Ako pracovať s grafmi


Celkové prehľady o dochádzke, financiách, faktúrach či o kontaktoch so zákazníkmi (CRM) nájdete v samotnej evidencii Prehľady pod evidenciou Firma.