Vzorové úlohy

Ako si uľahčiť prácu vytvorením vzorových úloh a na čo vzorové úlohy slúžia?


Zadefinovanie vzorovej úlohy Vám uľahčí prácu v prípade, ak používaš úlohy s podobným typom nastavení alebo úlohy, ktoré sa častokrát opakujú.

Položky a informácie, ktoré sa opakujú pri pridávaní nových úloh si zadefinujte do vzorovej úlohy a následne Vám stačí pri pridávaní použiť túto zadefinovanú vzorovú úlohu a nemusíte vypisovať opätovne všetky položky a informácie.

Postup vytvorenia vzorovej úlohy

  1. Vzorové úlohy je najskôr potrebné vytvoriť v základných nastaveniach -> Úlohy -> Vzorové úlohy.
  2. Pomocou funkcie + Nová vzorová úloha si vyplňte informácie, ktoré sa Vám budú opakovať.
  3. Následne si v evidencii Úlohy vyberte voľbu vzorové úlohy, ktorá sa nachádza pod šípkou vedľa možnosti + Nová úloha a vyberte si vzorovú úlohu, ktorá Vám vyhovuje.
  4. Otvorí sa formulár na pridávanie novej úlohy, s tým, že položky, ktoré ste mali preddefinované už budú vyplnené. Nemusíte ich teda zadávať nanovo.

Krok č. 1

Vzorové úlohy je najskôr potrebné vytvoriť v základných nastaveniach -> Úlohy -> Vzorové úlohy. Kliknite na + Nová vzorová úloha.

Ako nastaviť vzorové úlohy vo FLOWii


Krok č. 2

Vyplňte informácie do vzorovej úlohy, ktoré sa častokrát opakujú. Odporúčame vyplniť aj tzv. technologický postup, teda konkrétne informácie, ktoré sú pre realizátora úlohy dôležité - presné zadanie a ako to má spraviť. Čím jednoduchší popis zvolíte, tým jednoduchšia bude realizácia úlohy pre daného zamestnanca.

Ako nastaviť vzorovú úlohu s viacerými činnosťami


Krok č. 3

Následne si v evidencii Úlohy vyberte voľbu Podľa vzoru, ktorá sa nachádza pod šípkou vedľa možnosti + Nová úloha a vyberte si vzorovú úlohu, ktorá potrebujete vytvoriť.

Ako vybrať vzorovú, opakujúcu sa úlohu vo FLOWii


Krok č. 4

Otvorí sa formulár na pridávanie novej úlohy, s tým, že položky, ktoré ste mali preddefinované už budú vyplnené. Nemusíte ich teda zadávať nanovo.

Ako pridať vzorovú úlohu