FLOWii využívají také sportovní organizace. Příkladem je O2 Sportovní akademie Mateje Tótha, kterou slavný slovenský atlet založil spolu se svým týmem po vítězství na letních olympijských hrách v brazilském Riu de Janeiro. Akademie dnes umožňuje sportovat tisícům dětí na slovenských školách bez ohledu na jejich sociální zázemí. Mária Bedleková, ředitelka akademie, říká, jak jí systém FLOWii pomohl při nastavování procesů a jak jej nyní využívá i při zadávání úkolů a organizaci tréninků.    

Za jakým účelem vznikla O2 Sportovní akademie Mateje Tótha? Jaký je za ní příběh?

O2 Sportovní akademie Mateje Tótha vznikla v době, kdy náš slovenský atlet Matej Tóth získal zlato na olympijských hrách 2016 v Riu de Janeiro. Již dříve jsme chtěli inspirovat děti k pohybu a sportu, ale chyběla nám charismatická osobnost a jeho obrovský úspěch, který by veřejnost inspiroval k potřebě pohybu a sportu. Matej založil akademii se svým týmem a také se svým bratrem Michalem, který má na starosti sportovní část akademie. Cílem je, aby každé dítě mělo podmínky pro rozvoj svého sportovního talentu.

Na jakých principech akademie funguje?

Akademie se zaměřuje na všestrannou pohybovou přípravu dětí. Jejím cílem je připravit děti na všechny sporty, nejen na atletiku. I v tomto směru se odráží Matejova inteligence a pokora. Sportovci většinou zakládají sportovně specializované akademie – ať už tenisové, fotbalové a jiné. Matej se rozhodl udělat to, co na Slovensku zoufale chybělo. Vizí bylo vytvořit a rozvíjet kvalitní a prestižní značku v podobě sportovní akademie, která by byla dostupná všem dětem a připravovala je na všechny sporty. Výsledkem je, že jsme se stali největší národní dětskou sportovní organizací.

Jak Sportovní akademie Matěje Tótha nastavila své procesy díky FLOWii

Jakým výzvám jste čelili na začátku?

Skutečně velkou výzvou na začátku bylo dát dohromady tým špičkových odborníků, kteří sestavili metodiku a specifické tréninkové postupy pro děti. Akademie Mateje Tótha se na trénincích systematicky věnuje i vývojové kineziologii. Díky ní mohou děti provádět pohyb správně, čímž je pohyb dítěte jednodušší a efektivnější. Zakomponovali jsme i psychologickou přípravu, v jejímž rámci si děti trénují své mentální schopnosti a dovednosti. To vše jsme potřebovali zabalit do zábavného tréninku plného her a soutěží.

Metodiky jsme rozpracovali do čtyř publikací, podle kterých naši trenéři vedou tréninkový proces. Odbornou stránku zvládáme na vysoké úrovni. Pro fungování tak velké organizace jsme však potřebovali dobře nastavit procesy. To byl především můj úkol. Dnes je už jen vylepšujeme, digitalizujeme a zjednodušujeme pro rodiče a trenéry.

Akademii založil známý atlet Matej Tóth spolu se svým týmem i bratrem Michalem, který má pod palcem její sportovní část.

Rodiče mají přístup k tzv. elektronické žákovské knížce, která obsahuje výsledky testů jejich dítěte. Rodiče mají také přístup k průvodci, kde se dozvědí, jakých výsledků by mělo jejich dítě dosahovat v jednotlivých testovaných disciplínách.

Jak vám FLOWii pomáhá v akademii?

Když jsem uvažovala nad tím, jak kolegům usnadnit a zpřehlednit zadávání úkolů a tréninků, narazila jsem na systém FLOWii. Splňoval všechny požadavky, které jsem od takového systému očekávala. Kromě toho, že je přehledný a jednoduše se ovládá, jsem potřebovala, aby byl ve slovenštině. Jelikož jsme rozptýleni po celém Slovensku, FLOWii nám umožňuje vidět, který trenér co a kdy dělá.

Ve FLOWii využíváme plánovač úko. Každému trenérovi zadáváme přesný termín každého úkolu a k němu má napsaný obsah, co má s dětmi na tréninku dělat. Trenér označí úlohu jako „OK“, pokud ji zrealizoval nebo jako „Zrušeno“, pokud trénink nezrealizoval. Tímto způsobem můžeme snadno kontrolovat i docházku, kterou jsou vlastně splněny úkoly. Zároveň máme přesný přehled, který trenér má kdy trénink a co na něm dělá.

FLOWii pomáhá v zadávání úkolů trenérem

Jak takový systém zadávání úkolů pomáhá trenérům?

Trenéři nám nemusí dělat výkazy práce, FLOWii to jednoduše udělá za ně. Mnozí z nich jsou učitelé, kteří učí na školách a jsou zvyklí na množství byrokracie ve školství. Musím říci, že z FLOWii jsou nejednou příjemně překvapeni. Čas, který ušetří při vyplňování archů, investují do kvalitní přípravy na každý trénink. Právě to je naším cílem. Myslím si, že takový systém by značně mohl pomoci našemu školství. Ušetřil by čas učitelům, kteří by ho mohli investovat do kvalitní přípravy na výuku.

Ve kterých městech dnes akademie působí a na jaké věkové kategorie dětí je zaměřena?

V tomto školním roce působíme ve více než 125 školách. Akademii pravidelně navštěvuje více než 2 500 dětí. Jsme ve všech regionech, prakticky po celém Slovensku - od Velkých Kapušan až po Malacky.

