Dobrý podnikatelský nápad a příležitosti na trhu představují dvě důležité části pro rozjetí byznysu. I když je shrnete do dobrého podnikatelského plánu, stále nemusíte mít vyhráno. Mnoho zejména začínajících podnikatelů nedisponuje potřebnými zdroji pro rozjetí byznysu. Jste v podobné situaci? Co takhle zkusit přilákat investory?

Pracujte na rozšíření kontaktů

Mnozí podnikatelé se obávají oslovit investora přímo. Ne každý, kdo má dobrý byznys nápad, má připravený podnikatelský plán a nemusí být dostatečně asertivní, aby okamžitě zaujal investora. To však můžete změnit. Začněte si tvořit síť bohatou na potenciální investory. I proto by měla být pro vás samozřejmostí dobře organizovaná databáze kontaktů.

Máte-li již existující vztah s potenciálními investory a oslovíte je s vaším plánem, dynamika vzájemné komunikace může být jiná. Může se dokonce stát, že vás zúčastněné strany sami osloví v souvislosti s vašimi podnikatelskými nápady. Pamatujte, že investoři neinvestují jen do vašeho podnikání, investují i do vás. Proto se vyplatí mít zvýšenou viditelnost a pozitivní reputaci v příslušných kruzích.

Pokud jde o velké finanční prostředky, investoři se obvykle nechovají na základě pocitů. Zajímají je pevná data, která je přesvědčí o potenciálu vašeho projektu. Přesvědčit investora mohou výsledky úspěšného pilotního projektu malého rozsahu, nebo výsledky průzkumu trhu, které prokazují o vaše služby a produkty velký zájem. Při kreování podnikatelského plánu tyto skutečnosti zohledněte.

Pár tipů, jak si poradit při hledání investora:

  • Pokud je to možné, udělejte si průzkum potenciálních investorů dříve, než je oslovíte. Svou energii a čas následně zaměřte na ty, u kterých je největší pravděpodobnost, že váš byznys nápad budou vnímat jako investiční příležitost.
  • Možná už mají své portfolio investic. Pokud ano, měli byste se podívat na charakter projektů, které je dokázaly zaujmout a pokusit se najít společná témata. V konečném důsledku chcete porozumět prioritám potenciálního investora, abyste mohli přizpůsobit svoji nabídku jejich zaměření. Zároveň je důležité neztratit tvář a identitu vlastního byznysu.
  • Chcete-li přilákat investory, identifikujte a najděte úhel pohledu, ve kterém se shodnete a který vás může spojovat. Například investor, který financuje environmentální projekty, bude nepochybně chtít slyšet o opatřeních udržitelnosti vašeho podniku.
  • Máte společníka? Pokud ne, možná jej budete chtít rychle nalézt. Společníci jsou skvělým způsobem, jak doplnit své dovednosti a zázemí o cokoli, co by vám mohlo chybět. Možná jste mozkem neuvěřitelné nové technologie, ale nemáte žádné obchodní schopnosti. Nebo není vaší silnou stránkou řízení projektů a chybí vám projektový manažer. Společník se zkušenostmi v podnikání učiní váš projekt ještě atraktivnějším pro investory.

Vybudujte si silnou značku online

Investoři operují hned s několika analytickými nástroji či softwary a prostudují si vaši firmu dříve, než si vůbec sednou s vámi za vyjednávací stůl o potenciálním vstupu jejich kapitálu. To, co o vás najdou online, musí mít pozitivní vliv. Profesionální webová prezentace je vstupní branou vašich dovedností. Vaše stránka a účty sociálních médií by měly být aktualizovány a profesionálně, aby hned první kontakt s vaším byznysem zanechal pozitivní dojem. Pokud již máte vybudovanou komunitu podporovatelů, investor to bude vnímat jako důkaz zájmu o váš projekt.

Zkuste online platformy

Představa o obchodních investorech v drahých oblecích je často velmi zavádějící. V současnosti existují i alternativní formy financování. Skupinové financování může být také způsob, jak získat investice do vašeho podniku. Stále více populární jsou online platformy designované pro vyhledávání a připojení zúčastněných stran s investičními příležitostmi.

Prezentace na těchto platformách je jiná než při tradičním výběru investorů. Inspirujte se a prozkoumejte různé projekty na vámi vybrané platformě, které úspěšně přilákaly finanční prostředky a zjistěte, jak dosáhly svých cílů.

Nepřetěžujte potenciální investory informacemi

Při snaze přesvědčit potenciálního investora, může být lákavé poskytnout mu všechna dostupná fakta a čísla o vašem projektu. Důležité detaily, které by mohly uzavřít obchod, však mohou být ztraceny, když upřednostníte množství před relevací.

Namísto zaplavování investorů informacemi jim tento proces co nejvíce zjednodušte. Poskytněte relevantní podrobnosti ve stručném a přístupném formátu. Pokud věci příliš komplikujete, pravděpodobně budete mít problém udržet si jejich pozornost. Seznamte investora se způsoby, kterými se chcete dostat z vaší výchozí situace k plánovaným výsledkům či cílům. Mezi takové způsoby můžete zařadit i vaši připravenost v logistice a technologiích prostřednictvím informačních systémů jako je například CRM a ERP systém.

Nejde přitom jen o nějakou strategii jak se investorovi zalíbit a přesvědčit ho o své plné profesionalitě. Mít připraveny všechny strategické body logistiky podnikání jako je e-mail marketing, přehled příjmů a výdajů, fakturace, skladová evidence či docházkový systém zaměstnanců je v dnešním extrémně konkurenčním prostředí klíčové od samotného počátku vašeho podnikání. Právě tento aspekt může výrazně zavážit při rozhodování investorů.

Zdůrazněte svou originalitu

Investoři pravděpodobně viděli mnoho projektů, což znamená, že je nudí nápady bez inovace a originality. I proto je důležité se v prezentaci projektu soustředit na to, co činí váš projekt jedinečným a co zdůrazňuje jeho originalitu.

Konkrétně vysvětlete, čím se váš nápad liší od ostatních. Jak si vaše firma podmaní své konkurenty? Proč právě vy máte získat na trhu lukrativní zakázky? Co vás dělá lepším a co žádný jiný konkurent ve vašem sektoru nedělá? Konečným cílem je vyvolat vzrušení. Potenciální obchodní investoři by se měli cítit inspirováni stát se součástí vašeho projektu.

Důsledně se připravte na den, který je ve vašem pracovním kalendáři vyhrazen pro schůzku s potenciálním investorem. Vyjednávání a samotná prezentace rozhodně není jen snahou o získání investic pro váš projekt. Špatným a nepřesvědčivým projevem riskujete nejen ztrátu investora, ale také poškození vlastní pověsti, což může mít dlouhodobé důsledky pro vaše podnikání. Abyste tomu předešli, pečlivě se připravte na prezentaci vašeho podnikatelského plánu.

Nenechte se znechutit, pokud nebudete hned úspěšní. Vytrvalost je klíčová a časem a tvrdou prací určitě naleznete dokonalého investora pro svůj projekt.

Daniel Staník