Listopadová aktualizace přináší několik vylepšení v evidenci zakázek, obchodních případech, úkolech a fakturaci.

Vylepšené vyhledávání zboží a služeb

Vyhledávání zboží a služeb jsme zjednodušili v evidenci - Zakázky, Obchodní případy, Fakturace a Úkoly. Zboží a službu můžete přidávat stejně jako dosud, nebo můžete využít novou funkci vyhledávání, pomocí které dokážete vyhledávat podle Vámi zvolených parametrů jako například kategorie, výrobce, typ, EAN, a podobně. Toto vylepšení využijete zejména tehdy, pokud Váš ceník obsahuje větší množství položek nebo potřebujete vyhledávat podle specifických kritérií. V následujících řádcích si ukážeme konkrétní příklady.

Vyhledávání zboží a služeb v dokladech

V dokladech (cenová nabídka, faktura, dodací list, ...) můžete přidávat produkty stejně jako dosud, nebo můžete použít nové vyhledávání a přidat produkty individuálně nebo hromadně.

PŘÍKLAD

1. Otevřete si evidenci Fakturace - Nový doklad - Přidat položku - Hledej.

2. Vyberte si parametry vyhledávání v levé části vyhledávače a zvolte položky. Můžete vybrat jednu ale i více položek najednou. Potvrďte výběr a položky se zobrazí v dokladu.

3. Na dokladu se zobrazily vybrané položky.

Vyhledávání zboží a služeb v obchodních případech

V obchodních případech můžete přidávat produkty stejně jako dosud, nebo můžete použít nové vyhledávání a přidat produkty individuálně nebo hromadně.

PŘÍKLAD

1. Otevřete si evidenci Obchodní případy - Nový Obchodní případ - Přidat produkt - Hledej.

2. Vyberte si parametry vyhledávání v levé části vyhledávače a zvolte položky. Můžete vybrat jednu ale i více položek najednou. Potvrďte výběr a položky se zobrazí v obchodním případě.

3. V obchodním případě se zobrazily vybrané položky v produktech.

Vyhledávání zboží a služeb v zakázkách

V zakázkách můžete přidávat produkty stejně jako dosud, nebo můžete použít nové vyhledávání a přidat produkty individuálně nebo hromadně.

PŘÍKLAD

1. Otevřete si evidenci Zakázky - Nová Zakázka - Přidat produkt - Hledej.

2. Vyberte si parametry vyhledávání v levé části vyhledávače a zvolte položky. Můžete vybrat jednu ale i více položek najednou. Potvrďte výběr a položky se zobrazí v zakázce.

3. V zakázce se zobrazily vybrané položky v produktech.

Vyhledávání zboží a služeb v úkolech

V úkolech můžete přidávat produkty stejně jako dosud, nebo můžete použít nové vyhledávání.

PŘÍKLAD

1. Otevřete si evidenci Úkoly - Nový úkol - Položka - Hledej.

2. Vyberte si parametry vyhledávání v levé části vyhledávače a zvolte možnost. Můžete vybrat jednu položku. Potvrďte výběr a položka se zobrazí v úkolech.

3. Zobrazila se vybraná položka.

Nový sloupec v evidenci Úkoly

Evidenci Úkoly jsme rozšířili o nový sloupec, ve kterém se zobrazují čísla zakázek, s nimiž jsou úlohy propojeny. Sloupec je třeba aktivovat prostřednictvím ikonky "+" v pravém horním rohu.

Nový filtr v evidenci Úkoly

Evidenci Úkoly jsme rozšířili o nový filtr, pomocí kterého lze zobrazit úkoly podle stavu zakázek. Potřebujete si zobrazit jen takové úkoly, které jsou propojeny s čekajícími zakázkami? Nejnovější aktualizace Vám to umožňuje.

Propojení úloh s produkty na zakázce

Fakturujete Vašim zákazníkům čas, který pro ně reálné odpracujete? Nová funkce automaticky synchronizuje odpracovaný čas na úkolu s počtem hodin na produktech v zakázce. Zjednodušeně řečeno, úkoly a produkty na zakázce je možné propojit a odpracovaný čas synchronizovat s množstvím daného produktu. Následné vystavení faktury pro zákazníka je už hračka, přičemž nemusíte pracně dohledávat kolik jste Vy nebo Vaši zaměstnanci pro Vašeho zákazníka skutečně odpracovali.

Praktický příklad: Reklamní agentura získala zakázku na výrobu reklamních předmětů (pera, trička, ...). Součástí realizace zakázky je rozdělení úkolů mezi zaměstnance reklamní agentury (grafický návrh, objednávka materiálu, výroba a předání reklamních předmětů). Ve FLOWii si reklamní agentura založí zakázku, rozdělí úkoly mezi zaměstnance a k jednotlivým úkolům přiřadí položky z ceníku. Při jednotlivých úkolech si zaměstnanec změří odpracovaný čas, který se synchronizuje s množstvím hodin při produktu v zakázce. Pokud se reklamní agentura se zákazníkem dohodla, že některé z grafických prací se fakturují s použitím hodinové sazby reálné odpracovaného času, při pohledu na tuto položku v Produktech dané zakázky to hned uvidí. Již není nutné překlápět intervaly z úlohy do produktů. FLOWii to udělá za Vás a následně už stačí jen vystavit fakturu.

Na náhledu níže je zobrazena úloha, kterou jsme propojili s ceníkovou položkou / produktem "Grafický návrh". Pro úspěšnou synchronizaci odpracovaného času na úlohe s počtem hodin na produktu v zakázce je třeba kliknout na checkbox "SYN", čímž se aktivuje propojení a čas se synchronizuje.

K úkolu jsme přidali skutečně odpracovaný čas uživatele - 6:03 hod.

Skutečně odpracovaný čas se automaticky synchronizoval s množstvím času na produktu v zakázce.

Export úloh přímo ze zakázky

Potřebujete si exportovat úlohy přímo ze zakázky? Postačuje kliknout na ikonku "Export ...". Navíc si můžete vybrat 2 typy exportu - seznam úkolů nebo seznam činností.

Zjednodušené měření odpracovaného času v úkolech na zakázce

Měříte si odpracovaný čas v úkolech na zakázce? Nové vylepšení Vám to zjednoduší. Jedním kliknutím se Vám zobrazí interval k úloze a vy si ho jednoduše přidáte.

Export faktur do účetního systému Pohoda - rozšíření pro ČR

Používáte FLOWii fakturaci a Vaše účetní používá účetní systém Pohoda v ČR? Faktury z FLOWii lze exportovat do účetního systému Pohoda nejen na Slovensku ale iv České republice.

Párování s Raiffeisen bankou v ČR

Automatické párování plateb je možné nastavit už is Raeffeisen bankou v ČR. Tato novinka se týká zejména našich zákazníků v ČR, kteří používají právě Raiffeisen banku. Jak propojit FLOWii s Vaší bankou naleznete v článku- 24 vylepšení vo FLOWii.

Doplnění datumu splatnosti do vydaných objednávek

Ve vydané objednávce lze evidovat datum splatnosti. Vylepšení využijete zejména tehdy, pokud máte se svým dodavatelem dohodnutou individuální splatnost.

Děkujeme za Vaši důvěru 🙂

Aktuálně pracujeme na dalších vylepšeních ve FLOWii.