Pokud chtějí být společnosti v dnešní době konkurenceschopné, musí se řídit daty. Proces, který označujeme jako "digitalizace" je ale těžkým oříškem nejen pro malé firmy, ale i pro korporátní společnosti s dlouholetou historií, a tedy již zavedenými procesy. Navzdory desetiletí investování času a financí do implementace nových technologií a pozic datových analytiků, průzkum pracovníků Fortune 1000 odhalil, že mnoho společností stále bojuje s novými technologiemi a zavedenými principy, které jsou vryté hluboko ve struktuře společnosti.

Díky tomu jsou odolné vůči novým způsobům řízení, a to i přes prokázanou účinnost. Více než 90% dotázaných společností uvedlo, že zastaralá kultura je největší překážkou pro pokus o technologický pokrok. S ohledem na výsledek průzkumu by vedoucí pracovníci měli podniknout 3 kroky.

1. Zaměřte své datové iniciativy na jasně definované cíle, které jsou pro společnost nejdůležitější.

2. Vyhodnocení aktuálního stavu a procesu práce s daty.

3. uvědomit si, že transformace je dlouhodobý proces, který vyžaduje trpělivost.

Data-driven

Snaha o doběh technologických lídrů

Prosperovat na dnešním trhu znamená následovat data. Společnosti, které v tomto ohledu zaostávají za svými konkurenty, poznamenaly, že konkurence v posledním desetiletí dominuje díky údajům, které jí pomohly vyhodnotit cílové skupiny a uhodovat jejich potřeby. Dnes již giganti jako Amazon, Facebook a Google dosáhli dominantního postavení na trhu díky sběru dat. Paradoxně je však právě agresivní sběr dat může vést k vyhynutí. To se však projeví až v příštích desetiletích.

Tradiční společnosti v žebříčku Fortune 1000 se nyní snaží zmenšit mezery, které přinesla strmá digitalizace v novém století, a to investováním velkých zdrojů jak do analýzy dat, tak do iniciativ umělé inteligence. Již třetí rok v řadě, jsou investice do analýzy dat téměř globální. Podle zjištění nedávno zveřejněného průzkumu provedeného společností New Vantage Partners  (strategická poradenská společnost) 99,00% společností oznámilo investice do analýzy dat a umělé inteligence. Tato poradenská firma byla založena v roce 2001, aby radila společnostem Fortune 1000 v otázkách analýzy dat jako nástroj pro podnikání. Rok 2021 však ukazuje, že navzdory ročním snahám a investicím není většina společností schopna držet krok s technologickými lídry.

V letošním roce se také konal 9. ročník průzkumu pracovníků C-suite zastupujících společnosti. Tento průzkum se zabývá pokroky v oblasti velkých dat a AI na fortune 1000. V roce 2021 se průzkumu zúčastnilo 85 předních společností z žebříčku Fortune 1000, což je nejvíce od roku 2012 (první rok).  Mezi zúčastněné společnosti patřili lídři z oblastí, jako jsou finanční služby, věda, zdravotní péče a maloobchod, včetně společností jako American Express, Bank of America, Capital One, Cigna, CVS Health, JP Morgan Chase, VISA a Walmart.

Investice do "big data a AI" stále rostou, ale není to tak jednoduché

V letošním roce zastávalo roli datového šéfa nebo vedoucího analytiky rekordních 76,0% respondentů. Mezi respondenty průzkumu byli také vrcholní manažeři společností, které dohlížejí na data ve svých společnostech a jsou za ně odpovědné. Za téměř 10 let od prvního průzkumu byly pozorovány dva zajímavé trendy. Tradiční společnosti neustále investují do iniciativ v oblasti velkých objemů dat a umělé inteligence ve snaze stát se ještě více data-driven: 91,9% společností uvádí, že urychlují tempo investic do těchto projektů, a 62,0% společností uvádí údaje o investicích do umělé inteligence v hodnotě více než 50 milionů dolarů.

Druhé zjištění zase naznačuje, že i  při rekordních hodnotách amerických investic je pro společnosti i nadále obtížné dosáhnout svého cíle stát se organizacemi založenými na datech. Často se zdá, že jsou zatíženy starými datovými prostředími, obchodními procesy a tradičními kulturami, které jsou příliš hluboce zakořeněné a zpomalují změny.

Další letošní průzkum společnosti Fortune 1000 ukazuje pokles metrik, které ukazují návratnost investic (ROI) do dat a umělé inteligence. Společnosti hlásí problém pokroku a v mnoha případech dokonce ztratily půdu pod nohama v oblasti správy dat, tvorby kultury dat a především konkurenceschopnosti. Pouze 29,2% respondentů uvedlo, že dosahuje transformativních obchodních výsledků. Pouze 30% říká, že vyvinuli dobře formulovanou datovou strategii. Pouze 24% respondentů uvedlo, že jejich společnost se v předchozím roce řídila daty, což je pokles z 37,8% v loňském roce. To naznačuje, že loňské snahy o implementaci analýzy dat do rozhodovacích procesů nebyly tak úspěšné, jak si lídři mysleli.

