Připravili jsme pro vás další novinky. Vylepšili jsme přístupová práva, fakturaci, finance, vyhledávání partnerů prostřednictvím portálu Finstat a naprogramovali konektor pro přenos dat mezi WooCommerce / WordPress platformou a FLOWii. Pojďme se společně podívat na bližší informace k červencovým novinkám.

Obsah novinek

 1. Rozsáhlejší možnosti přístupových práv.
 2. Platební podmínky ve vydaných objednávkách.
 3. Rozsáhlejší možnosti evidence financí.
 4. QR kód ve fakturách.
 5. Integrace WooCommerce nebo WordPress s FLOWii.
 6. Nové sloupce v evidenci Události.
 7. Nové funkce v mobilní aplikaci.
 8. Vyhledávání partnerů v registrech.
 9. Rozšíření API.
 10. Rozšíření exportu faktur do excelu.
 11. Párování plateb s ČSOB bankou v ČR.
 12. Noví filtr ve fakturaci - zodpovědný za obchodní případ.

Rozsáhlejší možnosti přístupových práv

Přístupová práva jednotlivých uživatelů si můžete nastavit ještě důkladněji v evidenci Partneři, Obchodní případy, Zakázky a Události.

Evidence Obchodní případy

Nové oprávnění - Vidí i záznamy přiřazeny na partnery ostatních uživatelů.

Pokud má uživatel v evidenci Obchodní případy nastavené oprávnění, že vidí všechny obchodní případy, ale v evidenci Partneři má přístup pouze k takovým partnerům, při kterých je zodpovědný, si může v tomto případě nastavit v evidenci Obchodní případy, zda má vidět i ty obchodní případy , které jsou vytvořeny na partnery, ke kterým nemá přístup.

Evidence Zakázky

Nové oprávnění - Vidí i záznamy přiřazeny na obchodní případy ostatních uživatelů.

Pokud má uživatel v evidenci Zakázky nastavené oprávnění, že vidí všechny zakázky ale v evidenci Obchodní případy má přístup pouze k takovým obchodním případům, u nichž je zodpovědný, si může v tomto případě nastavit v evidenci Zakázky, zda má vidět i ty zakázky, které jsou vytvořené z obchodních případů, ke kterým nemá přístup.

Evidence Události

Nové oprávnění - Vidí i záznamy přiřazeny na zakázky ostatních uživatelů.

Pokud má uživatel v evidenci Události nastavené oprávnění, že vidí všechny události ale v evidenci Zakázky má přístup pouze k takovým zakázkám, u nichž je zodpovědný, si může v tomto případě nastavit v evidenci Události, zda má vidět i ty události, které jsou vytvořeny ze zakázek, ke kterým nemá přístup.

Platební podmínky ve vydaných objednávkách

Ve vydaných objednávkách vzniklo nové pole Platební podmínky. V nastaveních fakturace si můžete nastavit vlastní číselník platebních podmínek. Tento číselník - seznam předdefinovaných platebních podmínek se vám bude automaticky zobrazovat ve vydaných objednávkách.

Příklad platebních podmínek ve vydaných objednávkách

 • Platba 14 dní po dodání zboží
 • Platba v den dodání zboží
 • Platba předem

Platební podmínky si nastavíte v Nastaveních -> Fakturace -> Platební podmínky -> + Nové platební podmínky.

Zobrazení a výběr platebních podmínek na vydané objednávce.

Rozsáhlejší možnosti evidence financí - příjmy a výdaje

Máte ve FLOWii několik vlastních dodavatelských firem? Každý příjem nebo výdaj můžete navázat na konkrétní dodavatelskou firmu. Pomocí této funkce dokážete detailnější sledovat finance vašich firem. V evidenci Finance na každém příjmu / výdaji přibylo nové pole s názvem Firma (pokud máte ve FLOWii firemních nastaveních více než 1 dodavatelskou firmu). Také jsme do evidence Finance přidali nový filtr s názvem Firma, jakož i nový sloupec s názvem Firma.

QR kód na faktuře

QR kód je moderní a zároveň praktický způsob jak hradit platby rychle a bezchybně. Navíc se asi málokomu chce pracně vpisovat údaje o úhradě do internet bankingu. Nyní to uděláte jednoduše naskenováním QR kódu z faktury.

QR kód se na fakturu generuje automaticky. Na faktuře musí být zvolený způsob platby Převodní příkaz. V případě pokud je váš odběratel z SR, QR kód se vygeneruje také, avšak bude přizpůsoben slovenským bankám. QR kód je dostupný zatím jen pro slovenské FLOWii účty. Do konce 7/2020 bude dostupný i pro české FLOWii účty.

