Meranie času

Ako merať čas na úlohe?


Záložka Skutočné trvanie

Na záložke Skutočné trvanie sa zobrazuje informácia, v ktoré dni a koľko hodín sa na danej úlohe pracovalo. Údaje sú dopĺňané automaticky, podľa toho, ako sa vykonávala činnosť (napr. realizácia) na danej úlohe. Viete tak rýchlo zistiť, ktorý zamestnanec ako dlho na úlohe pracoval, v ktoré dni sa jej venoval a či bol skutočne produktívny a nepresiahol predpokladané trvanie úlohy.

Ako merať čas na úlohách


Jednotlivé činnosti s dátumom a časom môžete pridávať aj manuálne cez voľbu +Pridať interval.

Ako evidovať odpracovaný čas zamestnanca na úlohách


TIP: Nastavte si notifikáciu na prekročenie predpokladaného trvania na úlohe. Ak ste na úlohe strávili viac ako ste predpokladali, FLOWii Vás na to upozorní.

Ako nastaviť notifikáciu na prekročenie plánovaného času na úlohe


TIP č.2: Čas na úlohách môžete merať aj automaticky.

1. Vykonajte nastavenie cez Firma -> Používatelia -> otvorte kartu používateľa -> Pracovné -> označte Automaticky merať čas na úlohách.

Ako merať čas na úlohách - nastavenie FLOWii

2. Zmeňte stav úlohy na „Prebieha“. V tomto momente Vám začne FLOWii automaticky počítať odpracovaný čas na úlohe. Akonáhle zmeníte stav na čaká, dokončená, alebo zrušená, FLOWii Vám odpracovaný čas – interval na úlohe automaticky vypočíta a doplní.

Prebiehajúce úlohy