Dlouho očekávaná funkce fakturace v cizích měnách bude dostupná v průběhu nejbližších dní. Pojďme si společně projít nové možnosti fakturace.

Vytvoření dokladu v jiné než tuzemské měně

V dokladech (cenová nabídka, faktura, objednávka, ...) přibyla možnost výběru měny, v níž se bude doklad vytvářet a zároveň tlačit, generovat do PDF.

Filtrování dokladů podle zvolené měny

V evidenci Fakturace přibyl nový filtr Mena, pomocí kterého je možné filtrovat doklady podle zvolené měny.

Nový sloupec v evidenci Fakturace

V evidenci Fakturace si můžete dát zobrazit nový sloupec Měna, ve kterém se bude zobrazovat zvolená měna na dokladu.

Vytvoření ceníku v cizích měnách

Máte několik ceníkových položek, které budete fakturovat v jiné než tuzemské měně? Pokud ano, doporučujeme vytvořit nové položky v evidenci Zboží a služby a přiřadit jim menu, ve které budou fakturovány. Do dokladů (faktura, cenová nabídka, objednávka) si umíte přidat jen takové položky z ceníku, které jsou vytvořeny ve stejné měně v jaké bude doklad vytvářen.

Filtrování ceníkových položek podle zvolené měny

V evidenci Zboží a služby přibyl nový filtr Mena, pomocí kterého je možné filtrovat zboží a služby.

Nový sloupec v evidenci Zboží a služby

V evidenci Zboží a služby si můžete dát zobrazit nový sloupec Měna, v níž se bude zobrazovat zboží a služba na dokladu.

Finance - evidování úhrad v různých měnách

Příjmy a výdaje lze rovněž evidovat v různých měnách. Postačuje si vybrat menu a záznam vytvořit. Přidáváte úhradu přímo na dokladu (faktura, zálohová faktura), měna se doplní automaticky podle měny zvolené na dokladu.

Obchodní případy a zakázky

Obchodní případy a zakázky je zatím možné evidovat v tuzemské měně. V připravované verzi bude dostupné vytváření dokladů v různých měnách i na obchodních případech a zakázkách.

Exporty a importy dat

V souvislosti s fakturací v cizích měnách jsme zapracovali nové exporty a importy dat do FLOWii. Doklady (faktury, nabídky, objednávky), příjmy a výdaje, zboží a služby je možné exportovat do excelu nebo PDF. Také je možné tato data do FLOWii importovat. Postačuje si stáhnout naši importní šablonu, vyplnit data a následně je do FLOWii importovat.

Faktury v tuzemské i cizí měně je možné exportovat do ekonomického systému POHODA a OMEGA.