Vzor faktury s vygenerovaným QR kódem

QR kód se nachází v pravé dolní části dokladu. Na vzorové faktuře je nastavena vlastní hlavička a patička. Faktury si můžete takto upravit v nastaveních fakturace -> vzhled dokladu.

Integrace WooCommerce nebo WordPress s FLOWii

Připravili jsme možnost propojení WooCommerce nebo WordPress s FLOWii prostřednictvím pluginu jako konektoru, který zajišťuje:

 • přenos zákazníků z eshopu do FLOWii sekce Partneři,
 • přenos produktů a služeb (včetně kategorií) z FLOWii do eshopu,
 • přenos objednávek z eshopu do FLOWii,

Budeme se snažit doplňovat další možnosti synchronizace (např. stavy objednávek, vazby na skladové zásoby, a pod.).

Abychom co nejlépe dokázali naplnit všechny požadavky uživatelů WooCommerce a FLOWii, budeme rádi, pokud nám poskytnete detailnější informace o vašem eshopu, např.:

 • jaký typ produktů prodáváte (jednoduché, variabilní, virtuální, apod.),
 • jaké varianty produktů používáte (velikost, objem, barvy, apod.),
 • způsob dopravy,
 • způsob platby,
 • jaký počet objednávek z eshopu cca denně přijmete.

Evidence Události má nové sloupce

V evidenci Události přibyly dva nové sloupce - sloupec Zakázky a sloupec Obchodní případy. Pokud přiřadíte událost na zakázku nebo obchodní případ, zobrazí se vám tato informace ve sloupci. Získáte tak lepší přehled o plánovaných i dokončených událostech s rychlejším náhledem zakázek a obchodních případů.

Rychlejší a přesnější vyhledávání partnerů v registrech

Zjednodušili jsme přidávání partnerů do FLOWii pomocí služby portálu Finstat. Při přidávání nového partnera postačí zadat klíčové slovo nebo IČO a následně kliknout na ikonku lupy. Zobrazí se záznamy z obchodního rejstříku a vy jedním kliknutím přidáte nového partnera, ke kterému se automaticky doplní fakturační adresa, IČO. Vyhledávání funguje rychle a přesně.

Partnerů FLOWii vyhledává v registrech ČR a SR. Postačuje při přidávání partnera zvolit stát a následně začít vyhledávat.

Krok č. 1 - Zadejte klíčové slovo, klikněte na ikonku lupy a vyberte konkrétní záznam.

Krok č. 2 - Automaticky se vám doplní fakturační údaje partnera.

Zlepšení mobilní aplikace na Android / iOS

V mobilní aplikaci na Android jsme přidali možnost evidence odpracovaného času k úkolům. Interval k úloze dokážete přidat velmi jednoduše - kliknete na ikonku přidat interval, vyberete čas a hodnotu uložíte. Intervaly se vám budou zobrazovat i přímo v úkole přes mobilní aplikaci na záložce Detaily - Odpracovaný čas.

Verzi pro operační systém iOS si stáhněte zde – Apple.

Verzi pro operační systém Android si stáhněte zde –  Android.

Rozšíření API

Rozšířili jsme možnosti API, jejímž prostřednictvím dokážete zjistit aktuální množtví zboží na skladě.

Export faktur do excelu rozšířen o IBAN

Export faktur do excelu jsme rozšířili o nový sloupec s názvem IBAN. Tento nový sloupec vám může například pomoci zrychlit platbu přijatých faktur zadaných do FLOWii. Přijaté faktury si hromadně vyexportujete a data zkopírujete do hromadného příkazu přes internet banking.

Párování plateb s ČSOB bankou v ČR

Automatické párování plateb je možné nastavit i pro ČSOB banku v České republice. Návod najdete v online příručce nebo si můžete prohlédnout náš video návod, který najdete na youtube.

Nový filtr ve fakturaci

V evidenci Fakturace si můžete zobrazit faktury podle odpovědného za obchodní případ. Zjistíte tak hodnotu vystavených faktur podle obchodníka za určité období - den, týden, měsíc, rok. Získáte lepší přehled o efektivitě obchodníků a financích, které díky obchodníkovi doslova přitekly do vaší firmy. Nový filtr je třeba aktivovat v evidenci Fakturace přes Filtry -> Přizpůsobit filtry -> Zodpovědný za obchodní případ.

Děkujeme za vaši důvěru 🙂

Aktuálně pracujeme na dalších vylepšeních ve FLOWii.