Listopadové novinky

Publikováno 4. November 2019

Listopadová aktualizace přináší několik vylepšení v evidenci zakázek, obchodních případech, úkolech a fakturaci.

Vylepšené vyhledávání zboží a služeb

Vyhledávání zboží a služeb jsme zjednodušili v evidenci – Zakázky, Obchodní případy, Fakturace a Úkoly. Zboží a službu můžete přidávat stejně jako dosud, nebo můžete využít novou funkci vyhledávání, pomocí které dokážete vyhledávat podle Vámi zvolených parametrů jako například kategorie, výrobce, typ, EAN, a podobně. Toto vylepšení využijete zejména tehdy, pokud Váš ceník obsahuje větší množství položek nebo potřebujete vyhledávat podle specifických kritérií. V následujících řádcích si ukážeme konkrétní příklady.

Vyhledávání zboží a služeb v dokladech

V dokladech (cenová nabídka, faktura, dodací list, …) můžete přidávat produkty stejně jako dosud, nebo můžete použít nové vyhledávání a přidat produkty individuálně nebo hromadně.

PŘÍKLAD

1. Otevřete si evidenci Fakturace – Nový doklad – Přidat položku – Hledej.

2. Vyberte si parametry vyhledávání v levé části vyhledávače a zvolte položky. Můžete vybrat jednu ale i více položek najednou. Potvrďte výběr a položky se zobrazí v dokladu.

3. Na dokladu se zobrazily vybrané položky.

Vyhledávání zboží a služeb v obchodních případech

V obchodních případech můžete přidávat produkty stejně jako dosud, nebo můžete použít nové vyhledávání a přidat produkty individuálně nebo hromadně.

PŘÍKLAD

1. Otevřete si evidenci Obchodní případy – Nový Obchodní případ – Přidat produkt – Hledej.

2. Vyberte si parametry vyhledávání v levé části vyhledávače a zvolte položky. Můžete vybrat jednu ale i více položek najednou. Potvrďte výběr a položky se zobrazí v obchodním případě.

3. V obchodním případě se zobrazily vybrané položky v produktech.

Vyhledávání zboží a služeb v zakázkách

V zakázkách můžete přidávat produkty stejně jako dosud, nebo můžete použít nové vyhledávání a přidat produkty individuálně nebo hromadně.

PŘÍKLAD

1. Otevřete si evidenci Zakázky – Nová Zakázka – Přidat produkt – Hledej.

2. Vyberte si parametry vyhledávání v levé části vyhledávače a zvolte položky. Můžete vybrat jednu ale i více položek najednou. Potvrďte výběr a položky se zobrazí v zakázce.

3. V zakázce se zobrazily vybrané položky v produktech.

Vyhledávání zboží a služeb v úkolech

V úkolech můžete přidávat produkty stejně jako dosud, nebo můžete použít nové vyhledávání.

PŘÍKLAD

1. Otevřete si evidenci Úkoly – Nový úkol – Položka – Hledej.

2. Vyberte si parametry vyhledávání v levé části vyhledávače a zvolte možnost. Můžete vybrat jednu položku. Potvrďte výběr a položka se zobrazí v úkolech.

3. Zobrazila se vybraná položka.

Nový sloupec v evidenci Úkoly

Evidenci Úkoly jsme rozšířili o nový sloupec, ve kterém se zobrazují čísla zakázek, s nimiž jsou úlohy propojeny. Sloupec je třeba aktivovat prostřednictvím ikonky “+” v pravém horním rohu.

Nový filtr v evidenci Úkoly

Evidenci Úkoly jsme rozšířili o nový filtr, pomocí kterého lze zobrazit úkoly podle stavu zakázek. Potřebujete si zobrazit jen takové úkoly, které jsou propojeny s čekajícími zakázkami? Nejnovější aktualizace Vám to umožňuje.

Propojení úloh s produkty na zakázce

Fakturujete Vašim zákazníkům čas, který pro ně reálné odpracujete? Nová funkce automaticky synchronizuje odpracovaný čas na úkolu s počtem hodin na produktech v zakázce. Zjednodušeně řečeno, úkoly a produkty na zakázce je možné propojit a odpracovaný čas synchronizovat s množstvím daného produktu. Následné vystavení faktury pro zákazníka je už hračka, přičemž nemusíte pracně dohledávat kolik jste Vy nebo Vaši zaměstnanci pro Vašeho zákazníka skutečně odpracovali.

Praktický příklad: Reklamní agentura získala zakázku na výrobu reklamních předmětů (pera, trička, …). Součástí realizace zakázky je rozdělení úkolů mezi zaměstnance reklamní agentury (grafický návrh, objednávka materiálu, výroba a předání reklamních předmětů). Ve FLOWii si reklamní agentura založí zakázku, rozdělí úkoly mezi zaměstnance a k jednotlivým úkolům přiřadí položky z ceníku. Při jednotlivých úkolech si zaměstnanec změří odpracovaný čas, který se synchronizuje s množstvím hodin při produktu v zakázce. Pokud se reklamní agentura se zákazníkem dohodla, že některé z grafických prací se fakturují s použitím hodinové sazby reálné odpracovaného času, při pohledu na tuto položku v Produktech dané zakázky to hned uvidí. Již není nutné překlápět intervaly z úlohy do produktů. FLOWii to udělá za Vás a následně už stačí jen vystavit fakturu.

Na náhledu níže je zobrazena úloha, kterou jsme propojili s ceníkovou položkou / produktem “Grafický návrh”. Pro úspěšnou synchronizaci odpracovaného času na úlohe s počtem hodin na produktu v zakázce je třeba kliknout na checkbox “SYN”, čímž se aktivuje propojení a čas se synchronizuje.

K úkolu jsme přidali skutečně odpracovaný čas uživatele – 6:03 hod.

Skutečně odpracovaný čas se automaticky synchronizoval s množstvím času na produktu v zakázce.

Export úloh přímo ze zakázky

Potřebujete si exportovat úlohy přímo ze zakázky? Postačuje kliknout na ikonku “Export …”. Navíc si můžete vybrat 2 typy exportu – seznam úkolů nebo seznam činností.

Zjednodušené měření odpracovaného času v úkolech na zakázce

Měříte si odpracovaný čas v úkolech na zakázce? Nové vylepšení Vám to zjednoduší. Jedním kliknutím se Vám zobrazí interval k úloze a vy si ho jednoduše přidáte.

Export faktur do účetního systému Pohoda – rozšíření pro ČR

Používáte FLOWii fakturaci a Vaše účetní používá účetní systém Pohoda v ČR? Faktury z FLOWii lze exportovat do účetního systému Pohoda nejen na Slovensku ale iv České republice.

Párování s Raiffeisen bankou v ČR

Automatické párování plateb je možné nastavit už is Raeffeisen bankou v ČR. Tato novinka se týká zejména našich zákazníků v ČR, kteří používají právě Raiffeisen banku. Jak propojit FLOWii s Vaší bankou naleznete v článku- 24 vylepšení vo FLOWii.

Doplnění datumu splatnosti do vydaných objednávek

Ve vydané objednávce lze evidovat datum splatnosti. Vylepšení využijete zejména tehdy, pokud máte se svým dodavatelem dohodnutou individuální splatnost.

Děkujeme za Vaši důvěru 🙂

Aktuálně pracujeme na dalších vylepšeních ve FLOWii.

Novinky v září

Publikováno 20. September 2019

Novinky v září přináší několik vylepšení v evidenci zakázek, financích a fakturaci.

Import partnerů včetně volitelných polí

Import partnerů jsme rozšířili o možnost importu dat do Vámi vytvořených volitelných polí. V případě, že jste si vytvořili vlastní volitelná pole v partnerech a potřebujete importovat data, FLOWii Vám to díky nejnovější aktualizaci umožňuje.

Postup importu partnerů s volitelnými poli

1. Otevřete si evidenci PartneřiVíceImport z excelu.

2. Stáhněte si soubor do počítače a vyplňte údaje, které potřebujete naimportovat. V případě, že importujete data do volitelných polí bude potřeba přidat do souboru nové sloupce s názvem volitelných polí. Název volitelného pole ve sloupci musí být stejný jako je ve FLOWii.

Nový filtr v zakázkách

Nový filtr v zakázkách umožňuje rozsáhlejší možnosti filtrování zakázek podle příjmů a výdajů. Můžete si vyfiltrovat například zakázky, v nichž jsou přiděleny nebo nepřidělené příjmy a výdaje.

Postup aktivace a zobrazení filtru

Otevřete si Filtry v levé části obrazovky – Přizpůsobit filtry – označte filtr Příjem a Výdaj – potvrďte OK.

Nový filtr ve fakturaci

Nový filtr ve fakturaci umožňuje zobrazit doklady podle stavu zakázek. Potřebujete zobrazit faktury po splatnosti, které jsou přiděleny k dokončeným zakázkám? Nový filtr Vám to umožní.

Postup aktivace a zobrazení filtru

Otevřete si Filtry v levé části obrazovky – Přizpůsobit filtry – označte filtr Stav zakázky – potvrďte OK.

Přehledný sumář v zakázkách

Sumář v zakázkách jsme rozšířili o výpočet nákladů a výnosů. Zároveň jsme přidali možnost aktivace nových sloupců – náklady a výnosy.

Mobilní aplikace FLOWii rozšířena o modul Obchodní případy

Mobilní aplikaci FLOWii jsme rozšířili o modul Obchodní případy. Aktuální verze mobilní aplikace obsahuje evidenci Partnerů, Úkolů, Událostí a Obchodních případů. Mobilní aplikace je dostupná v Google play a brzy v AppStore. Aktuálně pracujeme na další aktualizaci, která bude obsahovat vylepšení v aktuálních evidencích a zároveň budou do mobilní aplikace přidány i Zakázky.

Děkujeme za Vaši důvěru 🙂

Aktuálně pracujeme na dalších vylepšeních ve FLOWii.

Únorové novinky

Publikováno 19. February 2019

Únorové novinky přinášejí několik vylepšení, opravu několika drobných chyb i zrychlení načítání dat ve FLOWii. Pojďme si shrnout aktuální seznam novinek.

Export fakturovaného zboží a služeb do excelu

Ve Fakturaci přibyla možnost exportu fakturovaného zboží a služeb do excelu. Export si můžete vytvořit za jakékoliv vybrané období. Export můžete využít například na vyhodnocení prodejnosti jednotlivých služeb a zboží.

Nový filtr ve fakturaci

Ve Fakturaci přibyl nový filtr s názvem “Přidal”. Pomocí nového filtru je možné zobrazit doklady, které přidal konkrétní uživatel. Víte například jednoduše zjistit kolik dokladů (faktur, cenových nabídek, …) vytvořil uživatel za určité období, nebo si jednoduše zobrazíte jen ty doklady, které jste vytvořil Vy sám.

Vytvoření faktury z dodacího listu

Vytváříte dodací list a až následně fakturu? Nejnovější vylepšení Vám pomůže zrychlit Vaši práci ve FLOWii. Z dodacího listu dokážete jedním kliknutím vytvořit fakturu. Samozřejmě se Vám všechny informace z dodacího listu přenesou do faktury.

