Někteří zaměstnanci se snaží oklamat docházkový systém, k čemu obvykle mají několik důvodů. Ne vždy se za tím skrývá špatný úmysl. Jednoduše jsou jisté faktory a motivace, které je vedou k takovým krokům. I proto je důležité, abyste ve firmě zaváděli přiměřená opatření a kontroly a zamezili obcházení docházkového systému nebo zadávání nepravdivých údajů.

Zvažujete ve firmě zavedení evidence docházky nebo ji už máte, ale stále narážíte na bariéry? Někteří zaměstnanci se snaží oklamat docházkový systém, což může mít různé důvody.

Zkuste si sednout se zaměstnanci a přesvědčit je, že docházkový systém je dobrá věc. a mnohým může přinést spoustu výhod. Přesnost, transparentnost, spravedlivé ohodnocení, lepší plánování práce v týmu – to je jen několik aspektů, které docházkový systém pomáhá zlepšovat v mnoha firmách a organizacích.

Docházkový systém má mnoho výhod, snižuje náklady

Celkově platí, že docházkový systém zlepšuje řízení pracovní doby, pomáhá snižovat náklady a rizika, zvyšuje efektivitu a zajišťuje dodržování pracovních předpisů a zákonných požadavků. I proto se vyplatí mít systém na evidenci docházky. Jednoduchý online docházkový systém firmám nabízí také FLOWii.

Vladimír Kaliňak ze SKLO-KALI: Co projekt ze skla, to zakázka. FLOWii nám pomáhá lépe řídit byznys

Proč chtějí někteří oklamat docházkový systém?

Důvodů, proč se někteří zaměstnanci snaží oklamat docházkový systém ve firmě, je několik.

 1. Máte-li ve firmě nedostatečný dohled nad docházkou nebo ji přiměřeně nekontrolujete, zaměstnanci mohou mít tendenci oklamat docházkový systém.
 2. Ve firmách, kde je velký tlak na dosahování výkonů a cílů, se někteří zaměstnanci snaží klamat v evidenci docházky, aby dosáhli žádaných výsledků.
 3. Někteří zaměstnanci, kteří se cítí nedostatečně finančně ohodnocení, se mohou snažit zvýšit své příjmy falešnými záznamy o docházce. Mohou zapisovat nepravdivé údaje při přesčasech s vidinou získání dodatečné odměny nebo finančních výhod.
 4. Najdou se i zaměstnanci, kteří nemají zájem o svou práci. Nejraději by v ní strávili co nejméně času, přestože chtějí nadále získat odměnu za práci, kterou ve skutečnosti nevykonali.
 5. V některých případech může jít jednoduše pouze o nečestnost nebo pokus o zneužití systému ze strany jednotlivce.

Proč se firmám vyplatí docházkový systém

Důvodů, proč by i malé a střední firmy měly dbát na evidenci docházky, je několik.

 1. Přesnost údajů o docházce

Docházkový systém vám zajišťuje přesný záznam o tom, kdy zaměstnanci přicházejí do práce, kdy z ní odcházejí a kolik hodin odpracovali. To vám pomáhá eliminovat možné chyby nebo manipulace s údaji o docházce.

 1. Časová efektivita

Docházkový systém vám pomáhá automatizovat procesy zaznamenávání docházky, což šetří čas a snižuje náklady na administrativu spojenou s manuálním zaznamenáváním docházky.

 1. Zvýšení transparentnosti

Docházkový systém přispívá k větší transparentnosti ve firmě i díky tomu, že zaměstnancům poskytuje přístup k jejich vlastním údajům o docházce. I tím zvyšujete důvěru a snižujete možné konflikty na pracovišti.

 1. Plánování pracovní síly

Na základě údajů z docházkového systému můžete efektivněji rozvrhovat práci mezi vaše zaměstnance a v rámci týmů. Můžete identifikovat období s vysokým a nízkým zatížením a tomu následně přizpůsobit vaše personální potřeby.

 1. Výpočet mezd a odměn

Docházkový systém usnadňuje výpočet mezd a odměn na základě přesných údajů o pracovní době. Tím se snižuje i riziko chybovosti při výpočtu odměn a zajišťujete, aby byli zaměstnanci spravedlivě odměněni za jejich práci.

 1. Sledování přesčasů

Docházkový systém vám umožňuje sledovat přesčasy zaměstnanců, což je důležité pro dodržování pracovních předpisů i zákonných požadavků na odměny za nadčasovou práci.

 1. Dokladování pro daňové účely

Docházkový systém poskytuje důležitá data pro vaše mzdové či personální oddělení, ale také pro daňové účely a auditování. Pomáhá vám sledovat náklady na pracovní sílu a příslušné daňové odpočty.

https://www.flowii.com/cz/blog/maria-bedlekova-flowii-pomohlo-nasi-sportovni-akademii-zprehlednit-zadavani-ukolu-i-treninku

FLOWii vám nabízí online docházkový systém, který je nejen důležitým nástrojem pro správu pracovní doby zaměstnanců, ale přináší také mnoho výše zmíněných výhod. Jeho další přidanou hodnotou je, že do FLOWii docházkového systému se můžete přihlásit pomocí prohlížeče – stačí se jen přihlásit a kliknout a vaše docházka je zaevidována.

Také máte k dispozici terminál v tabletu. FLOWii aplikace přemění android tablet na docházkový terminál, v rámci kterého můžete klikat pomocí čtečky nebo PIN kódu.

Jaké jsou výhody FLOWii docházkového systému?

 • okamžitě vidíte, jak vaši zaměstnanci tráví pracovní dobu
 • zpracování údajů, které terminál zaznamenává
 • na jeden klik máte vše přehledně v jednom PDF reportu
 • přehled o docházce máte také graficky
 • pokud plánujete dovolenou, služební cestu či lékaře, stačí vaše aktivity naplánovat a FLOWii je zaeviduje
 • ve FLOWii si můžete ke konkrétním uživatelům nastavit automatickou evidenci poledních přestávek, polední přestávky si tak nemusíte značit pokaždé manuálně
 • zaměstnanci vidí, kolik dovolené čerpali, kolik jim ještě zbývá a odpracované hodiny si najdou na své nástěnce

FLOWii docházkový systém funguje online. Díky tomu nevyžaduje žádnou instalaci, ani velkou vstupní investici. Do systému se jednoduše pouze zaregistrujete. Evidenci docházky můžete ve firmě nastavit dle vlastních potřeb. Máte tedy různé možnosti nastavení přístupových práv zaměstnanců. Prostřednictvím nich či středisek si dokonce docházku můžete rozdělit i na několik poboček.