Cenová nabídka je jedním z klíčových dokumentů potřebných na cestě k úspěšné realizaci obchodní transakce. Jak má vypadat dobře vypracovaná cenová nabídka, aby si zákazník vybral právě vás? Na co nezapomenout a na co se soustředit nejvíc při její tvorbě? A jak její zosnování zjednodušit a zefektivnit pomocí moderních technologií? Vypracujte si snadno a rychle cenovou nabídku splňující moderní standardy v současném byznysu.

Cenová nabídka by měla být přehledná a srozumitelná

Vytváření profesionálních a komplexních cenových nabídek je nezbytnou součástí podnikání. Je důležité, aby všechny informace v cenové nabídce byly přesné. Jako majitel firmy nechcete slibovat něco, co nemůžete splnit a cenové nabídky vám umožňují jasně definovat rozsah vaší nabídky.

Při tvorbě cenové nabídky pro vašeho zákazníka je také důležité reflektovat jeho potřeby a přizpůsobit ji přitom specifikům a možnostem vaší společnosti.

Dobrá cenová nabídka viditelně na první pohled obsahuje základní informace jako je logo a název vaší společnosti, jméno klienta a název obchodní nabídky.

Nezapomeňte v ní uvést také podrobnosti o klientovi, kterému je určena - jeho korespondenční a e-mailovou adresu a kontaktní telefonní čísla, jsou-li k dispozici.

Cenová nabídka by měla obsahovat stejné detaily i o vaší firmě, které je vhodné mít přednastaveno. Můžete také přidat souhrn fungování vaší společnosti.

Informujte zákazníka, dokdy je cenová nabídka platná

Datum odeslání cenové nabídky klientovi je datem jejího vystavení. V každé zaslané cenové nabídce by mělo být uvedeno, jak dlouho zůstává nabídka platná. Tyto informace vytvářejí pocit naléhavosti, což vede k rychlejší reakci klienta. Vaši zákazníci tuto informaci ocení i z důvodu efektivnějšího plánování vlastních objednávek.

Mějte v nabídkách pořádek

Skutečně snadno, rychle a s přehledným formátováním si cenovou nabídku můžete vytvořit také prostřednictvím systému FLOWii. Na začátku vám automaticky vygeneruje specifické číslo nebo můžete ručně přiřadit konkrétní číslo vy. Pomůže vám to snadno sledovat a najít cenovou nabídku v budoucnosti, jako referenci a celou obchodní operaci završit fakturou a dodacím listem z vaší původní cenové nabídky. To vše online.

Produkty a služby uvádějte v obchodní nabídce

Zájem klienta spočívá v produktech a službách, které vaše firma nabízí. Ujistěte se, že všechny podrobnosti nabídky jsou jasně uvedeny s požadovanou cenou.

Při popisu navrhovaných produktů a služeb ve své cenové nabídce zvažte následující strukturu:

  • Poznámky pro přehlednost

Pokud jsou některé informace v cenové nabídce nebo ve smluvních podmínkách, které jste si stanovili složitější, vysvětlete je pro správné pochopení v poznámkách.

Ujistěte se, že potenciální zákazník snadno rozumí všem informacím, které prezentujete. Nenechávejte prostor pro nejednoznačnost, neboť skryté detaily mohou vést k nedostatku důvěry. Buďte přesní v každém detailu, aby klient mohl snadno porovnat vaši nabídku s ostatními. Jasná komunikace ve vaší obchodní nabídce je nezbytná pro spokojenost klienta a k dosažení úspěšné realizace obchodu. Transparentností a přehledem v cenové nabídce si nejsnáze získáte důvěru zákazníků.

  • Přidejte i další detaily

Cenová nabídka je obvykle stručný dokument, do kterého můžete zahrnout i některé další informace jako slevy, jiné související služby, které nabízíte a pod. Tyto volitelné podrobnosti mohou zvýšit vaše šance přesvědčit potenciálního klienta, aby si vybral právě vás.