Poznámky k cenové nabídce se zobrazí v Obchodním případě

Pracujete s Obchodními případy a vytváříte v nich cenové nabídky? Ke každé cenové nabídce si můžete přidat interní poznámku, která se zobrazí v náhledu Dokladů v Obchodním případě.

Mobilní aplikace na Android a iOS

Zveřejnili jsme první verzi mobilní aplikace na Android, kterou si můžete stáhnout prostřednictvím Google play. Mobilní aplikace obsahuje základní evidenci Partnerů, Úkoly, Události a Nástěnku. Intenzivně pracujeme na dalších vylepšeních aktuální zveřejněné mobilní aplikace a současně pracujeme na nových modulech, které budou její součástí – Obchodní případy, Zakázky, Kalendář.

Mobilní aplikace na iOS bude brzy k dispozici. Momentálně netrpělivě čekáme na její schválení v AppStore.

V následující aktualizaci pro Vás připravujeme několik vylepšení

 • Jednodušší nastavení více dodavatelských firem ve FLOWii. Ke každé firmě si můžete nastavit několik bankovních účtů, logo, razítko a podpis.
 • Propojení Fakturace FLOWii s vlastním webem. Ideální řešení pro eshopy.
 • Možnost nastavit si notifikaci při překročení předpokládaného času na úloze (notifikace pro uživatele i zadavatele úlohy).
 • Možnost vytvořit přijatý dobropis.
 • Možnost vypočítat cenu zboží a služby na základě zadané marže.
 • Možnost naplánovat absenci přes docházkový terminál v tabletě.
 • Možnost nastavení vzorových úvodních a závěrečných textů v dokladech (cenová nabídka, faktura, …).
 • Možnost odeslat email s přidáním kopie a skryté kopie.
 • Propojení s Google Drive a Dropbox.

Děkujeme, že jste součástí FLOWii 🙂

Prosincové novinky

Publikováno 6. December 2018

Sumáře v zakázkách

Evidenci zakázek jsme rozšířili o sumář, který vám spočítá finance v zobrazených zakázkách. Potřebujete vědět celkové příjmy a výdaje zobrazených zakázek? Potřebujete vědět celkovou nevyfakturovanou sumu zobrazených zakázek? V pravé části obrazovky postačuje kliknout na Souhrn, který vám tyto hodnoty zobrazí.

Kopírování zakázky s přílohami

Vylepšili jsme možnost kopírování zakázek. Při kopírování zakázky si můžete vybrat, zda ji potřebujete zkopírovat s přílohami nebo bez příloh.

Jednodušší práce s přílohami

Zjednodušily a zrychlily jsme práci s přílohami. Přílohy (jpeg, png, pdf) si můžete jednoduše nahlédnout bez nutnosti stahování. Postačuje kliknout na ikonku “očka” a příloha se vám zobrazí.

Propojení FLOWii s Microsoft OneDrive

Pracujete ve vaší firmě s množstvím příloh? Pokud ano, určitě váš tato novinka zaujme. FLOWii si nyní můžete propojit s Microsoft OneDrive. V praxi to bude znamenat, že se vám všechny přílohy budou nadále zobrazovat ve FLOWii a můžete s nimi plnohodnotně pracovat, ale uložené budou na úložišti OneDrive. Výhod to má pro vás několik. Nemusíte platit za úložiště ve FLOWii. V případě pokud se rozhodnete v budoucnu přestat pracovat s FLOWii, vaše přílohy budou na úložišti OneDrive a budou plnohodnotně k dispozici. Úložiště OneDrive poskytuje prostor do 5 GB zcela zdarma. Více o ceníku se dozvíte zde – Microsoft OneDrive. Koneckonců budete mít možnost ukládat přílohy bez omezení. Postupně zapracujeme i propojení s Google drive a Dropbox.

Propojení fakturace se skladem

Příjemku na sklad a výdejku ze skladu je možné vytvořit přímo z fakturace. Vystavili jste zákazníkovi fakturu a potřebujete vytvořit výdejku ze skladu? Označte si fakturu a klikněte na ikonku “Z dokladu vystav”.

Lepší souhrn ve fakturaci

Sumář ve fakturaci jsme rozšířili o výpočet hospodářského výsledku.

Vylepšení evidence ve fakturaci

V evidenci faktur jsme přidali nový sloupec “IBAN”. Při větším množství faktur si už nebudete muset každou fakturu otevírat zvlášť. IBAN se vám zobrazí přímo v evidenci.

Vylepšení souhrn v evidenci docházky

Sumář v docházce jsme vylepšili zobrazením korekcí. Můžete si na jednom místě podívat korekci produktivního, neproduktivního času a salda.

Vylepšení evidence docházky

Evidence docházky je nyní ještě přehlednější díky praktickému vylepšení. K jednotlivým událostem jsme přidali název dne (počáteční písmena). Věříme, že vám to zpřehlední práci s evidencí docházky.

Zrychlení fulltextového vyhledávání

Zrychlily jsme fulltextové vyhledávání ve FLOWii. Zvýšení rychlosti pocítí zejména zákazníci, kteří mají ve FLOWii tisíce záznamů.

Vylepšení importu příjmů a výdajů

Při importu příjmů a výdajů si můžete vybrat, zda příjem nebo výdaj zaeviduje na jednotlivé zakázky podle názvu nebo čísla zakázky.

Říjnové novinky

Publikováno 15. October 2018

Skladová evidence ve FLOWii

Sklad a skladová evidence byla požadavkem více zákazníků již delší dobu. Právě proto věříme, že vás nové řešení potěší. Online sklad ve FLOWii se budeme snažit dlouhodobě vylepšovat aby vyhovoval co největšímu počtu našich zákazníků. Vzhledem k tomu, že se jedná o poměrně rozsáhlou problematiku jsme pro vás vytvořili online příručku s kompletním návodem jako sklad ve FLOWii používat. Online příručku naleznete zde – návod jak používat sklad ve FLOWii.

Kontaktní osoby na zakázce

Potřebujete si zaevidovat konkrétní kontaktní osoby k zakázce? Nejnovější vylepšení ve FLOWii to umožňuje. Kontaktní osobu k zakázce můžete vybrat z kontaktních osob partnera nebo kontaktní osobu jednoduše vytvoříte.

Obrázek č. 1 – Přidání kontaktní osoby v zakázce.

Obrázek č. 2 – Výběr kontaktní osoby v zakázce.

Obrázek č. 3 – Náhled kontaktních osob v zakázce.

Lepší přehled o financích v evidenci zakázek

Pro lepší přehled financí v zakázkách jsme přidali nové sloupce znázorňující celkově uhrazeny výdaje na zakázku a celkovou hodnotu vydaných objednávek na zakázku.

Zrychlení načítání dat

Zrychlení načítání dat ve FLOWii se týká zejména těch firem, které používají při práci s FLOWii střediska. Nejnovější aktualizace přinesla násobné zrychlení.

Nový filtr v uživatelích

V evidenci uživatelů jsme přidali nový filtr pomocí kterého zjistíte rozdělení uživatelů na jednolých střediscích. Na jedno kliknutí například zjistíte jaký zaměstnanci jsou přiřazeni k středisku Praha nebo Brno. Název střediska samozřejmě závisí na nastavení vašeho účtu.

Vlastní poznámky k činnostem na úkolu

Pracujete s úkoly, které mají více odpovědných? Každý zodpovědný si ke své vlastní činnosti může zapsat poznámku.

42 novinek ve FLOWii

Publikováno 7. June 2018

Sleva na celý doklad

Při práci s doklady (cenová nabídka, faktura, …) lze uplatnit slevu na celý doklad. Slevu lze uplatnit v procentech, nebo v konkrétní hodnotě v Kč.

Sleva na partnerovi se automaticky doplní do dokladu

Na Partnerovi si můžete nastavit výchozí slevu, například ve výši 20%. Při vystavování dokladu (faktura, cenová nabídka, …) se zleva do dokladu doplní automaticky.

Evidence přijatých faktur

Ve Fakturaci je možné jednoduše zaevidovat přijatou fakturu od dodavatele. Přijaté faktury lze evidovat a vytvářet v zakázce. Přibyly i nové pohledy ve Fakturaci, pomocí kterých máte přístup k přijatým fakturám, které jsou již uhrazeny a také, které ještě uhrazeny nejsou.

Náhled č. 1 – Vytvoření přijaté faktury + nové Pohledy ve Fakturaci

Náhľad č. 2 – Prijatá faktúra

Náhled č. 3 – Přijatá faktura na zakázce

Více desetinných míst na dokladu při položkách

Při vytváření položky v ceníku nebo v dokladech je možné zadávat ceny až na 4 desetinná místa.

Zobrazit příjem a výdej pouze na zakázce

Při práci se zakázkami je možné přidat příjem nebo náklady, tak jak jste byli dosud zvyklí. Přidali jsme možnost zobrazení příjmu nebo výdaje jen na zakázce. To znamená, že se tento příjem nebo výdaj nebude dotahovat do celkových přehledů.

Nový filtr – částečně uhrazena faktura

Ve fakturaci přibyl nový filtr s názvem “částečně uhrazeny”. Pomocí nového filtru snadno zjistíte, které faktury jsou uhrazeny pouze částečně.

Možnost přidat přílohu k příjmu a výdajů

Evidujete si příjmy a výdaje ve FLOWii? Rádi byste si k výdaje nascanovali bloček nebo fakturu? Máme pro vás dobrou zprávu. Ve FLOWii lze přidávat přílohy příjmy a výdaje.

Možnost přidat přílohu dokladu

Potřebujete si k cenové nabídce přiložit všeobecné obchodní podmínky, obrázek nebo jinou přílohu? Od dnešního dne je možné přidávat přílohy k dokladem (cenová nabídka, faktura, …)

Automatické doplnění dohodnuté částky ze zakázky na faktuře

Dokončili jste několik zakázek a plánujete je vyfakturovat najednou v jedné faktuře? Automatické doplnění dohodnuté částky ze zakázek přímo do faktury vám určitě pomůže. V případě, že máte v zakázce vyplněnou dohodnutou cenu, bude možné automaticky tuto cenu doplnit i do faktury.

Nový způsob úhrady – zápočet

Ve Fakturaci jsme přidali nový způsob úhrady – zápočet. Od dnes si můžete započítat vydanou fakturu s přijatou fakturou.

Zálohování všech dat ve FLOWii jedním kliknutím

Ve FLOWii si můžete díky nejnovější aktualizaci zálohovat všechny vaše data jedním kliknutím. V nastaveních firmy si můžete vybrat, zda chcete zálohovat jen část dat, nebo zcela veškerá data s nimiž ve FLOWii pracujete.

Hromadné přidávání záznamů v docházce

Potřebujete zaznamenat příchod/odchod, nebo jakoukoliv jinou událost v docházce najednou pro více zaměstnanců? Naše nové vylepšení vám to určitě usnadní. Stačí kliknout na “Přidat nový záznam” – “Přidat více”.

Vylepšení v docházkovém terminálu

V docházce se aktuálně zobrazuje údaj o celkovém saldu zaměstnance. Po novém se bude zobrazovat i měsíční saldo zaměstnance.

