohledu na velikost firmy nebo druh podnikání. Tím se dostáváme i k nejdůležitějšímu významu KPI.

Čím větším množstvím dat, která jsou relevantně vyhodnocena, ve firmě disponujete, tím lepší rozhodnutí umíte dělat. Rozhodnutí, která se nezakládají jen na odhadech, ale na konkrétních číslech, vám mnohá ve firmě usnadní. Zejména v souvislosti s těžšími otázkami. Vámi definovaný cíl zároveň může dobře posloužit jako kompas při dlouhodobé vizi.

Při sestavení kvalitního KPI si pomozte těmito 6 otázkami

 1. Co je cílem našeho měření?
 2. Proč je tento cíl pro naši firmu důležitý?
 3. Jaká je předpokládaná doba k dosažení cíle?
 4. Co konkrétně budeme ve firmě měřit?
 5. Jak to chceme měřit?
 6. Jak často to budeme měřit?

Jaké kvality by mělo splňovat každé KPI?

 • Vyčíslitelné - měření musí být objektivní a založené na datech
 • Snadno pochopitelné - cíl měření by měl být pochopitelný a tabulky a grafy by měly být snadno čitelné
 • Podněcující progres - měření by měla podněcovat aktivitu a sloužit jako motivace pro celou firmu. KPI může mít měřeno i každý zaměstnanec zvlášť, čímž vytvářejí interní soutěživost, která zvyšuje zisk
 • Opakovatelné - pouze pokud víte měření pravidelně vyhodnocovat, můžete vyhodnocovat progres a plánovat strategii
 • Průběžně hodnoceno - většinou se jedná o měsíční, kvartální nebo roční reporty

Jak funguje osobní KPI?

I když se o KPI mluví většinou v kontextu podnikání, různé metriky umí být užitečné i pro osobní růst – ať už osobnostní nebo finanční. Velice populárním se v poslední době stává například měření pohybových aktivit či spánku. Spousta lidí sice disponuje daty o svém aktivním pohybu, ale z dlouhodobého hlediska je nevyhodnocují a nesledují. Pokud by tak činili, jejich motivace zlepšovat se by byla větší, a rostl by i jejich progres. Rovněž umíme měřit i čas, který věnujeme odpočinku, čtení knih, rodině, ale naopak i práci či vzdělávání.

V tomto případě jde spíše o princip nastavení dlouhodobých či krátkodobých cílů s definovaným časovým horizontem a pravidelným sledováním, jak se vám dané cíle daří plnit. Právě tak jak funguje měření KPI v korporátním či firemním životě, tak jej lze měřit i v běžném životě.