Co říkají průzkumy?

Podle průzkumů z roku 2017 se práce z domova stává se stále atraktivnější. Až 43% zaměstnaných Američanů strávilo alespoň část svého pracovního času prací na dálku. Údaje z průzkumu zveřejněné v roce 2018 uvádějí, že 5,2% amerických pracovníků pracuje nepřetržitě z domu. Na stejné procentuální úrovni je i EU. Na Slovensku pracuje z domu v průměru 3,6% Slováků a 3,9% Čechů.

Práca z domu - vývoj v grafe podľa krajín EU

Zdroj: Eurostat

Zlepšíte produktivitu zaměstnanců, pokud byste jim dovolili pracovat z domu?

Představte si, že by vaši zaměstnanci pracovali z domova v pohodlném pyžamu. Myslíte si, že se zlepší jejich produktivita práce, nebo by naopak usínali s notebookem na nohách? Průzkum profesora Blooma vám poskytne odpověď (zdroj. Harvard Business Review)

Pozorování profesora Bloma, který realizoval ve firmě Ctrip byly plné překvapení. Vedoucí pracovníci si mysleli, že by prací z domu mohli ušetřit zejména výdaje za kancelářské prostory a vybavení. Lidé by pracovali z domu a úspory by vyvážily jejich sníženou produktivitu, kterou by firma utrpěla, kdyby zaměstnanci opustili pracovní kázeň kancelářského prostředí.

Šokující bylo ale zjištění, že lidé pracující z domu dokončili o 13,5% více telefonních hovorů jako zaměstnanci v kanceláři. To znamená, že firma Ctrip získala téměř jeden pracovní den navíc, který mohli věnovat dalším klíčovým činnostem. V kancelářích nakonec zůstalo o polovinu méně lidí, což předčilo očekávání. Navíc zaměstnanci hlásili mnohem vyšší spokojenost s prací jako dosud. Lidé pracující z domu jsou celkově spokojenější a produktivnější. Tento názor podporuje i studia Stanfordkej univerzity, která se zaměřila na benefity práce z domu.

Pro koho může být určena práce z domova - home office?

Práci z domova - home office mohou ocenit lidé z obou konců příjmového spektra. Zaměstnanci odměňováni hodinovou mzdou nebo vyplácení na základě splněných úkolů. Rodiče, starší lidé, odborníci z různých oblastí (technologie, daně, právo, ...) a vedoucí pracovníci, kteří jsou pravděpodobně vysoce motivováni.

Práci z domova musíte vědět kontrolovat a vyhodnocovat - ideálně online.

K tomu abyste dokázali vyhodnotit produktivitu zaměstnanců pracujících z domu, je třeba definovat měřitelné cíle, které musí být zároveň dosažitelné, akceptovatelné, specifické a časově ohraničené. To nám říkají moudré poučky, které jsou ověřené praxí.

Příklad: Jestliže zaměstnáváte marketingového pracovníka, je třeba, abyste mu definovali denní, týdenní a měsíční cíle.

Denní cíle:

  • Každý den vytvoříš a zveřejníš 1 příspěvek na Instagram, Facebook a LinkedIn.

Týdenní cíle:

  • Každý týden napíšeš a zveřejníš 1 článek na firemní BLOG.
  • Každý pátek vytvoříš report odpracovaných úkolů týkajících se tvých denních a týdenních cílů a pošleš ho nadřízenému.

Měsíční cíle:

  • Každý měsíc vytvoříš 1 referenční video s našim zákazníkům a zveřejníš ho na YouTube.
  • Každý měsíc vytvoříš report odpracovaných úkolů týkajících se tvých denních, týdenních a měsíčních cílů

Kontrola a vyhodnocení úloh

Víte aktuální zadat, zkontrolovat a efektivně vyhodnotit provádění úkolů vašich zaměstnanců nebo kolegů? Pokud ne, může vám v tom pomoci právě FLOWii informační software. Dokážete si prohlédnout, v jaký čas zaměstnanec úlohu dokončil a kdy na ní začal pracovat.

Plánovač úkolu, evidence, kontrola ve FLOWii

Evidence emailů, telefonických rozhovorů nebo online prezentaci

Ve FLOWii pomocí CRM aplikace lze zaevidovat každý telefonický rozhovor (příchozí i odchozí). Také můžete z FLOWii odesílat a přijímat emaily.

Odpracovaný čas zaměstnanců sledujete online

Víte kdy přišel a odešel zaměstnanec z práce? Víte kolik hodin odpracoval na konkrétní činnosti? Víte zhodnotit předpokládaný čas provedení činnosti versus skutečný čas strávený na činnosti? To vše jsou důležité faktory, které byste měli vyhodnocovat pokud chcete zjistit, zda je zaměstnanec efektivní. FLOWii plánovač úloh vám v tom jistě pomůže.

Dokážete řídit zaměstnance i na dálku?

Řízení lidí na dálku nemusí být vůbec náročné. Určitě si úkoly předem, zadejte termíny jejich dokončení, dělejte pravidelný reporting a komunikujte online. Buďte otevření novým technologiím, které jsou dostupné online a některé zcela zdarma. Budoucnost přeje připraveným!

FLOWii si můžete nyní vyzkoušet na 30 dní zcela ZDARMA a bez vázanosti. Navíc vám nabízíme bezplatnou online prezentaci.

CRM softvér online