FLOWii-ERP

Co je příčinou tohoto pomalého pokroku?

Již pátým rokem v řadě vedoucí pracovníci říkají, že se jedná především o firemno-kulturní výzvy - nikoli technologické výzvy. Firemní kultura je největší překážkou datových iniciativ. V průzkumu z roku 2021 92,2% mainstream společností uvádí, že i nadále čelí kulturním výzvám souvisejícím s organizačním sladěním ve společnosti, obchodními procesy, řízením změn, komunikací, odolností vůči porozumění nebo nedostatečným porozuměním, které znemožňují změnu. To představuje nárůst z již tak vysokého procenta 80,9% společností, které před čtyřmi lety označily firemní a kulturní výzvy za největší překážku úspěchu. Jak kdysi řekl manažerský guru Peter Drucker: "Firemní kultura snída strategii"

Takové odmítnutí změny nebylo nutné, ale bylo předvídatelné. Téměř před deseti lety, v roce 2012, Eric Brynjolfsson  a Andrew McAfee napsali v Harvard Business Review, že velká data způsobí revoluci v řízení. Proč tedy společnosti po téměř deseti letech investic do datových iniciativ nadále bojují o to, aby se staly společností kontrolovanou daty? Jednou z odpovědí je, že každá změna vyžaduje čas a vytrvalost. Příliš mnoho organizací minimalizuje úsilí nebo nedokáže správně odhadnout dobu, po které tyto velkoobchodní transformace podnikání vyžadují.

Na základě těchto zjištění by správci dat a vedoucí představitelé obchodních dat měli zvážit následující 3 pragmatická doporučení:

1. Organizace mohou získat pouze tehdy, pokud svou iniciativu zaměří na jasně definované obchodní procesy, které ovlivňují úspěch společnosti. Pokud je to nutné, mohou vedoucí pracovníci prokázat hodnotu technologického pokroku "rychlými výhrami". Ty mohou inspirovat a motivovat zbytek zaměstnanců k vytváření změn hybnosti.

2. Společnosti musí přehodnotit způsob, jakým přemýšlejí o datech jako o komerčním aktivu společnosti. Data proudí jako řeka přes jakoukoli organizaci. Musí být spravován od počátku jejich tvorby procesem jejich zpracování a použití v několika fázích procesu.

3. Přeměna firmy na společnost řízenou daty je dlouhodobý proces, který vyžaduje trpělivost a odvahu. Investice do správy dat, datové gramotnosti, programů, které zvyšují povědomí o hodnotě a dopadu dat v organizaci, mohou představovat krok správným směrem, ale společnosti musí ukázat vytrvalost, neztrácet trpělivost nebo úsilí, když výsledky nejsou okamžitě viditelné.

CRM systém

Změna vyžaduje čas a trpělivost

I když v uplynulém roce došlo k zjevným nezdarům, stojí za zmínku, že společnosti dosáhly v posledním desetiletí velkého pokroku. Před deseti lety, když tento průzkum začal, se běžné společnosti začaly zajímat o velká data a jejich očekávaný transformační dopad: big data a AI byly jen bakterie s minimálními investicemi.

Několik společností vypracovalo formalizované programy a formulovaly společný závazek; úloha správce údajů neexistovala, s výjimkou několika malých společností. V posledních letech se procento organizací, které informovaly o vytvoření pozice datových šéfů, zvýšilo z 12,0 % v roce 2012 na 65,0 % v roce 2021. Zajímavé je, že 81,0 % dotázaných vedoucích pracovníků v letošním roce uvedlo, že mají optimistický výhled na budoucnost využití dat a AI ve svých společnostech. Není proto pochyb o tom, že velká data byla absorbována do hlavního proudu.

Jak tedy dál s daty?

Je také možné, že jak společnosti postupně získávají na sofistikovanosti, oceňují, že zpočátku přeceňují míru, do jaké dosáhly úspěchu v transformaci dat. Dnes, vyzbrojené větším porozuměním a sofistikovaností v důsledku desetiletí investic, mnoho společností zaujímá sekuritičtější pohled a uvědomuje si, že mají-li úspěšně konkurovat v oblasti dat a analýz, musí svou hru ještě zvýšit. Už nestačí být dostatečně dobrý, protože laťku nadále zdůsochtná jejich konkurenti založené na datech.

Výsledky letošního průzkumu říkají, že navzdory pokroku dosaženému při investování a budování datového vedení společnosti stále čelí mnoha výzvám. Otázkou je, jak dlouho bude trvat, než se tyto snahy o transformaci údajů realisticky odrazí v běžných společnostech, protože jsou zatíženy starými systémy, ukotvenými dysfunkčními kulturami a v některých případech starými způsoby vedení. Stát se organizací založenou na datech se nestane přes noc. Vytváření jazykové verze dat je proces. Výsledky se vyvíjejí postupně. Data a AI jsou dnes hlavním proudem, ale v této oblasti je stále co zlepšit.