Nové možnosti tiskových sestav a exportu dokladů

Nové možnosti tiskových sestav a exportu dokladů budou k dispozici od příštího týdne, ale i tak bychom vás rádi informovali io tomto zlepšení. Ve vytvořeném dokladu – cenová nabídka, faktura, dodací list si budete moci vybrat z několika tiskových sestav.

Tiskové sestavy budou následující:

• zobrazit na dokladu všechny ceny (cenu na položkách, celkovou cenu),

• zobrazit ceny položek, bez celkové ceny,

• zobrazit celkovou cenu, bez ceny položek,

• nezobrazovat ceny (týká se dodacího listu).

Propojení FLOWii s bankou

Hlavní novinkou je automatické párování přijatých plateb na váš bankovní účet s fakturami vystavenými ve FLOWii. Aktuálně je možné nastavit propojení FLOWii s následujícími Slovenské bankami:

 • Tatra banka, a. s.
 • Československá obchodní banka, a.s. (ČSOB)
 • Všeobecná úvěrová banka, a.s. (VÚB)
 • FIO banka, a.s.

Už se nemusíte přihlašovat do internet bankingu a přidávat úhrady k faktuře manuálně. FLOWii udělá vše za vás. Navíc se každá přijatá platba na váš bankovní účet zobrazí automaticky i na záložce Finance – Příjmy a výdaje. Stejně to funguje i s odeslanými platbami z účtu. Ty se ve FLOWii vytvoří jako výdaj. Aby vám automatické párování plateb fungovalo, je třeba mít ve FLOWii aktivovány řešení Příjmy a výdaje.

Rádi byste si nastavili propojení FLOWii s bankou? Napište nám na support@flowii.com nebo nás kontaktujte telefonicky +421 915 088 727. Automatické propojení si můžete nastavit i samostatně.

Postup

 1. Otevřete si “Moje nastavení” v pravém horním rohu vašeho FLOWii účtu.
 2. Zkopírujte adresu nacházející se v rámečku “Osobní mailbox”.
 3. Přihlaste se do internet bankingu ve vaší bance a nastavte si zasílání notifikací na email (váš osobní mailbox ve FLOWii).

Po úspěšném nastavení notifikací se vám každá přijatá i vydána platba z vašeho účtu zobrazí v příjmech a výdajích ve FLOWii.

Export docházky zaměstnanců do excelu

Docházkový systém nabízí po novém report i do excelu. Můžete si vytvořit export docházky jednotlivě na každého zaměstnance a také hromadně na všechny zaměstnance ve firmě. Report docházky do excelu vám poskytne následující informace:

 • měsíční pracovní fond;
 • saldo (hod.);
 • saldo (%);
 • odpracované (hod.);
 • produktivní čas (hod.);
 • produktivní čas (dny);
 • práce přes víkend (hod.);
 • práce přes svátky (hod.);
 • čerpání dovolené (dny);
 • zůstatek dovolené (dny);
 • PN (hod.);
 • lékař (hod.);
 • doprovod k lékaři (hod.);
 • pracovní volno (hod.).

Výpočet marže v zakázkách, obchodních případech a v ceníku

V zakázkách, obchodních případech a v ceníku jsme zapracovali automatický výpočet marže. Díky této novince budete mít přehled o tom jakou máte skutečnou marži při prodeji vašich produktů a služeb. Zároveň jsme zapracovali nový sloupec v zakázkách s názvem “marže”.

Výpočet marže v ceníku

Výpočet marže v obchodním případě

Výpočet marže v zakázce

Smazání uživatele a automatická změna počtu uživatelů v licenci

Z evidence uživatelů je aktuálně možné uživatele vymazat. Při výmazu uživatele se vás FLOWii automatický zeptá, zda chcete snížit počet uživatelů v licenci. Zároveň se uživatel již nebude zobrazovat v seznamu uživatelů při vytváření úlohy, události, obchodního případu a zakázky.

Nový typ úloh – čekající úlohy v zakázce

V zakázkách jsme zapracovali nový typ úloh, tzv. “Čekající úlohy”. Jakou mají výhodu? Čekající úloha se aktivuje až tehdy, když se dokončí úkol, na kterou je čekající úkol navázána. Pro lepší představu jak to ve skutečnosti funguje si řekneme jeden jednoduchý příklad.

Založíte si zakázku, ve které si předem vytvoříte úkoly, které bude nutné postupně řadu za řadou provést. První úkol je vytvořit grafický návrh a je za ni zodpovědný Daniel Gubo. Druhý úkol je zaslání smluvní dokumentace zákazníkovi a je za ni odpovědný Patrik Škulavík. Takto bychom mohli nastavit v zakázce dalších 10 úkolů, které rozdělíme mezi jednotlivých pracovníků. Po starém se ihned po uložení zakázky všechny úkoly zobrazily na nástěnce uživatelů a uživatelé byli informováni i pomocí oznámení. Problém byl však v tom, že pokud se nedokončil první úkol, tak se nemělo v některých případech začít pracovat na druhé roli v zakázce, atd. Nově je možné nastavit to, který úkol čeká na dokončení jiné úkoly a až následně se následující úloha aktivuje a přijde notifikace konkrétnímu uživateli.

Zobrazení velikosti využití úložiště uživatele

V uživatelích je aktuálně možné vidět využití úložiště konkrétního uživatele.

Export partnerů včetně volitelných polí

Nový typ exportu partnerů vám umožní exportovat jen základní údaje partnerů a rovněž kompletní údaje partnerů včetně vámi nastavených volitelných polí. Při vytváření volitelného pole je třeba vybrat možnost “Zobrazovat v XLS exportu”. V opačném případě bude volitelné pole chybět v exportu partnerů.

Výpočet výše DPH

Sumář v části fakturace poskytuje informace o výši DPH. Pokud si evidujete ve FLOWii vydané faktury a zároveň přijaté faktury, tak vám systém automaticky vypočítá přehled o DPH – daňovou povinnost, resp. nadměrný odpočet.

Přechod na nový výkonnější server

Rádi bychom vám oznámili, že jsme FLOWii přesunuli na nový výkonnější server.

Doklad o přijaté záloze

Doklad o přijaté záloze je možné vystavit už i v českém kontě FLOWii. Toto vylepšení potěší zejména zákazníků z České republiky. Zákazníci na Slovensku mají tuto funkcionalitu už dříve k dispozici.

Tisk zakázky – zakázkový list

Při práci se zakázkami lze samotnou zakázku exportovat do PDF nebo vytisknout. Zakázkový list má několik využití. Můžete ho dát podepsat zákazníkovi nebo vytisknout a předat vašemu montážníků do výroby. Zakázkový list lze vytisknout s cenami a také bez cen.

Datum ve fázi se automaticky přenese datumu v úkolech

Šikovné vylepšení při práci s fázemi a úkoly v zakázkách, které vám ušetří několik kliknutí navíc. Pracujete s fázemi a úkoly v zakázce? Vyplněný datum ve fázi se automaticky přenese do všech úloh zařazených do této fáze.

Nový filtr v přehledech – datum dodání

V přehledech fakturace jsme přidali možnost filtrování dat podle data dodání.

Kategorie v ceníku

Položky v ceníku je možné přidělit do vlastních kategorií. Zároveň jsme přidali nový filtr s názvem “Kategorie”.

Výběr výrobce u produktů v ceníku

Každou ceníkovou položku lze propojit s konkrétním výrobcem. Zároveň jsme přidali nový filtr s názvem “Výrobce”.

Automatické zaokrouhlování příchodů a odchodů zaměstnanců

V docházce zaměstnanců je možné nastavit automatické zaokrouhlení příchodu a odchodu zaměstnanců. Příchod můžete zaokrouhlit například směrem nahoru. Odchod můžete zaokrouhlit směrem dolů.

Automatická evidence polední přestávky

Ve FLOWii docházce lze nastavit automatickou evidenci polední přestávky. Máte v práci fixně stanovenou délku polední přestávky? FLOWii zaeviduje oběd za vás. Toto vylepšení snižuje chybovost v docházce a také zjednoduší její používání.

Rozšířené možnosti importu příjmů a výdajů

Při importu příjmů a výdajů je možné zadat středisko a výšku DPH.

Automatické doplnění produktů z podzákazek do hlavní zakázky

Využíváte ve FLOWii kromě zakázek i evidenci podzákazek? Produkty z podzákazek se automaticky doplní do hlavní zakázky. Získáte tím lepší přehled o prodaných produktech a službách, protože se vám zobrazují nejen v konkrétní podzákazke ale i v hlavní zakázce.

Export faktur doplněn o interní poznámku

Ke každému dokladu ve FLOWii můžete přidat interní poznámku, která se zobrazuje pouze uživatelům FLOWii, tedy vám. Váš zákazník ji neuvidí. Export dokladů do excelu jsme doplnili io interní poznámku.

Oprávnění administrátora pro změnu hesel uživatelů

Administrátor má oprávnění změnit a také vytvořit přihlašovací heslo uživatelům.

Vzorové emaily

Odesíláte zákazníkům stejný obsah emailu? Vytvořením vzorových emailů si můžete usnadnit práci. Připravte si vzorové emaily na oslovení nových ale i aktuálních zákazníků. Stejně vám vzorové emaily pomohou i při zasílání upomínek, faktur a jiných často opakujících se informací.

1. Vytvoření vzorového emailu

2. Odeslání vzorového emailu

Vytvoření podzakázky z úspěšného obchodního případu

Přímo z úspěšného obchodního případu bylo možné vytvořit zakázku. Potěšíme vás v případě pokud používáte ve FLOWii kromě klasických zakázek i podzakázky. Z úspěšného obchodního případu je možné vytvořit přímo podzakázku.

1. Založení zakázky úspěšného obchodního případu

2. Zařazení podzakázky do hlavní zakázky

3. Náhled podzakázek v hlavní zakázce

Volitelné pole v úkolech

Podobně jako v partnerech, obchodních případech a zakazkách jsme doplnili možnost vytvoření vlastních polí v úkolech. Volitelné pole v úkolech mohou obsahovat poznámky, čísla, hodnoty. Rovněž je možné volitelné pole v úkolech označit jako povinné.

1. Vytvoření volitelného pole v nastaveních

2. Náhled vytvořeného volitelného pole v úkole

Zobrazení měsíčního salda – docházkový terminál v tabletě

Docházkový terminál v tabletě poskytuje informaci nejen o celkovém saldu zaměstnance ale také o aktuálním saldu za konkrétní měsíc. Zaměstnanec tak vidí aktuální saldo jakmile si zaeviduje událost (příchod, odchod, …). Tuto funkci aktivujete stažením nejnovější verze docházkového terminálu z Google play.

Propojení FLOWii s vlastním FTP serverem

Odteď si můžete vybrat kam se mají ukládat přílohy a jiné soubory přidávané do FLOWii. Soubory mohou být ukládány nadále na serverech FLOWii, nebo mohou být uloženy na vašem FTP serveru.

