Na závěr roku jsme do FLOWii zapracovali tři nové vylepšení. Potěšíme zejména uživatelů, kteří využívají emailing, vystavují faktury a importují události.

Zlepšení doručitelnosti emailů

Odesíláte klasické nebo hromadné emaily z FLOWii? Poslední týdny jsme se naplno věnovali několika vylepšením. Našim cílem bylo urychlení zasílání hromadných emailů a zlepšit doručitelnost hromadných i klasických emailů. A jaký jsme dosáhli výsledek? Za 1 sekundu dokáže FLOWii odeslat z účtu až 200 emailů. Zároveň se zlepšila doručitelnost klasických emailů a statistiky při hromadných emailech mají přesnější vypovídací hodnotu. Je ale důležité, abyste si nastavili DNS záznamy. Kompletní postup najdete zde: Nastavení doručitelnosti emailů odeslaných z FLOWii. Tento návod doporučujeme zaslat vašemu správci webu (hostingu).

Nastavení tisku dokladu

Při tisku nebo při exportu dokladu do PDF si víte nastavit, zda chcete nebo nechcete zobrazit název a číslo zakázky na dokladu. Postačuje označit checkbox "Zobrazit název a číslo zakázky". Pokud checkbox zůstane prázdný, název a číslo zakázky se na dokladu nezobrazí.

Import událostí prostřednictvím IČO partnera

Události je možné do FLOWii importovat pomocí šablony v programu Excel. V šabloně přibyly dva nové sloupce: IČO, Číslo partnera. Odteď není třeba vyplňovat název partnera, postačí vyplnit číslo partnera nebo IČO a událost se napařovat ke konkrétnímu partnerovi.

Oprava drobných chyb

  • Opravili jsme editor v emailingu, který v některých prohlížečích způsoboval změnu fontu písma.
  • Opravili jsme automatické zaznamenávání plánovaných absencí.