Obchodné prípady

Prehľady v obchode


Prehľad v obchode získate aj vďaka jednoduchým grafom. K dispozícii je náhľad všetkých obchodných prípadov podľa dátumu uzavretia, dátumu založenia, typu zákazky, zodpovedného, zdroju kontaktu, produktu a partnera. Grafy vám poskytnú informácie o otvorených ale aj uzatvorených obchodoch a ich celkovej hodnote. Zároveň zistíte, ktorý obchodník je najproduktívnejší, koľko obchodov a za akú hodnotu uzavrel.