Během ledna a února jsme zapracovali novinky, které vám zpřehlední vaše podnikání a práci ve FLOWii. Pojďme si je společně projít.

Několik odpovědných na zakázce

První novinkou je možnost přidávání více odpovědných osob k zakázce. Zakázku můžete založit bez odpovědné osoby, s jednou odpovědnou osobou, nebo s více odpovědnými osobami.

Součástí této novinky jsou také nové přístupová práva k zakázkám. Pokud má uživatel přístup pouze k zakázkám, v nichž je odpovědný, vždy uvidí jen ty zakázky, které:

  • nemají přiděleného odpovědného,
  • je jediným odpovědným za zakázku,
  • je jedním ze odpovědných za zakázku.

Několik odpovědných na obchodním případě

Další novinkou je možnost přidat více odpovědných k obchodnímu případu. Obchodní případ lze založit bez odpovědné osoby, s jednou odpovědnou osobou, nebo s více odpovědnými osobami.

Součástí této novinky jsou také přístupová práva k obchodním případům. Pokud má uživatel přístup pouze k obchodním případům, ve kterých je zodpovědný, vždy uvidí jen ty obchodní případy, které:

  • nemají přiděleného odpovědného,
  • je zodpovědný za obchodní případ,
  • je jedním ze odpovědných za obchodní případ.

Nové filtry v partnerech

Evidence Partneři nabízí dva nové filtry. Partnerů můžete filtrovat podle datumu přijetí zakázky a dle datumu založení obchodního případu.

Nový sloupec v exportu úloh

Export úkolů do Excelu jsme rozšířili o nový sloupec, ve kterém se zobrazuje číslo zakázky. Pokud je úloha propojena se zakázkou, tak se vám v tomto sloupci zobrazí i číslo zakázky.

Aktualizace API dokumentace

API dokumentaci jsme rozšířili o možnost vytvoření obchodního případu s více odpovědnými.

QR kód - splatnost dle aktuálního datumu úhrady

Vystavujete faktury, ve kterých je zobrazen QR kód? Po přidání QR kódu do internet bankingu se splatnost nastaví podle aktuálního datumu.

Notifikace na plánovanou absenci

Notifikaci na plánované absence si může aktivovat každý uživatel, který má možnost vidět všechny uživatele. Dosud si tyto notifikace mohl aktivovat pouze administrátor.

Podkategorie příjmů a výdajů

Evidenci Finance jsme rozšířili o možnost vytváření podkategorií k příjmům a výdajům. Také je možné podkategorie filtrovat, zobrazovat ve sloupcích, grafech a také exportovat do excelu.

Nastavení kategorie a podkategorie ve financích

Filtr na podkategorie, výběr podkategorie při vytvoření příjmu / výdaje a zobrazení sloupce podkategorie

Hromadná změna realizátora v úkolech

Nepracuje u vás už zaměstnanec nebo potřebujete z jakéhokoli důvodu hromadně změnit realizátora ve stávajících úkolech? Nová funkce hromadné změny realizátora vám určitě pomůže. Postačuje si zobrazit úkoly, ve kterých chcete změnit realizátora a kliknutím na funkci hromadné změny ho jednoduše změníte.

Povolení odesílání emailů z adres gmail

Povolily jsme možnost odeslat email z FLOWii pokud používáte službu gmail.

Emaily odesílány prostřednictvím emailových adres veřejných poskytovatelů emailových služeb (např. Gmail.com) mívají zpravidla nižší doručitelnost a často bývají považovány za SPAM.

Pokud je to možné, doporučujeme použít emailovou adresu patřící doméně, jejíž jste vlastníkem a kterou je možné před odesláním ověřit. Návod k ověření domény naleznete zde: Nastavení DNS záznamů.

Export zakázek do excelu rozšířen o sloupec obchodní přirážka

Export zakázek do Excelu jsme doplnili o dva nové sloupce, ve kterých se vám zobrazí obchodní přirážka (%), obchodní přirážka (Kč).

Úvodní a závěrečný text na tabletech

Rozšířili jsme zobrazení úvodních a závěrečných textů v dokladech (faktury, nabídky, objednávky, ...) při používání FLOWii přes tablet. Díky této funkci uvidíte více informací zapsaných v úvodních a závěrečných textech. Při tabletech totiž nefungovala funkce skrolování textu a vždy jste mohli vidět pouze jeden řádek, což mohlo být nepraktické.

Fulltextové vyhledávání v evidencích

Upravili jsme fulltextové vyhledávání v evidencích Zakázky, Obchodní případy, Finance, Úkoly a Události. Pokud například vyhledáváte partnera, je třeba použít filtr "Partner" a do něj vložit klíčové slovo nebo celý název partnera. Tato úprava byla nezbytná zejména z důvodu zrychlení načítání dat a optimalizace systému. Výsledkem této úpravy je rychlejší fulltextové vyhledávání dat ve FLOWii.

Součástí aktualizace byly i opravy drobných chyb.

Děkujeme za vaši důvěru 🙂 a nezapomeňte nás sledovat na FacebookuInstagrame a LinkedIn.

Aktuálně pracujeme na dalších vylepšeních ve FLOWii.