Výhody FLOWii úložiště

 • Soubory máte uloženy ve FLOWii a nemáte žádné výdaje spojené se zřízením a správou FTP serveru.
 • Platíte jen za datový prostor, který potřebujete využívat
 • Výhody vlastního FTP serveru
 • Žádné paušální výdaje za datový prostor ve FLOWii.
 • Výška datového prostoru závisí na vás, resp. od toho jaký FTP server si zakoupíte.
 • Soubory (obrázky, videa, dokumenty) se nadále zobrazují ve FLOWii. Uložené jsou na vašem FTP serveru.

Evidence nefakturovaného příjmu na zakázce

Více firem ve FLOWii potřebovalo evidovat v zakazkách i takový typ příjmu, na který se nevztahuje žádná faktura. Jsou to například zákazníci, kteří vám uhradí zakázku v hotovosti (přes pokladnu). Takový příjem můžete zaevidovat přímo v zakázce na kartě “Finance”. Při zaevidování příjmu je třeba zaznamenat “Evidovat jako nefakturovanú úhradu za zakázku”. Příjem sníží celkovou částku za zakázku, kterou je třeba vyfakturovat. Takové zakázky se vám již nebudou zobrazovat jako “dokočené, třeba vyfakturovat”, protože byly ze strany zákazníka uhrazeny.

Kategorie a podkategorie v dokladech

Pro lepší přehlednost při práci s doklady (vydané faktury, přijaté faktury, cenové nabídky, objednávky) jsme zapracovali možnost vytváření kategorií a podkategorií v dokladech. Nové kategorie a podkategorie si můžete vytvořit přímo v dokladech nebo v nastavení.

Přijaté faktury si tak víte rozdělit například do kategorie: reklama, internet, PHM, výpočetní technika a podobně.

Nové přístupové právo

Uživateli můžete zakázat v přístupových právech možnost výběru z předvolených bankovních účtů. Toto přístupové právo doporučujeme využít zejména firmám, které mají několik bankovních účtů. Také firmám, které ve FLOWii vystavují doklady z více dodavatelských firem. Zaměstnanec, který vystavuje doklady nemá možnost měnit bankovní účty a nedojde tak k úhradě dokladu na nesprávný bankovní účet.

Červnové novinky

Publikováno 6. June 2018

Zprávy v zakázce

Zakázky jsme vylepšili o možnost zasílání zpráv mezi jednotlivými uživateli. Množství z vás takovou výměnu zpráv zná pod pojmem “chat”. V praxi to znamená, že v každé zakázce přibyla nová záložka s názvem “zprávy”. Přímo v této záložce můžete vytvářet jakékoliv zprávy, poznámky, připomínky či upozornění adresované konkrétním kolegou. Ve zprávě můžete označit jednoho i více kolegů.

Označit uživatele v textu můžete pomocí ikonky “+” vpravo nebo jednoduše napište do textu zavináč “@” a zobrazí se vám seznam aktivních uživatelů.

Notifikace na novou komunikaci v zakázce

Před samotným zahájením používání zpráv v zakázce doporučujeme abyste si nastavili oznámení. Notifikace na novou zprávu v zakázce vám přijde vždy, když vás někdo ve zprávě označí.

Zprávy v Úkolech

Zprávy v úkolech jste dosud mohli používat prostřednictvím záložky “komunikace” v úkolech. Aktuálně se záložka “komunikace” přejmenovala na záložku s názvem “zprávy”. Stejně jako v zakázkách můžete nyní i v úkolech “chatovat” se svými kolegy. Můžete přidat důležitý odkaz, připomínku či upozornění a informovat o tom kolegu prostřednictvím krátké zprávy.

Notifikace na novou komunikaci ve zprávě

Před samotným zahájením používání zpráv v úkolech doporučujeme abyste si nastavili notifikace. Notifikace na novou zprávu v úkolech vám přijde vždy, když vás někdo ve zprávě označí.

Notifikace na přijatý e-mail

Používáte odesílání a přijímání emailů přímo ve FLOWii? Odteď si můžete nastavit notifikaci na přijatý email. Ušetříte si tak čas refreshovaním stránky a klikáním na kartu “Emailing”.

Vylepšená synchronizace dat v zakázkách a úkolech

Vylepšená synchronizace dat se týká zejména takových firem, které mají ve FLOWii více uživatelů. Pro lepší pochopení si uvedeme krátký příklad.

Představte si, že máte ve FLOWii založenou zakázku. Tuto konkrétní zakázku si ve stejnou dobu najednou otevře 5 uživatelů. První uživatel přidá přílohu, druhý uživatel změní popis zakázky a přidá úlohu, třetí uživatel změní stav zakázky. Ve stejnou dobu na různých počítačích se změní v jedné a téže zakázce různá data. V minulosti v takových případech mohlo dojít k nesprávnosti zapsání údajů. Aktuálně vás FLOWii upozorní, pokud někdo ve stejném záznamu (zakázka, úkol) provedl změnu ve stejném čase jako vy. Nepřijde tak ke nekorektnímu uložení dat. Takové případy se vyskytovaly velmi ojediněle a jen ve firmách s více než 50 uživateli.

Interní poznámka k produktům v zakázce

V zakázkách na záložce “produkty” si ke každému produktu můžete přidat vlastní interní poznámku. Interní poznámka slouží jako dodatečná informaci k produktu. Například: “tento produkt nemáme skladem” nebo “produkt je ještě ve výrobě”. Interní poznámka se nepřenese do dokladu (cenová nabídka, faktura, dodací list).

Ruční odhlášení a přihlášení kontaktní osoby z odběru novinek

Při kontaktních osobách v partnerech přibyla možnost přihlásit/odhlásit kontaktní osobu k odběru newsletteru. V případě, že se kontaktní osoba náhodně odhlásí z vaší kampaně, můžete ji manuálně přihlásit.

Jarní novinky

Publikováno 12. March 2018

Jaro je roční období, ve kterém se příroda probouzí a obdarovává nás novými barvami v podobě kvetoucích stromů a květin. A víte co má jaro a FLOWii společné? Nové a příjemné barvy 🙂

Nový design

Změnou designu FLOWii omládlo o několik let. Co všechno vám nový design přináší? Jsou to zejména příjemné a pozitivní barvy, modernější font písma a nové ikony. Nový design si můžete nastavit podle vlastních představ v nastaveních FLOWii.

Nové přístupové právo v zakázkách

V zakázkách přibylo nové přístupové právo. Uživateli lze nastavit viditelnost pouze těch zakázek, v nichž je zodpovědný.

Nové přístupové právo ve financích

Ve financích přibylo nové přístupové právo. Uživateli lze nastavit viditelnost jen takových příjmů a výdajů, které jsou přiděleny na zakázky. Uživatel tak neudiví veškeré příjmy a výdaje týkající se vaší společnosti. Uvidí jen příjmy a výdaje v zakázkách, ve kterých je odpovědný nebo ve všech zakázkách. Pokud například vytvoříte výdaj “mzda” a nepřiřadíte jej na žádnou zakázku, tak ho takový uživatel vůbec neuvidí.

Zrychlení načítání údajů

Zrychlily jsme načítání dat ve FLOWii. Konkrétně se jedná o načítání dat v sekci partneři, obchodní případy a zakázky.

Zároveň bychom našim uživatelům doporučili používat internetový prohlížeč Mozilla Firefox. Aktuálně je to nejrychlejší internetový prohlížeč.

Import dokladů

V sekci fakturace jsme doplnili možnost importování dokladů do FLOWii. Potřebujete si naimportovat cenové nabídky, faktury a objednávky? Odteď to bude možné.

Rozšířené možnosti vyhledávání položek při vystavování dokladů

Při vystavení dokladu (objednávka, cenová nabídka, faktura, …) můžete nyní vyhledávat ceníkové položky podle čísla.

Rozšířený import ceníkových položek

Při importu nových ceníkových položek z excelu přibyla možnost výběru kategorie, podkategorie a výrobce.

Nastavení bankovního účtu u dodavatelských firmách

Vystavujete ve FLOWii doklady a máte několik dodavatelských firem? Odteď si budete moci nastavit ke každé dodavatelské firmě jiný bankovní účet. Ve vašich nastaveních si přidáte všechny bankovní účty a při vystavení dokladu (faktura, cenová nabídka, …) vyberete bankovní účet konkrétní dodavatelské firmy.

Listopadové novinky

Publikováno 13. November 2017

Volitelná pole

Potřebujete zaevidovat takový údaj, na který neexistuje ve FLOWii pole? Od dnes je to možné. Ve FLOWii si můžete vytvořit vlastní pole v partnerech, obchodních případech a zakázkách. Dokonce si můžete vybrat typ vlastního pole (text, datum, číslo, číselník, hodnota, poznámka), vytvořit skupinu polí, minimální a maximální počet znaků. Rovněž je možné označit pole jako povinné.


Postup jak nastavit vlastní pole:


 • Přejděte do Nastavení přes “ozubené kolečko”. Klikněte na Rozšíření, Vlastní pole.
 • Vytvořte si vlastní pole a uložte ho.
 • Po vytvoření vlastního pole vznikne v partnerovi, obchodním případu a zakázce nová záložka “Detail“. Na této záložce budete mít zobrazeno vlastní pole.

Interní poznámka na dokladu

Potřebujete si přidat interní poznámku k cenové nabídce a faktuře? Při otevření dokladu na kartě “Ostatní” si můžete přidat vlastní poznámky. Tyto poznámky mohou být zobrazeny i v evidenci dokladů přidáním nového sloupce s názvem “Interní poznámka”.

Fulltextové vyhledávání v obchodních případech a zakázkách

FLOWii vyhledává už i z textů, který je umístěn v popisu a požadavcích obchodního případu a zakázky.

Do konce roku 2017 nás ještě čekají dvě aktualizace. Jedna z nich bude větší a bude příjemným překvapením pro více z vás. Držte nám palce.

Děkujeme, že jste součástí FLOWii 🙂

Novinky ve FLOWii + Podzimní AKCE

Publikováno 16. October 2017

Jsme velmi rádi, že se nám ve velmi krátkém čase podařily další vylepšení ve FLOWii. Potěší vás nové možnosti tiskových sestav jednotlivých dokumentů (cenová nabídka, faktura, dodací list, a pod.). Zároveň jsme vytvořili nové API pomocí kterého dokážete automatizovat množství každodenních procesů. V závěru tohoto článku se dočtete o podzimní akci pro naše zákazníky.

Nové možnosti tisku a exportu dokladů

Při práci s doklady (cenová nabídka, faktura, dodací list, a pod.) si můžete od dnešního dne vybrat z více tiskových sestav.

Tiskové sestavy jsou následující:

 • zobrazit na dokladu všechny ceny (cenu na položkách, celkovou cenu),
 • zobrazit ceny položek, bez celkové ceny,
 • zobrazit celkovou cenu, bez ceny na položce,
 • nezobrazovat ceny (týká se dodacího listu).

Nové REST API 

Máte vlastní web nebo e-shop? Propojte jej s FLOWii. Pomocí našeho nového API je možné každou poptávku nebo objednávku z vašeho webu zaznamenat automaticky i ve FLOWii. API umožňuje automatické přidání partnera, úkolu, události, obchodního případu a zakázky. Ušetříte množství času manuálním nahazováním nových dat. Vše půjde automaticky a vy se můžete věnovat důležitějším činnostem.