  • Držte se správné osnovy

Dokument, který dodržuje vhodnou hierarchii komponent, se čte lépe. V případě, že se jedná o cenovou nabídku pro více položek, postupujte ve stejném pořadí, v jakém položky priorizuje váš klient. Vyhnete se tak chybám. V případě potřeby můžete přidat další prvky.

Před odesláním cenovou pečlivě zkontrolujte

Překontrolujte kalkulaci: Hlavním cílem jakékoli obchodní nabídky je poskytnout potenciálnímu zákazníkovi relevantní a přesné cenové údaje. Před odesláním cenové nabídky zájemcům se ujistěte, že jsou všechna vaše čísla správná. Nesprávným výpočtem hned na začátku, ztrácíte zákazníkovu důvěru

Zajistěte správné formátování: Správné formátování znamená, že vaše cenová nabídka bude dobře uspořádána z hlediska vzhledu. Vyberte si jasně čitelný font písma a zvýrazněte nadpisy a klíčová slova. Díky tomu bude vaše nabídka prezentovatelná a snadno čitelná

Kontrola pravopisu a gramatiky: Vaše cenová nabídka by měla obsahovat jednoduchý jazyk a být přesná. Drobná gramatická nebo pravopisná chyba může na klienta zanechat špatný dojem a sníží tak vaše šance na uzavření obchodu. Zkontrolujte si konečnou cenovou nabídku, abyste se vyhnuli chybám a omylům

Co získáte díky nástroji vytváření cenových nabídek ve Flowii?

Konzistentnost: Konzistentností cenových nabídek vypracovaných ve FLOWii podle jednotného vzoru si u potenciálních zákazníků budujete image profesionálů. Vytváření každé cenové nabídky od začátku bez předem definovaného formátu vede k vytvoření nekonzistentních cenových nabídek a firma působí nedůvěryhodně.

Kontrola verzí: Je další výhodou systému správy dokumentů. Všichni uživatelé jsou si vědomi změn a aktualizací provedených v konkrétním dokumentu. Naopak při manuálně vytvořené nabídce, dokument neustále koluje prostřednictvím e-mailů a zpráv mezi různými uživateli. To vytváří zmatek a mnohdy celý proces prodeje oddaluje nebo úplně zruší.

Včasné odeslání nabídky: Mezi prodejním týmem se pravidelně vyměňuje více cenových nabídek. Díky systémovému řešení a přehledu v dokumentech FLOWii je odeslání cenové nabídky možné okamžitě po jejím schválení. Naopak při běžné cenové nabídce je pro uživatele obtížné sledovat dokument čekající na schválení nebo podpis.

Obecná dostupnost dokumentů: Prodejní týmy mají různé členy a všichni potřebují přístup k cenové nabídce v různých situacích. Při cloudové službě FLOWii má přístup k dokumentu každý člen týmu kdykoli a kdekoli, protože je online. Nabídka vytvořená ručně leží buď v nějaké kancelářské skříni nebo v osobní složce obchodního zástupce, čehož výsledkem je, že přístup ke konkrétní cenové nabídce se stává náročným úkolem. Pokud uvíznete v takové situaci, můžete přijít o důležitý obchod.

S FLOWii od cenové nabídky až k finálnímu uzavření transakce

CRM systém Flowii a jeho funkční pracovní nástroje vám pomohou rychle a jednoduše vytvořit profesionální cenové nabídky. Online si můžete vytvářet, upravovat, přizpůsobovat a sledovat všechny vaše cenové nabídky na jednom místě.

Díky tomu tak v případě úspěšné nabídky a jejího akceptování zákazníkem, můžete přejít přímo k vytvoření dodacího listu a faktury. To vše děláte bez dalšího zbytečného kopírování dat. Celou obchodní operaci tak jednoduše ukončíte na základě původní cenové nabídky.

Začněte již dnes a navolte si zdarma pracovní nástroje online na FLOWii, kde si všechna řešení můžete vyzkoušet po dobu 30 dnů.

Daniel Staník