Voliteľné polia

Ako vytvoriť voliteľné polia v úlohách?


Voliteľné polia môžete využiť v prípade, ak potrebujete v Úlohách evidovať údaj, na ktorý nie je v Úlohách vytvorené pole. Jednoducho si vlastné pole navrhnete, vyberiete si formát a názov. Na záver tohto nastavenia si zvolíte, či potrebujete voliteľné pole zobraziť v exportoch, stĺpcoch a filtroch. Úlohy sa touto funkciou stanú oveľa flexibilnejšie, pretože si ich môžete nastaviť podľa vlastných predstáv.

Príklad: V evidencii Úlohy si pri každej úlohe potrebujete evidovať aj presný dátum, kedy ste dodali službu. Takéto pole vo FLOWii neexistuje ale môžete si ho vytvoriť.

Postup:

  1. Otvorte si nastavenia -> Rozšírenia -> Vlastné polia -> Pridaj prvé vlastné pole.
  2. Vyberte modul Úlohy. Následne vyplňte typ, názov, skupinu a na záver označte, či chcete aby bolo voliteľné pole povinné, zobrazilo sa v stĺpci, filtroch a XLS exporte.
  3. V uvedenom príklade sme vytvorili voliteľné pole v Úlohách. Zobrazí sa na záložke „Detail“.
  4. Vytvorené voliteľné pole sa zobrazuje v stĺpcoch, ktoré si môžete pridať, skryť alebo presúvať. Vďaka vytvoreným voliteľným poliam je možné aj filtrovať v ľavej časti evidencie Úloh.

Krok č. 1

Otvorte si nastavenia -> Rozšírenia -> Vlastné polia -> Pridaj prvé vlastné pole.

Ako vytvoriť vlastné polia v úlohách


Krok č. 2

Vyberte modul Úlohy. Následne vyplňte typ, názov, skupinu a na záver označte, či chcete aby bolo voliteľné pole povinné, zobrazilo sa v stĺpcoch, filtroch a XLS exporte.

Ako vytvoriť voliteľné pole - výber parametrov


Krok č. 3

Ako príklad sme vytvorili voliteľné pole v Úlohách s názvom Dátum dodania služby, ktoré sa zobrazuje priamo v úlohe na karte Detaily.

Ako sa zobrazí voliteľné pole na karte detaily


Krok č. 4

Vytvorené voliteľné pole sa zobrazuje v stĺpcoch, ktoré si môžete pridať, skryť alebo presúvať. Vďaka vytvoreným voliteľným poliam je možné aj filtrovať v ľavej časti evidencie Úloh, kde je potrebné si filter najskôr aktivovať kliknutím na Prispôsobiť filtre.

Ako sa zobrazujú voliteľné polia vo filtroch a stĺpcoch