Financie

Prehľady vo financiách


Z evidencie Príjmov a výdavkov si môžete jednoduchým prehľadom skontrolovať vývoj financií za určité obdobie – dni, týždne, mesiace, ako vývoj financií podľa stredísk, partnerov a zákaziek.

Financie firmy v grafoch