Pokud chcete, aby byla vaše firma v současné době konkurenceschopná, je důležité řídit se daty. Proces digitalizace však může být výzvou nejen pro malé firmy, ale také pro korporátní společnosti s dlouholetou historií a zavedenými procesy.

Vědečtí výzkumníci Eric Brynjolfsson a Andrew McAfee v roce 2012 pro byznys magazín Harvard Business Review napsali, že velká data budou revolucí v oblasti řízení firem. Pokud je tomu tak, proč se pak firmy téměř po deseti letech investic do svých datových iniciativ nadále trápí při snaze stát se datově řízenou společností?

Jednou z odpovědí je, že každá změna vyžaduje čas a vytrvalost. Navzdory celému desetiletí investování času a peněz do zavádění nových technologií a do pozic datových analytiků, se mnoho společností stále potýká s novými technologiemi a zavedenými procesy, které jsou hluboce zakořeněné ve struktuře společnosti. Zdá se, že jde o odmítání změn, které jsou nevyhnutelné a byly předvídatelné.

Některé firmy vytrvale odolávají novým způsobům řízení, a to i přesto, že digitalizace by mohla vyřešit mnoho problémů v podnikání. Největší překážkou při pokusu o technologický progres bývá hluboce zakořeněná tradiční firemní kultura. Zpomalení procesu digitalizace ve firmách však často způsobují i další faktory jako zatížené datové prostředí, zastaralé obchodní procesy či nedostatek dovedností.

Co by měly firmy dělat jinak?

  1. Zaměřte své iniciativy v oblasti sběru a zpracování dat na jasně definované cíle, aby měly pro vaši společnost a podnikání co největší přínos.
  2. Vyhodnoťte současný stav a proces práce s daty
  3. Myslete na to, že transformace směrem k digitalizaci je dlouhodobější proces, který vyžaduje trpělivost.

Už to není jen o digitalizaci, ale také investici do AI

Prosperovat na trhu plném konkurence znamená řídit se daty. Firmy, které zaostávají v digitalizaci a data stále nevyužívají, škodí sami sobě. Konkurenci se často daří právě díky tomu, že sbírá aktuální data a vyhodnocuje je, což jim dává lepší přehled o cílové skupině a jejích potřebách.

Giganti jako Amazon, Facebook či Google dosáhli svého dominantního postavení na trhu právě díky datům. V budoucnu by se však mohlo stát, že agresivní sběr dat je přivede i k zániku. To však ukáže až čas.

Firmy, které se vyhýbají digitalizaci, se mohou ocitnout na chvostu, protože konkurenční společnosti dnes již stále častěji investují nemalé finance do datové analytiky a iniciativ AI (umělé inteligence). Potvrdil to také jeden ze zveřejněných průzkumů poradenské společnosti New Vantage Partners. Ukázalo se také, že většina společností nestíhala v roce 2021 držet tempo s technologickými lídry.

FLOWii-ERP

Překážkou růstu nejsou technologie, ale kultura

Mnozí manažeři uvádějí, že největší překážkou datových iniciativ jsou spíše než technologické problémy firemní kultury. S nimi souvisí nedostatečná organizační harmonizace ve společnosti, management změn a obchodních procesů, problémy v komunikaci a neochota otevřít se změně.

Co mohou firmy dělat jinak?

I na základě těchto zjištění by vedoucí datoví pracovníci a manažeři měli zvážit 3 zásadní a pragmatická doporučení:

1. Firmy profitují pouze tehdy, pokud zaměří svou iniciativu na jasně definované obchodní procesy, které mají vliv na jejich úspěch. Začněte uklízet v oblastech, kde je to nezbytné, aby vaši manažeři mohli demonstrovat hodnotu technologického pokroku prostřednictvím „rychlých výher“. Právě ty mohou inspirovat a motivovat další zaměstnance k žádané změně.

2. Společnosti musí přehodnotit způsob, jakým smýšlejí o datech jako o obchodním majetku společnosti. Data protékají každou firmou nebo organizací jako řeka, ale je důležité, aby byla od samého počátku řízena. Důležitý je proces, jak bude firma data shromažďovat, aktualizovat, zpracovávat a analyzovat.

3. Transformace firmy a jejího podnikání na „data-driven“ společnost je dlouhodobý proces, který vyžaduje trpělivost a odvahu. Investice do správy údajů, datové gramotnosti a programů, které zvyšují povědomí o hodnotě a dopadu dat v organizaci, mohou představovat krok správným směrem. Firmy však musí prokázat vytrvalost, neztrácet trpělivost a ani úsilí, pokud nejsou výsledky viditelné okamžitě.
CRM systém

Jak dál s daty? Změna vyžaduje čas a trpělivost

Faktem je, že pozice datového pracovníka nebo analytika kdysi vůbec neexistovala. V uplynulých letech se však zvyšuje procento společností a institucí, které hlásí vznik nových pozic. Společnosti, které disponují know-how v oblasti data managementu již vědí, že pokud chtějí být konkurenceschopné v oblasti dat a datové analytiky, musí být neustále ve střehu. Projít procesem digitalizace a stát se firmou, která efektivně využívá data, nelze provést ze dne na den. Budování datové kultury je proces, který se neustále vyvíjí.