Práca s úlohami

Ako vytvoriť, naplánovať a prideliť úlohy zamestnancom?


Nové úlohy prídate priamo v evidencii Úlohy pomocou voľby + Nová úloha, ktorá sa nachádza nad tabuľkou údajov.

Otvorí sa Vám formulár:

 1. Zadajte stručný názov úlohy a popis. Čo konkrétne je potrebné vykonať pri danej úlohe?
 2. Vyberte zodpovedného zamestnanca, ktorý úlohu vykoná. V prípade, ak na úlohe pracuje len jeden poverený zamestnanec, úloha má len jednu činnosť a to Realizáciu.

Ako vytvoriť úlohu online - FLOWii


Karta Detaily

Obsahuje bližšie údaje o úlohe ako napr. termín, predpokladané trvanie, hodnota, priorita, partner, obchodný prípad, zákazka, stredisko a položka (nižšie si vysvetlíme ich význam).

 • Priorita = dôležitosť úlohy. Prioritu môžete označovať číslami. Napríklad najvyššiu prioritu majú úlohy s prioritou 1, nasledujú úlohy s prioritou 2, atď. Úlohy si môžete v evidencii zobraziť podľa priorít, zhora nadol.
 • Termín = definujete do kedy musí byť úloha dokončená.
 • Predpokladané trvanie = v políčku predpokladané trvanie definujete predpokladaný čas na dokončenie úlohy.
 • Hodnota = v políčku hodnota si môžete zadať hodnotu úlohy (napr. v bodoch, eurách, ...).
 • Partner = v políčku partner si môžete zadať zákazníka, pre ktorého sa daná úloha vykonáva. Ak označíte štvorček „+ partner bol kontaktovaný“, FLOWii bude vedieť, že bol tento partner kontaktovaný (telefonicky, emailom, stretnutím) a v evidencii partnerov v stĺpci „naposledy kontaktovaný“ bude zobrazovať dátum dokončenia úlohy a informáciu o tom, kedy bol partner naposledy kontaktovaný.
 • Obchodný prípad = v políčku obchodný prípad si môžete zadať, ku ktorému obchodnému prípadu úloha patrí.
 • Zákazka = v políčku zákazka si môžete zadať, ku ktorej zákazke úloha patrí.
 • Stredisko = v políčku stredisko si môžete zadať, ku ktorému stredisku úloha patrí.
 • Položka = v políčku položka si môžete zadať, aký tovar alebo služba je prepojená s touto úlohou.

Detailné informácie o úlohe zamestnanca


Karta Správy

Správy v úlohách slúžia na komunikáciu medzi jednotlivými zamestnancami. Správy využijete najmä pri úlohách, na ktorých sa podieľa viacero zamestnancov a je v nich viacero činností. Zamestnanci si cez kartu správy môžu vymieňať informácie týkajúce sa úlohy.

Ako si vymieňať správy v úlohách


TIP: Zapnite si notifikácie, aby boli používatelia informovaní o každej správe v úlohách.