Financie

Prehľady vo financiách


Evidencia Príjmy a výdavky poskytuje prehľad vývoja financií za určité obdobie – dni, týždne, mesiace, ako aj vývoj financií podľa stredísk, partnerov a zákaziek.

Financie firmy v grafoch