Získejte FLOWii na více Jak 2 měsíce zcela ZDARMA

Pomáhá vám FLOWii při každodenních činnostech a plánujete s ním pracovat i nejbližší měsíce? Máme pro vás dobrou zprávu. Pro naše zákazníky jsme připravili podzimní akci. Pokud si předplatíte FLOWii na 12 měsíců předem, získáte slevu až 20%. Což představuje více než 2 měsíce užívání FLOWii ZDARMA. Naše akce platí do konce října 2017. V případě zájmu nás prosím kontaktujte.

Další aktualizace a vylepšení ve FLOWii proběhnou již v první polovině listopadu.

FLOWii mobilní aplikace již brzy ve vašich smartphonech

Publikováno 19. September 2017

Dlouho očekávaná mobilní aplikace FLOWii se brzy stane skutečností. Dostupná bude na smartphonech s operačním systémem Android a na své si přijdou i milovníci iOS.

Vzhledem k rozsáhlosti systému FLOWii jsme se rozhodli Develop aplikaci postupně. V první verzi mobilní aplikace bude k dispozici databáze a správa partnerů, evidence úkolů a událostí, řízení obchodu pomocí obchodních případů a evidence zakázek. Jedná se tedy o nejvíce žádané funkce, které jsou dostupné přes aplikaci pomocí webového prohlížeče.

Jak bude mobilní app FLOWii vypadat

Našim prvořadým cílem při tvorbě aplikace bylo dosažení přehlednosti a maximální intuitivnosti při jejím používání. Aplikace bude dostupná v následujících měsících. Náhledy připojujeme už dnes.

Letní novinky ve FLOWii

Publikováno 24. July 2017

Kompletní odesílání a přijímání e-mailů přímo ve FLOWii

Dlouho očekávaná funkcionalita přijímání a odesílání e-mailů přímo z FLOWii je od dnešního dne k dispozici. Tato aktualizace vám přinese více komfortu a zároveň zpřehlední komunikaci se zákazníky. Navíc máte možnost přiřadit jednotlivé e-maily k obchodním případům a zakázkám. Poďme se podívat, jak to vypadá v praxi.

Vytvořili jsme novou evidenci s názvem “Emailing”

Uvědomujeme si, že mnoho z vás komunikujte prostřednictvím e-mailu každý den. Z toho důvodu jsme vytvořili přehlednou evidenci e-mailů. Nová evidence má název “Emailing” a najdete ji v hlavním menu aplikace FLOWii.

Přijaté a odeslané e-maily, koncepty k dispozici jedním kliknutím

V levé části obrazovky si můžete vybrat, které kategorie e-mailů potřebujete zobrazit. Kliknutím na “Pohled”, se vám zobrazí možnost zobrazit – přijaté, odeslané, vymazány e-maily, a stejně i koncepty.

Filtr

V levé části obrazovky, si můžete vyhledat e-maily podle klíčového slova, data, partnera, obchodního případu a zakázky. Už více nebudete muset dohledávat emaily ke konkrétní zakázce. Vše budete mít k dispozici jedním kliknutím na filtr s názvem “Zakázka”.

Z e-mailu přímo do obchodního případu a zakázky

Z e-mailingu máte možnost přímého prokliku do obchodního případu a zakázky. Postačuje přejít kurzorem myšky na název obchodního případu, nebo zakázky a jednoduše ji zobrazit kliknutím.

Náhled e-mailu

Náhled e-mailu si můžete zobrazit ve dvou variantách. První z nich, je zobrazení náhledu v pravé straně obrazovky.


Druhá varianta, je klasické zobrazení e-mailu, pouhým kliknutím na předmět e-mailu.

Jak nastavit přijímání e-mailů do FLOWii

V pravé horní části obrazovky, klikněte na “Moje nastavení”. Následně se podívejte váš Osobní mailbox (např. patrik.skulavik-1465@mailbox.flowii.com), viz. obrázek níže.

 • E-maily si můžete nechat automaticky přeposílat na e-mailovou adresu vašeho mailbox a tak se vám budou zobrazovat přímo ve FLOWii. To znamená, že nastavíte ve vašich stávajících emalovych schránkách “automatické přeposílání přijaté pošty” na emailovou adresu vašeho “osobního mailboxu” ve FLOWii.
 • E-maily si můžete nechat přeposílat ve skryté kopii na e-mailovou adresu vašeho mailbox FLOWii účtu.
 • E-maily můžete z FLOWii přímo odesílat.

V případě jakýchkoliv dotazů ohledně nastavení přijímání e-mailů ve FLOWii, nás neváhejte kontaktovat prostřednictvím e-mailu: support@flowii.com nebo tel .: + 421 948 411 307.

Automatické přidání výdajů přímo z vydané objednávky

Nová funkcionalita umožňuje automaticky přidat výdaj přímo po dokončení vydané objednávky. Co to znamená? Pokud vytvoříte a uložíte vydanou objednávku, FLOWii se vás automaticky zeptá, zda chcete výdaj přidat i do “Příjmů a výdajů”.

Nový filtr v úkolech – odpracované

Připravili jsme pro vás nový filtr s názvem “Odpracované”. Co to znamená? Řekněme si příklad. Představte si situaci, že chcete zobrazit všechny úkoly, na kterých jste pracoval v daném období (den, týden, měsíc, …). Máte v zájmu zobrazit úkoly, které jsou dokončeny, ale i úkoly, které stále probíhají. Pokud si manažujete Úkoly pomocí FLOWii, víte, že je možné na každé úloze měřit čas (předpokládané trvání, skutečné trvání), a stejně v konkrétní roli přidávat několik časových intervalů, protože na jedné úloze můžete pracovat i týden. Nový filtr umožňuje zobrazit všechny úkoly (i nedokončené), a zároveň vypočítá skutečné trvání úkolů, ale i jednotlivé intervaly v úkolech za konkrétní období. Filtr “Odpracované” vám vypočítá skutečně odpracovaný čas na úkolech za konkrétní období, a to na minutu přesně.

Aktuálně pracujeme na dalších vylepšeních

V nejbližších aktualizacích vás čekají následující vylepšení:

 • skupinové a individuální přidávání slev na dokladech,
 • položky na dokladech budou moci mít 4 desetinná místa,
 • zobrazování měsíčního salda zaměstnance na docházkovém terminály,
 • hromadné přidávání záznamů v docházkovém systému,
 • možnost vystavení dodacího listu bez uvedení cen,
 • několik vylepšení v evidenci Příjmů a výdajů,
 • možnost “jedním klikem” zálohovat všechna data z FLOWii,

Květnové novinky ve FLOWii

Publikováno 23. April 2017

Více dodavatelských firem pod jedním uživatelským účtem

Odteď máte možnost vystavovat doklady z více vašich firem pod jedním účtem ve FLOWii. Není třeba manuálně přepisovat dodavatele v dokladech, či přepínat se mezi účty. Dodavatele si můžete pohodlně nastavit přímo v dokladech.

Editace faktury

Co přibylo?

 • Možnost fakturovat z více přednastavených firem. Samozřejmě se vylepšení týká všech typů dokladů (cenové nabídky, faktury, dodací listy, …).
 • Na nástěnce přibyl nový sloupec s názvem “dodavatel”.
 • Nová možnost filtrování dokladů podle dodavatele.

Zakázky a podzakázky

V případě, že jsou vaše zakázky rozsáhlé a potřebujete si přímo v jedné zakázce evidovat několik menších zakázek, máme pro vás dobrou zprávu, protože je to nyní možné. Navíc se všechny doklady z menších zakázek dotahují do hlavní zakázky a vy tak máte kompletní přehled o dokladech, příjmech a výdajích.

Zakázky a podzakázky

Editace zákazky

Co přibylo?

 • Možnost evidence více zakázek v jedné hlavní zakázce.
 • Nová karta v zakázce s názvem “podzakázky”.
 • Rozlišení zakázky a podzakázek na nástěnce pomocí sloupce “zařazení”.

Nastavení slevy podle partnera

Slevy patří mezi největší lákadla při prodeji produktů a služeb. Přidali jsme možnost nastavení slevy, vždy ke konkrétnímu partnerovi. Slevu vám FLOWii automaticky promítne do dokladů při jejich vystavování. Odteď si slevu nemusíte zapamatovat, FLOWii to udělá za Vás. Při přidávání produktu v dokladech je třeba kliknout na kolonku “sleva”, kde se Vám následně zobrazí přednastavená sleva konkrétního partnera.

Nastavení slevy podle partnera

Co přibylo?

 • V záložce s názvem “účty a splatnost” lze nastavit slevu ke konkrétnímu partnerovi.

Kategorizace v e-mailingu

Přinášíme nové vylepšení týkající se možnosti kategorizace hromadných e-mailů. Ve FLOWii si můžete vytvořit vlastní kategorie (např. akce a slevy, newsletter, novinky, …), které vám usnadní a zpřehlední práci a přístup k hromadným e-mailem.

Kategorizace v e-mailingu

Co přibylo?

 • Vlastní kategorie hromadných e-mailů.
 • Nový sloupec na nástěnce v hromadných emailech s názvem “kategorie”.
 • Možnost filtrování hromadných e-mailů podle kategorie.

Nový filtr v partnerech – “s aktivitou” a “bez aktivity”

Vylepšili jsme možnosti filtrování, díky kterým zjistíte také například to, zda byl partner osloven v konkrétním období, nebo naopak nebyl osloven. Pokud například potřebujete zjistit celkový seznam navštívených / nenavštívených zákazníků za určité období, je to díky nové aktualizaci již možné.

Nový filtr v partnerech

Nová úloha

Co přibylo?

 • Nový filtr “s aktivitou” a “bez aktivity”.
 • Nová funkce v úkolech – partner byl kontaktován.
 • Sloupec na nástěnce “naposledy kontaktován” je provázán s úkoly.

Vytváření složek na obrázky v hromadném e-mailingu

Hromadný e-mailing po novém nabízí možnost vytváření vlastních složek pro ukládání obrázků. Tato funkce pomáhá zejména při zlepšení orientace a rychlejšího výběru správných obrázků do konkrétní e-mailové kampaně. Vytváříte emailovou kampaň zaměřenou na propagaci novinek? Po novém si můžete vytvořit například složku “Novinky” a budete mít přehled o tom, jaké obrázky jste již použili, nebo můžete použít opět v budoucnosti.

Měření času na úkolech a zakázkách je možné zaznamenat i manuálně

Při práci s úkoly a zakázkami jste byli dosud zvyklí, že vám FLOWii měřilo čas automaticky. Při více zaměstnancích se stávalo, že si zaměstnanci zapomněli “odkliknout” dokončenou úlohu a čas při úloze běžel dál, což způsobovalo nepřesnosti ve statistikách u jednotlivých úkolech, dokonce i zakázkách. FLOWii nabízí aktuální možnost vypnout automatické měření času. Čas k úkolům si můžete zadat nyní i manuálně. Toto nastavení najdete přímo při editování konkrétního uživatele, na kartě “Pracovní”.

Skutečné trvání úkolu přidáte přímo na karte Úkolu, záložka “Skut. Trvání” pomocí ikonky “Přidat interval”.

