Zoskupenie úloh

Ako zoskupiť úlohy?


Zobrazené úlohy môžete zoskupiť podľa jednotlivých stĺpcov. Postačuje potiahnuť hlavičku stĺpca smerom nahor do priestoru určeného na zoskupenie.

Príklad: Predstavte si, že ste si zobrazili úlohy celého Vášho tímu. Potrebujete prehľadne vidieť úlohy zoskupené a zoradené podľa zamestnancov. Potiahnite hlavičku stĺpca Meno smerom nahor a úlohy sa Vám prehľadne zoskupia podľa zamestnancov. Navyše sa Vám zobrazia údaje o počte úloh zodpovedného, predpokladané trvanie, skutočné trvanie a ich hodnota.

Náhľad č. 1 - nezoskupené úlohy.

Nezoskupené stĺpce v úlohách


Náhľad č. 2 - zoskupené úlohy podľa stĺpca Meno.

Ako zoskupiť stĺpce podľa zodpovedných

Úlohy môžete zoskupovať aj podľa ďalších stĺpcov. Evidenciu úloh si prispôsobte Vašim potrebám.