FLOWii CRM a mini ERP aplikace dokáže komunikovat s ekonomickým systémem POHODA prostřednictvím API nebo pomocí manuálního exportu / importu dat. Propojit je možné doklady, adresář a zakázky jednosměrně z FLOWii do POHODY.

Rozsah propojení dokladů (z FLOWii do POHODY)

  • Export vydaných zálohových faktur
  • Export vydaných faktur
  • Export přijatých faktur
  • Export přijatých objednávek (přijatá poptávka)
  • Export vydaných objednávek (vydaná poptávka)

Manuální export a import dat

Doklady je možné z FLOWii vyexportovat kliknutím na evidenciu Fakturace -> Export -> Export do účetnictví Pohoda.

Doklady do POHODY lze naimportovat kliknutím na Soubor -> Datová komunikace -> XML import/export.

Online komunikace prostřednictvím API

Informace ohledně FLOWii API naleznete zde: https://flowiiapi.docs.apiary.io/#reference/documents/document-pohoda-export/get-document-pohoda-export

Rozsah propojení partnerů (z FLOWii do POHODY)

  • Export partnerů

Manuální export a import dat

Partnerů je možné z FLOWii vyexportovat kliknutím na evidenci Partneři -> Export -> Export do účetnictví Pohoda.

Partnerů do POHODY lze naimportovat kliknutím na Soubor -> Datová komunikace -> XML import/export.

Online komunikace prostřednictvím API

Informace ohledně FLOWii API naleznete zde: https://flowiiapi.docs.apiary.io/#reference/partners/partner-pohoda-export

Rozsah propojení zakázek (z FLOWii do POHODY)

  • Export zakázek z FLOWii

Manuální export a import dat

Zakázky je možné z FLOWii vyexportovat kliknutím na evidenci Zakázky -> Export -> Export do účetnictví Pohoda.

Zakázky do POHODY lze naimportovat kliknutím na Soubor -> Datová komunikace -> XML import/export.

Online komunikace prostřednictvím API

Informace ohledně FLOWii API naleznete zde: https://flowiiapi.docs.apiary.io/#reference/orders/order-pohoda-export

Pro online komunikaci s ekonomickým systémem POHODA byste měli mít zřízen POHODA mServer.