Propojte váš web s FLOWii a prodávejte více

Publikováno 4. April 2017

Snažíte se zlepšovat firemní procesy tak, aby byli vaši zákazníci spokojeni a zároveň jejich počet neustále rostl? Prozradíme vám jak zvýšit prodej pomocí propojení vašeho webu s FLOWii crm systémem.

WEB je vstupní branou k prodeji vašich produktů

Hezký, profesionální a responzívny design webstránky by měl být dnes už samozřejmostí. Na webu častokrát neprodává jen samotná značka, ale zejména design webu, jeho přehlednost a kvalita produktů, či služeb.

Na internetu totiž častokrát vyhrávají firmy, jejichž pozadí tvoří jen pár zaměstnanců, útulné prostory se základními produkty, či službami. Rozdíl je v tom, že mají krásnou webstránku, která zákazníka upoutá nejvíce.

Jak ale pracovat s údaji potencionálních zákazníků, kteří si objednají zboží / službu přes e-shop nebo kontaktní formulář na vašem webu? Základem je vytváření funkční databáze zákazníků a jejich potřeb na jednom místě, ideálně pomocí jednoho softwaru.

Pokud si zákazník objedná zboží s povinností platby, neměli byste zapomenout s takovým zákazníkem pracovat dlouhodobě. Prodejem jednoho zboží se ze zákazníka může stát dlouhodobý zákazník, pokud jej budete pravidelně, nenásilně a velmi kreativně oslovovat. Platí to ale i opačně. Zákazník nemusí další produkt koupit znovu od vás, ale od konkurence.
Proto se zákazníkem komunikujte pravidelně. Jak? Propojte si váš e-shop s FLOWii pomocí naší API. Co se stane? Všechny informace, které získáte od klienta pomocí vašeho webu se automaticky budou ukládat do FLOWii. Vytváříte si databázi klientů, kterých můžete pravidelně oslovovat efektivní marketingovou kampaní. Také je možné evidovat každý telefonický rozhovor, schůzku nebo individuální e-mail vždy ke konkrétnímu zákazníkovi.

Jaké údaje se budou automaticky ukládat ve FLOWii

To jaké údaje by měly být automaticky ukládat ve FLOWii si vyberete vy. Například:

 • název firmy, jméno a příjmení zákazníka,
 • fakturační údaje,
 • kontaktní údaje (telefonní číslo, e-mail),
 • různé tagy (firma, potraviny, Slovensko, …),

a další ….

Jak propojit web s FLOWii crm systémem

Kompletní návod na propojení vašeho webu s FLOWii najdete přímo zde: API FLOWii.
V případě, že by vám nebylo něco jasné, můžete se obrátit přímo na náš support.

Jak pracovat s databází zákazníků ve FLOWii

Jakmile jste začali vytvářet databázi zákazníků ve FLOWii, je vhodné si každého zákazníka kategorizovat. Pomocí kategorii lze efektivně rozesílat e-mailové kampaně.

Příklad: Firma, která prodává rolety si vytvořila ve FLOWii databázi klientů. Klientů si rozdělila do kategorii – Rolety, Chaty, Rodinné domy, Nákupní centra, Východní ČR, Střední ČR, Západní ČR, VIP klient, …

Na trh se dostal nový model bezpečnostních rolet pro chaty. Vzhledem k tomu, že si firma dlouhodobě vytvářela databázi klientů pomocí propojení jejich webstránky s FLOWii, mají možnost několika kliknutími oslovit právě ty zákazníky, o kterých vědí, že mají chatu, byli spokojeni a jsou z České republiky.

Úspěšnost e-mailových kampaní vyhodnocuje FLOWii automaticky

Statistiky a přehledy o e-mailových kampaních máte na jednom místě. Jaké kampaně a kterým zákazníkům byly odeslány, kolik z nich projevilo zájem o produkt či službu. To vše se dozvíte pomocí FLOWii.

Nový web a vylepšené funkcionality

Publikováno 10. March 2017

Je pro nás důležité, aby byl FLOWii pomocníkem každého z vás. V nejnovější aktualizaci jsme připravili několik vylepšení.

Vlastní stavy k zakázkám

V zakázkách jste byli dosud zvyklí na předdefinované stavy – čeká, probíhá, dokončena a zrušena. Odteď si k zakázkám můžete nastavit vlastní stavy. Funkci využijí zejména firmy, které potřebují evidovat k zakázkám několik odlišných stavů. Jednotlivé stavy lze nastavit přímo v nastaveních.

Stavy k zakázkám mohou být například: čeká, výroba, schvalování, předání, dokončena.

Vlastní stavy k zakázkám

Obrázky v cenové nabídce

Cenová nabídka je důležitým dokumentem při navazování nové spolupráce. Má působit seriózně, srozumitelně a měla by poskytnout všechny potřebné informace, kterými jsou například i obrázky k nabízeným produktům. Ke každé položce si můžete přidat obrázek, který se zobrazí i na cenové nabídce. Obrázky si můžete připojit i ke každé položce v ceníku.

Přidání obrázku ke zboží nebo službě v ceníku

Obrázky v cenové nabídce

Náhled obrázků v cenové nabídce

Náhled obrázků v cenové nabídce

Import partnerů – vylepšení

Při importu partnerů do FLOWii pomocí excelu, vám systém existující záznamy aktualizuje nebo doplní. To znamená, že si můžete importovat do FLOWii např. 100 nových partnerů a v případě, že někteří z nich už jsou importu, tak jejich FLOWii aktualizuje, nebo doplní.

Import partnerů

Notifikace na úkoly a události – vylepšení

Rozšířili jsme informace při notifikaci o přidaném úkolu nebo události. Odteď se vám zobrazí i název zakázky a obchodní případ, ke kterému byl úkol nebo událost vytvořena.

Notifikace na úkoly a události

Při přidávání úhrady k faktuře můžete příjem rozdělit na několik středisek

Při úhradě faktur nebo jiného dokladu můžete příjem rozdělit na střediska podle potřeby.

Úhrady k faktuře můžete příjem rozdělit

Kontrola zaslání hromadného emailu na duplicitní kontakty

V případě větší databáze partnerů se vám může stát, že některé partnery máte v systému zadaných vícekrát. Vytvářejí se tak duplicitní e-mailové adresy a při odesílání hromadných e-mailů obdrží váš zákazník jeden e-mail vícekrát. Od nynějška při odesílání hromadných e-mailů FLOWii neodešle duplicitně žádný e-mail na stejnou adresu.

Kontrola zaslání hromadného emailu

Migrace datového serveru na nový server

Počet uživatelů ve FLOWii neustále roste a stoupají nároky na výkon serveru. Z toho důvodu jsme se rozhodli posílit a stabilizovat výkon FLOWii.

Nový web

Spustili jsme novou web stránku na které jsme pracovali několik měsíců. Věříme, že se vám líbí, je přehlednější a dozvíte se na ní více informací. V krátké době náš web znovu vylepšíme.

Půjde nám to rychleji, protože rozšiřujeme tým

Náš tým jsme rozšířili o dalšího programátora a plánujeme ho rozšiřovat v krátké budoucnosti znovu. Záleží nám, abychom zapracovávaly vaše náměty kvalitně a zároveň v krátkém čase.

A abychom nezapomněli, vyvíjíme mobilní aplikaci a věříme, že v příštích měsících budete mít ve vlastním mobilu hmatatelný výsledek.

Děkujeme, že jste s námi :)!

Lednové novinky ve FLOWii

Publikováno 4. January 2017

V první řadě bychom velmi rádi popřáli všem zákazníkům FLOWii šťastný nový rok. Ať vás provází pevné zdraví, pohoda a pracovní úspěchy!

Právě vy nás motivujete se neustále zlepšovat a zároveň inovovat FLOWii. Za to vám všem ze srdce děkujeme.

Ná závěr roku 2016 jsme zveřejnili aktualizaci a nové funkcionality můžete využívat již dnes. Novinky jsou následující:

Evidence fyzických osob jako klientů + hlavní kontaktní osoba partnera je hned na první kartě

Pokud mezi vaše zákazníky nepatří jen firmy, ale i fyzické osoby, tak vás aktuální novinka potěší. Ve FLOWii můžete evidovat a zároveň vytvářet databázi fyzických osob jako klienty. Zároveň jsme zjednodušili přidávání hlavní kontaktní osoby k partnerovi. Samozřejmostí je i vytváření dokladů, obchodních případů a zakázek k fyzickým osobám.

Evidence fyzických osob jako klientů


Docházkový terminál přístupný i offline

Využíváte docházkový terminál FLOWii? Už se nemusíte bát slabého signálu, nebo úplného výpadku internetového připojení, který může mít za následek nutnost dodatečného zapisování informací o docházce zaměstnanců. Docházkový terminál funguje i offline. Pro využití offline docházkového terminálu je třeba si nejprve vymazat aplikaci a následně nainstalovat nejnovější verzi aplikace docházkového terminálu.


Zobrazení Obchodního případu a Zakázky přímo v seznamu úkolů na nástěnce

Pro lepší přehlednost jsme rozšířili nástěnku ve FLOWii. Na nástěnce se zobrazuje název Obchodního případu a Zakázky.

Zobrazení Obchodního případu a Zakázky


Stavy cenové nabídky a přijatých objednávek

Zlepšili jsme práci s cenovými nabídkami a přijatými objednávkami. K cenovým nabídkám a přijatým objednávkám máte možnost evidovat aktuální stav: čeká na schválení, schválena, zamítnuta. Stavy cenových nabídek a přijatých objednávek si můžete ve Fakturaci jednoduše vyfiltrovat a mít tak lepší přehled.

Stavy cenové nabídky a přijatých objednávek


Zaevidování závazku (plánovaného výdaje)

Přidali jsme možnost evidence výdajů (přijatá faktura, nájem, a podobně), který ještě není uhrazen, je tedy jen plánovaný. Díky této funkci, budete mít vždy přehled o budoucích výdajích a můžete efektivněji plánovat cashflow vašeho podniku.

Zaevidování závazku (plánovaného výdaje)


Nové přístupové právo – schování dohodnuté ceny na zakázce

Přidali jsme možnost schování dohodnuté ceny na zakázce. Funkci využívají zejména majitelé nebo ředitelé firem, kdy cena zakázky má být před zaměstnancem, nebo odpovědným pracovníkem skrytá.

Nové přístupové právo - schování dohodnuté ceny na zakázce

8 novinek ve FLOWii. Vyzkoušejte je již dnes.

Publikováno 2. January 2017

Jednodušší práce s doklady a vylepšení v upozorněních. Na všechny novinky se můžete těšit v listopadové aktualizaci FLOWii. Vyzkoušet si je můžete již dnes.

Práce s položkami na dokladech

Vystavujete faktury, cenové nabídky, objednávky nebo dodací listy? Jednotlivé položky na dokladech můžete jednoduše přesunout, duplikovat nebo odstranit.

Práce s položkami na dokladech


Číslování položek na dokladech

Zlepšili jsme přehlednost jednotlivých položek na dokladech. Ke všem položkám je automaticky přiřazeno pořadové číslo.