O2 Sportovní akademie Matěje Tótha zadává úkoly trenérům prostřednictvím FLOWii.

Akademie je určena dvěma věkovým kategoriím - dětem předškolního věku a mladšího školního věku. První tvoří děti mateřských škol od 4 let a do druhé patří žáci 1. stupně základních škol. Podle teorie sportu by se měly děti v 11 až 12 letech začít sportovně specializovat. V tomto věku by se měli rozhodnout, jakému sportu se chtějí věnovat – jízdě na kole, plavání, hokeji, atletice apod. Samozřejmě existují sporty, na které se dítě specializuje mnohem dříve. Platí to v případě krasobruslení nebo gymnastiky. Cílem akademie je, aby dítě bylo po dosažení 11 let věku dobře připraveno na sportovní specializaci a nezaostávalo.

Jak probíhají tréninky v rámci akademie?

Tréninky probíhají dvakrát týdně pro děti ze základních škol a jednou týdně pro děti z mateřských škol. Probíhají podobně jako kroužky ve školách. Rodiče nemusí své děti nikam vozit. Náš trenér vyzvedne vaše dítě ze školní družiny a po skončení tréninku je doprovodí zpět.

Našimi trenéry jsou převážně učitelé tělesné a sportovní výchovy, kteří procházejí sérií odborných vzdělávacích kurzů naší akademie a jsou s námi v pracovně právním vztahu. Pravidelně pořádáme i vzdělávací pobyty pro trenéry, kterými jsou učitelé tělesné a sportovní výchovy nebo učitelé 1. stupně základních škol. Dostávají od nás kompletní metodickou podporu.

Jak fungovala akademie během pandemie, kdy děti nemohly chodit do školy?

Během pandemie, kdy byly školy zavřené, jsme natočili sérii videí s názvem Tělesná na doma. Tak jsme zpřístupnili akademii všem dětem, které si chtěly zacvičit doma. Mnoho učitelů tělocviku posílalo naše videa svým žákům, ať si doma trochu zacvičí. Nakonec se stala virální. Za tento projekt, který měl více než milion shlédnutí na YouTube, jsme získali i ocenění ITAPA 2021 za nejinovativnější projekt.

Je udržení takové organizace finančně náročné?

Co se ale týče financování, využíváme všechny dostupné možnosti financování. Od sponzorských příspěvků, přes členské příspěvky od rodičů a zřizovatelů škol (nebo samotných škol) a jsme také příjemcem asignační daně (2 %). Snažíme se také zapojovat do veřejných výzev, které nám dávají smysl. Bohužel nejsme systematicky financováni státem, i když kdybychom byli sportovním svazem, patřili bychom k největším na Slovensku.

Děti ve školách vedou k pohybové přípravě

V čem spočívá výjimečnost vašeho tréninkového programu?

Především v propojení sportovního tréninku, vývojové kineziologie a psychologické přípravy. Zejména poslednímu jmenovanému se v současné době žádná organizace systematicky nevěnuje. Na tvorbě programu jsme se dívali z několika hledisek. Z pohledu rodiče, který chce mít zdravé dítě. Vývojová kineziologie kompenzuje dlouhé hodiny, které dítě prosedí ve školní lavici nebo za počítačem. Psychologická příprava zase prospívá duševnímu vývoji dítěte.

V roce 2021 jsme provedli studii, ve které se ukázalo, že žáci, kteří se pravidelně hýbou, mají lepší pozornost. Ta je důležitým předpokladem pro učení. Tato složka tréninku je velmi důležitá zejména v dnešní době, kdy pozorujeme vysoký nárůst poruch učení a pozornosti u dětí.

Školy, které mají zájem, aby byla na jejich půdě akademie olympijského vítěze, se mohou přihlásit online prostřednictvím našeho webu nebo nám stačí napsat e-mail. Pro mnohé z nich je takový program důležitý. Jsme také rádi, že nás veřejnost nevnímá jen jako organizaci, která děti v odpoledních hodinách baví, ale jako instituci, která na odborné úrovni spolupracuje s několika slovenskými univerzitami, přednáší a publikuje odborné studie.

O2 Sportovní akademii Mateje Tótha úspěšně vede Mária Bedleková. (FOTO: Magdaléna Tomalová)

Proč je důležité, aby se dnes děti hýbaly?

Pryč je doba, kdy jsme s kamarády běhali venku do pozdních večerních hodin a měli přirozený pohyb. Nostalgické vzpomínky však situaci dnešních dětí nevyřeší. Děti a mladí se dnes hýbou více organizovaně. Ať už v hodinách tělesné výchovy ve škole nebo v kroužcích, popřípadě během společného sportování s rodiči.

Výsledky studie Patrika Súlovského a Patrika Bielika z roku 2017 ukázaly, že dnešní žáci ze sportovních tříd jsou na tom pohybově hůře než žáci běžných tříd před 30 lety. Současné děti jsou vyšší, těžší a silnější než v 80. letech. V porovnání se zkoumaným vzorkem z roku 1987 dokonce zjistili, že zaostávají zejména ve vytrvalosti.

V akademii se snažíme dělat osvětu, že pohyb není jen o tělesném, ale také o duševním zdraví. Návyky, které dětem vštěpujeme od útlého věku, se obvykle přenášejí i do dospělosti. Pokud dítě pravidelně cvičí (alespoň dvakrát týdně), je velmi pravděpodobné, že si tento návyk osvojí. Později mu bude nedostatek pohybu jednoduše chybět a bude ho vyhledávat.

Petra Nagyová