V podnikání je dobré naslouchat svým instinktům, ale nejdůležitější jsou data, čísla a měření úspěšnosti toho, co děláte. Máte ve firmě nastavenou marketingovou strategii, finanční plánování nebo si vše zapisujete pouze na papír a do excelu a následně se svými podklady ani neřídíte? Podnikový software a CRM systém může do vaší firmy přinést větší řád, čímž váš byznys poroste.

Mnohé firmy jsou připraveny na CRM systém, ale stále váhají

Digitalizaci se v budoucnu nevyhne žádná firma. Čím dříve začnete podnikový software k řízení svého podniku používat, tím lépe. Lepší přehled a pořádek ve firmě a možnost přístupu online k důležitým informacím a projektům ji jen připraví i na případné nečekané výzvy. Ak si netroufáte hned od začátku na CRM systém, můžete si vybrat například některá z dalších řešení od FLOWii.

„Mnohokrát se stává, že majitel firmy je připraven na zavedení systému pro řízení podniku, ale stále to odkládá. Přestože má mnoho firem nastavené procesy a výborný obrat, nemá implementováno žádné softwarové řešení. Svá data zaznamenávají do sešitu nebo excelových tabulek a nakonec je ani nevyužívají. Právě tehdy je čas na digitalizaci,“ konstatuje Lukáš Ivan, Business Development Manager a spoluzakladatel FLOWii.

Podle něj podnikání některých firem funguje na principu sněhové koule. Firma postupuje, její majitel ráno rozdělí práci v týmu a firma často funguje jaksi samospádem. „Zažil jsem i případy, kdy firmy měly mnohamilionové obraty, ale neměly zavedené vůbec žádné procesy, evidenci si dělali pouze do excelovských tabulek a takto fungovaly i několik let,“ popisuje.

CRM systém pomáhá firmám, které mají strategii a zavedené procesy

Provést změnu ve firmě nemusí být vždy snadné. „Práce s podnikovým systémem vyžaduje od lidí disciplínu. Pokud chce firma úspěšně růst, musí mít nastavenou strategii a zavedené procesy. Když nakonec zavede změny s tím, že zaměstnanci budou disciplinovaní a budou zadávat důležité informace a data přímo do podnikového systému, dostaví se úspěch v podobě uspořádané společnosti, efektivity a ziskovosti,“ dodává.

Crm softver so skladom - Flowii

Systém FLOWii nyní využívají i menší a střední firmy, které se chtějí zlepšovat a posouvat vpřed. Není to jen online CRM nebo ERP systém. FLOWii dnes zahrnuje balíček jednotlivých specifických řešení pro řízení moderního podniku pro efektivní a úspěšné podnikání. Ať už firma potřebuje lépe zvládnout online projektový management, rozdělovat úkoly prostřednictvím plánovače úkolů, vést přehlednější evidenci příjmů a výdajů nebo zavést online docházkový systém.

U některých firem je proces rozhodování se pro implementaci podnikového systému rychlejší, jiné k tomu potřebují více času. „Známe i případy, kdy šéf firmy léta trpěl, protože mu obchodníci opakovaně nedávali obchodní reporty nebo ho uváděli v omyl. Jeho pohár trpělivosti přetekl a nakonec se rozhodl pro FLOWii, čímž se mnohé v jeho podnikání obrátilo k lepšímu,“ vysvětluje Lukáš Ivan.

CRM systém pomáhá firmě Talpahouse v rozhodnutích

Firmy, které mají pořádek ve firmě a vyhodnocují svá data, v podnikání rostou. Nemají nouzi o nové zakázky a projekty. „Každý den dělám obrovské množství rozhodnutí, a protože máme důležitá data uložená ve FLOWii, spousta z nich mi rozhodování usnadňuje,“ říká Martin Pribila ze společnosti Talpahouse, která se věnuje výstavbě ekologických a soběstačných domů. Ve firmě využívají CRM systém, který jí pomáhá v mnoha ohledech. „Když se chceme podívat, jak jsme si vedli na podobném projektu v minulosti, podíváme se do CRM a máme všechny informace na jednom místě,“ vysvětluje.

BVK-PRO: Firma, která od začátku využívá FLOWii a má pořádek v procesech

V Talpahouse využívají také plánovač úkolů, který tým upozorní, kdy má být daný projekt dokončen. V podnikovém systému mohou také sledovat i přerozdělování nákladů. „Někteří naši kolegové totiž dělají na více projektech najednou a potřebujeme v nich mít přehled. Zároveň můžeme říci, co bylo v projektu kritické, jestli jsme udělali chybu a jak se jí můžeme v budoucnu vyvarovat,“ vysvětluje majitel firmy, ve které rozpočty plánují několik měsíců dopředu.

CRM firmám skvěle slouží také k rozvíjení databáze kontaktů

Firma Profirol využívá od FLOWii online fakturaci i CRM. Díky němu může rozvíjet a aktualizovat databázi zákazníků, sledovat obchodní případy a evidenci zakázek. FLOWii dává majitelům přehled o cash flow a možnost si na měsíční bázi dělat statistiky. Umí tak vysledovat, kolik peněz do firmy přichází, kolik z ní odešlo a kolik se očekává. „FLOWii jsme propojili i s Google kalendářem, který vzájemně sdílíme. Pokud plánujeme poradu nebo přesun mezi pobočkami, nemusíme si vzájemně volat,“ říká jeden z majitelů firmy, Andrej Lehota.

Systém mají v Profirolu nastaven tak, aby v případě nemoci nebo dovolené zaměstnance, mohl kdokoli převzít zakázku a klienta. „Ve společném kalendáři vidíme, co je ve firmě naplánováno. Pokud zaměstnanec nečekaně onemocní, víme naplánovat montáž a kdy kontaktovat zákazníka, aby jsme zákazku úspěšně dokončili,“ dodává Andrej Lehota.