Číslování položek na dokladech


Číselné řady na dokladech

Ke každému typu dokladu je možné nadefinovat několik číselných řad a to i podle vlastního formátu.

Číselné řady na dokladech


Doplňování úvodních a závěrečných textů

Doplňujete pravidelně do dokladů stejné úvodní a závěrečné texty? Už nebudete muset, zobrazí se vám návrhy textů z posledních dokladů, které víte vložit jedním klikem.

Doplňování úvodních a závěrečných textů


Vydána objednávka

Ve FLOWii je možnost vystavit nový doklad. Jedná se konkrétně o vydanou objednávku. Je možné ji vystavit samostatně, ale i přímo z cenové nabídky, přijaté objednávky a ze zakázky.

Vydána objednávka


Nákupní ceny v ceníku

V části ceník můžete zadat k jednotlivým položkám nákupní cenu. Nákupní cena je následně automaticky použita při vystavených objednávkách.

Nákupní ceny v ceníku


Notifikace přímo z prohlížeče

Nepracujete momentálně s FLOWii a máte otevřený jiný program? Naše nejnovější notifikace vás upozorní přímo na pracovní ploše vašeho počítače, jednoduchým vyskakovacím okénkem.

Notifikace přímo z prohlížeče


Upozornění na přidanou přílohu

Při přidání nové přílohy k úkolu si můžete nastavit notifikaci. To znamená, že pokud přidáte přílohu k úloze, kterou vykonává váš kolega, přijde mu automaticky notifikace o přidané příloze. V případě, že máte nastavenou i e-mailovou notifikaci, přijde vám automaticky příloha na e-mail.

Upozornění na přidanou přílohu


Věříme, že vám výše zmíněné funkcionality pomohou při práci s online softwarem FLOWii. V nejbližší aktualizaci se můžete těšit na vylepšení, které jste nám vy jako uživatelé navrhli. Děkujeme, že jste s námi 🙂

FLOWii novinky – 7 vylepšení v nové aktualizaci

Publikováno 2. January 2017

Poslouchali jsme, zvážili jsme a naprogramovali jsme pro vás 🙂

V nejnovější aktualizaci FLOWii najdete několik vylepšení. Věříme, že vám usnadní práci i podnikání.

Jednoduchá online platba

Každá minuta v podnikání je důležitá. Díky nové funkcionalitě nemusíte pravidelně posílat faktury účetní, hradit platbu bankovním převodem, či vkladem na účet. Můžete si jednoduše nastavit online platbu za služby FLOWii, díky které za vás automaticky každý měsíc banka provede úhradu za užívání softwaru.

Jednoduchá online platba


Odesílání e-mailů přímo z Obchodního případu a Zakázky

Ano, e-maily už budete moci odesílat přímo z konkrétního obchodního případu, nebo zakázky / projektu. Tato funkcionalita vám pomůže zpřehlednit komunikaci se zákazníkem a obchodním partnerem.

Odesílání e-mailů přímo z Obchodního případu a Zakázky


Přidělení odeslaného e-mailu k Obchodnímu případu a Zakázce

Zjednodušili a zprůhlednili jsme odesílání e-mailů. Každý odeslaní e-mail můžete přiřadit ke konkrétnímu obchodnímu případu, nebo zakázce.

Přidělení odeslaného e-mailu k Obchodnímu případu a Zakázce


Tisk dochádzkového reportu k jednotlivým střediskům

Používáte docházkový software FLOWii a máte několik středisek? Máme dobrou zprávu. Reporty o docházce si můžete vytisknout ke každému středisku jednotlivě.

Tisk dochádzkového reportu k jednotlivým střediskům


Možnost navýšení / zakoupení diskového prostoru pro přílohy až do 10 GB

V minulosti vás práce s přílohami ve FLOWii možná odrazovala. Nízká kapacita úložiště byla pro mnohé uživatele omezením. Právě proto jsme se rozhodli, že vám poskytneme možnost navýšit / zakoupit diskový prostor až do výše 10 GB.

Možnost navýšení / zakoupení diskového prostoru pro přílohy


Rychlé nahrávání souborů přes Drag & Drop

Jednoduchá ale velmi příjemná funkcionalita, díky níž dokážete přesunout soubor do FLOWii. Už žádné krkolomné “Přidat z disku” – “Vybrat přílohu” – “Uložit přílohu”, stačí jednoduché potažení souboru do FLOWii 🙂


Zpřehlednění příloh pomocí ikon

Přílohy v rolích, událostech, partnerech, obchodních případech ale i v zakázkách, budete mít “oživené” ikonou. Snadno rozeznáte, zda se jedná o soubor aplikace Word, Excel, PDF, a podobně.

Zpřehlednění příloh pomocí ikon

Rozhodli jsme se, že FLOWii budeme aktualizovat pravidelně, každý měsíc. V nejbližší aktualizací se můžete těšit na několik vylepšení ve fakturaci.

FLOWii novinky – efektivní práce s úkoly

Publikováno 2. January 2017

I v novém roce na vás myslíme. Na základě vašich požadavků jsme připravili:

Zjednodušení, zrychlení a vylepšení FLOWii úkolů

Jelikož čas je to nejvzácnější, co máme, rozhodli jsme se vám v novém roce co nejvíce zefektivnit práci s úkoly. Jdou rychleji a navíc se s nimi pracuje snadněji. Fungují podobně jako jiné evidence, což znamená, že si je můžete seskupit podle zakázky, odpovědného nebo seřadit podle termínu. O vašich úkolech získáváte lepší přehled!

Zjednodušení, zrychlení a vylepšení FLOWii úkolů


Kdo a kdy mi přidal tento úkol?

Již sa ptát nemusíte, protože to od nynějška najdete napsané v každém úkolu.

Kdo a kdy mi přidal tento úkol


Export faktur do excelu

Ke kompletním excel exportem z FLOWii chyběly jen ty ve fakturaci. Odteď si seznam objednávek, cenových nabídek, nebo faktur do excelu exportujete na pár kliků. Takový excel mnohem snadněji importujete do svého fakturačního systému.

Export faktur do excelu

Vánoční nadílka FLOWii novinek.

Publikováno 2. January 2017

Jaké by to byly Vánoce bez dárků a překvapení? Jinak tomu není ani u nás. Podívejte se, jaké vylepšení vám přinášíme rovnou pod vánoční stromeček.

Fáze zakázky pod kontrolou

S FLOWii jste dosud měli přehled o tom, které zakázky aktuálně probíhají, ale chyběl vám rychlý přehled o tom v jaké fázi jsou. Díky novým sloupcům „fáze“ a „úkol” ihned vidíte, která fáze probíhá a na který úkol se čeká. Nepotřebujete k tomu žádný klik.

Fáze zakázky pod kontrolou


Vyúčtovací faktura ze zakázky

V průběhu zakázky vystavíte jednu či několik zálohových faktur a na jejím konci chcete vystavit zákazníkovi kompletní vyúčtovací? Výborně! Teď to zvládnete levou zadní, FLOWii vám položky doplní a částky spočítá za vás.

Vyúčtovací faktura ze zakázky


Lepší přehled ve fakturách

Kdo vystavil tuto zálohovou fakturu, kolik objednávek vystavil váš kolega a ke které zakázce tato faktura patří? I na tyto otázky Vám FLOWii odpoví ihned, díky novým sloupcům v sekci “Fakturace”.

Lepší přehled ve fakturách


Sjednocení částek na ceny bez DPH

V celém FLOWii najdete částky bez DPH, tam kde potřebujete vidět částku s DPH – ji FLOWii dopočítá za vás. Už žádné nesrovnalosti!

Sjednocení částek na ceny bez DPH


Export zakázek

Pro potřeby vlastních přehledů nebo reportů odteď zakázky FLOWii exportujete do excelu na pár kliků.

Export zakázek


Přístupová práva na míru

Potřebujete mít pod kontrolou své zaměstnance, ale nechcete, aby oni sledovali vás? Kolega odjel na dovolenou a přidělil vám na starosti své úkoly? Odteď s tím ve FLOWii nebudete mít žádný problém.

Říjnové FLOWii novinky vám opět zjednoduší podnikání!

Publikováno 2. January 2017

Vaše FLOWii se opět rozrostlo o pár šikovných funkcí. Podívejte se, co jsme si pro vás tentokrát připravili. Vylepšení najděte téměř v každé aplikaci.

To, co o vaší firmě potřebujete vědět, máte na dosah ruky.

Kolik zakázek jste dokončili minulý měsíc, které obchody se mají uzavřít, jaké telefonáty máte naplánované na tenhle týden a mnohem více. Ve FLOWii přibylo pár nových filtrů, díky kterým máte tyto informace k dispozici na pár kliků.

To, co o vaší firmě potřebujete vědět, máte na dosah ruky


Vylepšený přehled nad zakázkami. Pod kontrolou máte úkoly, finance i fakturaci.

Kolik peněz máte v otevřených objednávkách, v jaké hodnotě jste uzavřeli zakázky tento měsíc a u kterých zakázek byste měli urychlit úhradu? S FLOWii máte odteď údaje o realizaci zakázek, financích i fakturaci přehledně na jednom místě.

Vylepšený přehled nad zakázkami


Z webu se vám už žádný kontakt neztratí, zapíše se vám rovnou do FLOWii.

Kontakty na potenciální zákazníky sbíráte pomocí online formuláře na webové stránce? Výborně, do FLOWii je už nemusíte psát ručně. Díky novému API vám tam budou nahrány automaticky.

Z webu se vám už žádný kontakt neztratí, zapíše se vám rovnou do FLOWii


Schůzky, telefonáty či jiné události můžete mít i v excelu.

Exportujte si své události do excelu a pracujte s nimi podle svých požadavků. Tak si přehledy, které potřebujete, vytvoříte jednoduše. K exportu je doplněn i import, který zjednoduší práci všem novým zákazníkům. 

Schůzky, telefonáty či jiné události můžete mít i v excelu


Upozornění o naplánované dovolené či lékaři.

FLOWii docházka má také pro vás zajímavou novinku. Jako vedoucí (admin) budete na všechny plánované události své zaměstnance, jakými jsou dovolená či lékař automaticky upozorněni.

Upozornění o naplánované dovolené či lékaři


Odosielanie emailu aj priamo z karty partnera.

Ak potrebujete odoslať svojmu zákazníkovi email, už sa nikam nemusíte preklikávať. Odošlete ho priamo z karty klienta.

Odosielanie emailu aj priamo z karty partnera

Letní koktejl FLOWii novinek!

Publikováno 2. January 2017

Na základě vašich námětů vám přinášíme 14 vylepšení pro rychlejší a snadnější práci s FLOWii. Podívejte se, co všechno jsme pro vás připravili.

Jednodušší a rychlejší ovládání

1. Nejdůležitější informace na jeden klik v každé evidenci

Jedním klikem zjistíte vše, co potřebujete. Jednoduše si vytvoříte i vlastní pohledy.

Nejdůležitější informace na jeden klik v každé evidenci


2. Propojení s registrem firem

Nového partnera už nemusíte pracně vypisovat. FLOWii to udělá za vás.

