Udalosti

Prehľady v udalostiach


Kontrolujte všetku komunikáciu so zákazníkmi podľa typu komunikácie (emaily, listy, stretnutia, ...) a kategórií komunikácie (otázky, reklamácie, záujem, ...). Navyše prehľadne uvidíte, či sa jedná o prichádzajúcu alebo odchádzajúcu komunikáciu.

Alebo si zvoľte obdobie, za ktoré chcete sledovať komunikáciu so zákazníkom.