Práce na dálku se za poslední roky stala pro mnoho zaměstnanců novým standardem. V některých odvětvích se běžný pětidenní pracovní týden v kanceláři změnil, čímž se vytvořil prostor pro flexibilnější způsoby práce. Pro některé manažery však může být projektový management v podmínkách home office výzvou.

Software pro projektový management, který usnadňuje práci

Mnohé společnosti umožnily lidem pracovat z domova nastálo, případně přešly na hybridní model práce. Aby byla práce z domova efektivní a lidé mohli pracovat i na dálku v týmech, vyžaduje také zavedení jistých pravidel a využívání moderních technologií.

Na trhu dnes lze nalézt množství nástrojů pro efektivní a produktivní fungování firem, které usnadňují lidem vzájemnou komunikaci a plánování. Menší firmy využívají pro projektový management Slack, Asanu nebo Trello. Kromě nich existují i ​​různé další nástroje pro plánování úkolů a projektový management. Investování do efektivního softwaru se nakonec každé firmě po určité době mnohonásobně vrátí.

Pokud potřebujete mít online přehled o projektech a zakázkách či dodržování termínů, jedním z vhodných nástrojů je i FLOWii. Ať už plánujete pracovní úkoly, potřebujete dodržovat důležité termíny nebo využívat chatovou konverzaci s kolegy, FLOWii vám pomůže jednoduše dotáhnout jakýkoli projekt do konce. Jeho výhodou je, že nabízí také CRM systém, se kterým můžete nástroj pro projektový management jednoduše propojit.

Projektový management nebyl

Výhody home office pro firmy

Home office přináší firmám spoustu benefitů. Přesto však není vhodný pro každého. Jednak ne každému zaměstnanci vyhovuje nebo to jednoduše neumožňuje charakter práce. Podle průzkumu, který uskutečnil portál Profesia je za úplný home office pouze 8% Slováků. Sice má zkušenost s prací z domova více než polovina z nich (až 54% Slováků), tato možnost je lákavá převážně pro mladší populaci. Společnost Gartner však uvádí, že do roku 2030 se tyto preference zvýší o zhruba 30%.

Práce z domova, je-li nastavena dobře, nabízí výhody zaměstnancům i zaměstnavatelům. Zatímco zaměstnancům poskytuje více autonomie a flexibility, zaměstnavatelé se mohou těšit vyšší produktivitě zaměstnanců a šetřit náklady firmy.

  • Větší flexibilita a produktivita

Jednou z největších výhod práce z domova je zvýšená flexibilita práce. Práce na dálku umožňuje zaměstnancům pracovat způsobem, který vyhovuje jejich životnímu stylu. Například čas dojíždění do práce a z práce, který často představuje asi hodinu denně, mohou zaměstnanci využít jinak.

Pokud má zaměstnanec vhodně zařízený pracovní prostor, může se více soustředit na své úkoly. Využívá tak efektivně svůj pracovní čas, než by jej strávil v dopravní zácpě nebo rozptylováním s kolegy v kanceláři.

  • Nižší náklady na prostory

Pronájem nebo koupě kancelářských prostor je pro mnohé firmy nákladná, zejména v korporátních centrech a hlavních městech. Musíte pokrýt nájemné, energie, úklidové služby, podnikové stravování, a další. Co kdybyste již nepotřebovali trvalé kancelářské prostory nebo jste pracovali v menších? Tyto zdroje firma může investovat do zlepšování produktů, firemní kultury, vzdělávání a dalších benefitů pro zaměstnance.

  • Kvalitní lidé

Práce na dálku zaměstnavateli umožňuje rozšířit svůj tým o nové lidi a získat talenty z celého světa. Odstraněním geografických omezení můžete najít zkušeného člověka pro danou práci bez ohledu na to, kde žije. To vám může pomoci obsadit i náročnější pozice – a najít přední odborníky, kteří pomohou vaší firmě být před o několik kroků před konkurencí.

Mnohé firmy dnes využívají pro projektový management různé softwary a nástroje

Které firmy zůstaly u home office?

Pro trvalý home office se rozhodly také některé známé firmy jako Slack či Twitter. Slack vyvíjí aplikace pro komunikaci a spolupráci pracovních týmů a využívají jej lidé po celém světě. Firma ze Silicon Valley v červnu 2020 oznámila, že svým současným zaměstnancům nabízí možnost pracovat z domova natrvalo, přičemž kanceláře ponechá v určité formě otevřené. Společnost také otevřela většinu svých nových pozic i pro vzdálenější kandidáty z celého světa. Twitter byl zase jednou z prvních společností, která oznámila, že zaměstnancům, kteří chtějí pracovat z domova, to umožní natrvalo, než to jejich pracovní pozice.

Home office přináší také výzvy pro projektový management

Přestože práce na dálku má mnoho výhod, nese s sebou i jisté výzvy. Zejména co se týče práce manažerů a projektového managementu. Nastavení home office vyžaduje čas a předem nastavená pravidla. Pokud se nedodržují nebo členové týmu neumí najít vzájemný soulad, nastává problém.

I proto se některé společnosti se rozhodly po pandemii vrátit k práci v kancelářích. Motivem mnoha zaměstnavatelů a manažerů byl zejména důvod, aby pravidelný home office neovlivnil vzájemnou týmovou spolupráci a firemní kulturu. Nedostatek osobní interakce navíc může být náročný pro mnohé lidi, kteří se již nemusí cítit jako součást týmu nebo soustavnou prací z domova zůstávají vyhořelí a bez motivace.

Projektový management s FLOWii

V budoucnu lze očekávat, že stále více lidí bude pracovat na dálku. To, že se nejedná jen o krátkodobý trend, dokazují i ​​mnohé firmy, které otevírají pozice vhodné pro home office.

Projektový management s FLOWii vám i v takovém případě může mnohé usnadnit. Ať jsou vaši zaměstnanci kdekoli, mají přístup informacím na jednom místě a nemusí po nich pátrat. Lidem se v týmu pracuje lépe, mají přehled o práci svých kolegů a vědí, kdy je úkol dokončen, aby se projekt posouval dál.

Manažer dá do systému jasné zadání, každému je přidělena jistá zodpovědnost a tým postupuje podle plánu, aniž by pracoval pod tlakem nebo se něco opomenulo. Pracujete-li tedy v odvětví, které práci z domova umožňuje a zvažujete jeho zavedení, můžete jít na to postupně. Pomocí správné strategie a vhodně zvoleného softwaru se lidé naučí být zodpovědnější za své úkoly, váš tým bude pracovat lépe a budete mít spokojenější zaměstnance.

Nakonec i mnohé studie potvrzují, že lidé na home office dokáží pracovat soustředěněji a jsou v průměru produktivnější než pracovníci v tradičním kancelářském prostředí.

Lucia Baníková