Propojení s registrem firem


Efektivnější řízení prodeje

3.Vývoj prodeje graficky

Které zdroje obchodních případů, jestli kteří obchodníci vám přinášejí nejvíce peněz? Odteď máte odpověď v přehledech k dispozici online. Vývoj prodeje sledujete po týdnech, měsících nebo letech.

Vývoj prodeje graficky


4. Přehled obchodních případů na nástěnce

Počet otevřených obchodních případů vám hovoří o tom, kolik potenciálních objednávek vás čeká. Proto je nutné kontrolovat jejich vývoj. S FLOWii máte o nich na nástěnce vždy aktuální přehled. Kolik obchodů máte rozpracovaných, kolik nových, na kolika se nepracovalo… Na první pohled máte své obchody pod kontrolou.

Přehled obchodních případů na nástěnce


5. Přehled událostí podle obchodníků

Pokud obchodníci nepřinášejí finanční výsledky, je dobré prověřit jejich aktivitu. Kolik telefonátů, setkání a kolik nabídek poslali tenhle měsíc? Vidíte s FLOWii v grafech.

Přehled událostí podle obchodníků


6.Možnost podívat se na obchodní případy z pohledu charakteristik partnerů

Chcete vědět , kolik obchodních případů řešíte s “áčkovými” zákazníky, kolik s těmi, kteří mají jmenovku “vzdělávací firmy” a podobně? Díky možnosti filtrovat obchodní případy pomocí charakteristik partnera se umíte lépe podívat na své potenciální zákazníky a podle toho vybrat vhodné obchodní taktiky…

Možnost podívat se na obchodní případy z pohledu charakteristik partnerů


7. Dokonalý přehled o vašich zákaznících

Pro které zákazníky aktivně pracujeme nebo na jaké zákazníky možnou spolupráci jen řešíme , zjistíte s FLOWii nyní velmi jednoduše . Partnerů s probíhající zakázkou nebo obchodním případem máte k dispozici na jeden klik.

Dokonalý přehled o vašich zákaznících


Efektivnější řízení a kontrola vašich zakázek

8. Vzorová zakázka

Často se vám opakuje stejná zakázka nebo si spolupráce se zákazníkem vyžaduje přesně stanovený postup úkolů? V obou případech vám práci zjednoduší vzorové zakázky. Nadefinujte si zakázku, fáze a kompletní harmonogram úkolů, přidejte ji na jeden klik, přidělte termíny a práce na zakázce může začít.

Vzorová zakázka


9. Finanční přehled

Odteď máte své zakázky pod kontrolou nejen z pohledu úkolů a termínů ale i po finanční stránce. Tok financí sledujete přímo na zakázce. Svůj rozpočet si ohlídáte jednoduše.

Finanční přehled


10. Přehled práce podle zaměstnanců

Kdo a v jaké míře se podílel na realizaci dané zakázky, FLOWii spočítá za vás. Na základě získaného přehledu víte své zaměstnance ohodnotit spravedlivě podle odvedené práce. Také odhalíte aktivity, které brzdí realizaci vaší zakázky.

Přehled práce podle zaměstnanců


11. Přílohy i z Dropboxu , Google drive či jiného online úložiště

Přílohy ve FLOWii připojíte nejen z počítače, ale i z jakéhokoliv online úložiště. Nyní také k partnerovi či události. K vašim dokumentům se dostanete na jeden klik.

Přílohy i z Dropboxu , Google drive či jiného online úložiště


12. Vylepšení docházky

1. Právě jste se vrátili z oběda do práce a omylem jste klikli “odchod”? Nevadí , přihlaste se ještě jednou, klikněte příchod a je vybaveno. FLOWii automaticky zaznamená váš druhý klik jako opravný.

2. Odteď na docházkovém terminály přesně vidíte, kde jste – v práci, na obědě, či u lékaře, takže už nikdy nebudete mít dilema, co si máte kliknout.

Vylepšení docházky


13. Vylepšená kontrola duplicity

Chcete oslovit nového partnera, ovšem nevíte, ať už s ním nekomunikoval kolega? Stačí když se ho mezi partnery pokusíte přidat. FLOWii už podle názvu rozpozná, zda podobný partner existuje. Navíc vám řekne, kdo je za něj odpovědný a kdy se s ním naposledy komunikovalo.

Vylepšená kontrola duplicity


14. Kontaktní údaje vidíte kdekoliv, nepotřebujete ani klik

Ať se nacházíte ve FLOWii kdekoliv, stačí najet myší na název partnera a FLOWii vám automaticky zobrazí kontaktní osobu i s kontaktními údaji.

Kontaktní údaje vidíte kdekoliv, nepotřebujete ani klik


Neváhejte a vyzkoušejte si je už dnes. Budeme rádi, pokud se s námi podělíte o to, jak se vám líbí. Dole v komentářích nebo přímo na našem zákaznickém emaily support@flowii.com.

Jak propojit FLOWii s google kalendářem?

Publikováno 2. January 2017

Je to velmi jednoduché. Stačí tři kliky a plánované úkoly či události z FLOWii vidíte přehledně ve vašem kalendáři. Navíc si google kalendář můžete stáhnout jako aplikaci do svého telefonu nebo ho se svým mobilním kalendářem přímo propojit. Tak své povinnosti máte stále sebou. Jak na to:


Krok č. 1: Přihlaste se do svého FLOWii a přímo na nástěnce pod událostmi klikněte na odkaz Propojit s google kalendářem.

Přihlaste se do svého FLOWii


Krok č. 2: Potvrďte váš zájem propojit údaje z FLOWii do google kalendáře.

Potvrďte váš zájem propojit údaje z FLOWii do google kalendáře


Krok č.3: Klikněte na link google kalendář a mezi svými kalendáři najdete i FLOWii.

Klikněte na link google kalendář a mezi svými kalendáři najdete i FLOWii


Takto své plánované úkoly, schůzky či události vidíte ve svém kalendáři:

Takto své plánované úkoly, schůzky či události vidíte ve svém kalendáři

Květnové FLOWii novinky potěší každého uživatele!

Publikováno 2. January 2017

Díky vašim podnětům jsme pro vás tento měsíc připravili spoustu nových vylepšení. Věříme , že se vám s nimi bude podnikat jednoduše.

1. Pořádek na nástěnce a propojení s GOOGLE kalendářem.

Pořádek a přehled v tom, co nás v nejbližší dny čeká, je k nezaplacení. Proto vás v novém FLOWii čeká lepší přehled na nástěnce ( 1 ) a propojení s google kalendářem ( 2 ). Google kalendář snadno propojíte s dalšími kalendáři, díky čemuž můžete úkoly z  FLOWii vidět i ve svém mobilu.

Postup jak propojit FLOWii s google kalendářem.

Pořádek na nástěnce a propojení s GOOGLE kalendářem


2. Jedna zakázka, více firem – nyní žádný problém.

Evidovat v jedné zakázce také úkoly vázané na dodavatele či jiné partnery? Donedávna nemožné, od teď samozřejmé. Celou komunikaci a práci máte pod jednou střechou.


3. Více přehledu ve vašich obchodech.

V obchodě je základním kamenem komunikace. S novinkami ve FLOWii ji máte teď lépe pod kontrolou. Kdy naposled se s klientem komunikovalo ( 1 ) a kdy ho třeba oslovit opět ( 2 ) máte na očích. Pro lepší přehled si své obchody můžete navíc třídit do kategorii (3).

Více přehledu ve vašich obchodech

Chcete-li informace o komunikaci se svými zákazníky ve FLOWii vidět i vy, je třeba nastavit si zobrazení dalších sloupců. Stačí v  hlavičce s názvy sloupců kliknout pravým klikem ( 1 ) a vysune se vám panel s možnostmi. Zde si označením vyberete, které sloupce chcete vidět a které ne ( 2 ). Následně si můžete upravit i jejich pořadí.

Panel s možnostmi


4. Odhalte důvod neúspěchu a zvyšte své tržby.

Díky novému FLOWii máte o neúspěšných obchodech jasnější přehled. Kolik peněz jste ztratili, v čem nejčastěji vaše obchody selhávají, identifikujete jednoduše. Do budoucna pro vás plánujeme i grafické přehledy.

Odhalte důvod neúspěchu a zvyšte své tržby

Jako obchodní případy seskupit podle důvodu neúspěchu? Stačí hlavičku s názvem sloupce ( důvod neúspěchu ) potáhnout do řádku výše.

Jako obchodní případy seskupit


5. FLOWii upozornění – už jen ty aktuální!

Kolega vám přidělil úlohu, kterou jste vyřešili nebo jste mezitím vybavili plánované setkání? Upozornění ručně vymazávat nemusíte, FLOWii to udělá za vás. Čekají na vás jen ty informace, které jsou důležité.


6. Lepší péče o vaše zákazníky.

Na své zákazníky s FLOWii už jen tak lehce nezapomenete. Kdy se se zákazníkem komunikovalo naposled a kdy ho máte kontaktovat vidíte ihned.

Lepší péče o vaše zákazníky


7. S FLOWii i klasický email odesíláte jako profesionál.

Zápis do historie zákazníka, statistika o přečtení ( 1 ) a navíc profesionální podpis emailu ( 3 ). Odteď se emaily z FLOWii posílají takhle. Ať už chcete odeslat klasický email či fakturu ( 2 ).

S FLOWii i klasický email odesíláte jako profesionál

Definice podpisu


8. Vylepšení hromadných emailů.

Odeslali jste hromadný email a k dispozici máte nádherné statistiky. Nenechte své zákazníky ležet jen tak ladem, pracujte s nimi aktivně dál. Díky FLOWii si je můžete naplánovat (1) telefonát či hromadně přidělit vaši vlastní jmenovku (2).

Vylepšení hromadných emailů


9. FLOWii si můžete předplatit a získat slevu až 10 %.

Šetřete si energii s měsíční úhradou faktur za FLOWii. Předplaťte si FLOWii! Plaťte jen jednou a získejte slevu 10 %. Více o předplatném.


10. Další novinky

 • Vzorový úkol přidáte i z obchodního případu, zakázky či partnera.
 • Úkoly: vylepšený report do excelu a možnost spustit více úkolů najednou.
 • V uživatelích může admin každému zaměstnanci nastavit upozornění a emailový podpis .
 • Popracovali jsme i na zrychlení aplikace a vyššího bezpečnosti.

Všetky novinky môžete vo FLOWii skúšať už dnes!

Předplaťte si FLOWii a získejte SLEVU až 15%

Publikováno 22. December 2016

Zakoupením FLOWii na libovolný počet měsíců předem se vyhnete časté úhradě faktur a navíc získáte slevu.

Sleva 5% při předplatném na 6 měsíců.
Sleva 15% při předplatném na 12 měsíců.

Je možné měnit licenci během předplatného?

Předplatné FLOWii funguje jako nabitý kredit. To vám umožňuje nadále si měnit FLOWii podle svých potřeb (změna funkcí, licence, počet uživatelů…). Zbytek předplatného / kreditu se vám automaticky přepočítá.

Jak si objednám předplatné?

Kdykoliv kontaktujte náš zákaznický servis, který vám vystaví fakturu.Po její úhradě bude předplatné přičteno na váš FLOWii účet.

V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat.

Váš FLOWii tým