Jak zvýšit produktivitu? Řešením může být i práce z domova

Navzdory rozdílným názorům, které práce na home officepřináší a několika velkým korporacím, které se vzdali této myšlenky, nám údaje o pracovních návycích naznačují, že práce z domu si získává stále větší popularitu a stává se standardem pro mnohé lidi. Pojďme se na to však podívat do detailů.

Začneme statistikami

Průzkum společnosti Gallup z roku 2017 ukázal, že 43% zaměstnaných Američanů strávilo alespoň nějaký čas prací na dálku. Údaje z amerického sčítání lidu zveřejněny v roce 2018 uváděli, že 5,2% amerických pracovníků pracuje výlučně z pohodlí domova.

Pro lepší pochopení efektivnosti práce na dálku realizovala společnost Airtasker na vzorku svých 1 004 zaměstnanců, z nichž 505 byli zaměstnanci na "homeoffice" průzkum o jejich pracovních návycích a produktivitě. Výsledky naznačují, že pracovníci na dálku jsou ve skutečnosti produktivnější než jejich kolegové v kanceláři.

Studie zjistila následující

  • Vzdálení zaměstnanci pracují o 1,4 dne více měsíčně než kancelářští zaměstnanci, což je téměř 17 pracovních dnů ročně navíc.
  • Vzdálení zaměstnanci mají v průměru delší přestávky jako zaměstnanci v kanceláři (22 minut oproti 18 minutám), ale pracují dalších 10 minut denně navíc.
  • Úředníci jsou neproduktivní průměrně 37 minut denně, v čem ještě nejsou zahrnuty přestávky na oběd, zatímco vzdálení zaměstnanci jsou neproduktivní pouze 27 minut.
  • 15% homeoffice pracovníků uvedlo, že jejich šéf pravidelně vyrušil od práce, což je méně než 22% zaměstnanců v kancelářích, kteří měli stejný problém.

Výhody, výhody, výhody ...

Náklady

Představte si vaše náklady na pronájem, kancelářské vybavení, a podobně. Podle studie jedné americké firmy je možné za jednoho zaměstnance takto ušetřit více než 50 000 Kč na rok. Další studie z roku 2017 dokonce zjistila, že průměrný pracovník byl ochoten akceptovat o 8% nižší mzdu pokud mu bylo umožněno pracovat z domu. To naznačuje, že pracovníci přidělují peněžní hodnotu flexibilitě, kterou poskytuje politika práce z domu.

Produktivita

Jednoznačným je nárůst produktivity. Jedna třetina její nárůstu je podle názoru odborníků díky tiššímu prostředí, které usnadňuje zpracování hovorů. Doma lidé nejsou vystaveni takovému značnému množství rušivých prvků. Kanceláře jsou skutečně neuvěřitelně rušivé místa. Ostatní dvě třetiny nárůstu produktivity lze přičíst skutečnosti, že lidé doma pracovali více hodin. Začali dříve, měli kratší přestávky a pracovali až do konce dne. Nemuseli docházet. Neběželo se na "hodinu vyvětrat" na oběd. Počet sick-days (OČR, návštěv lékaře) pro zaměstnance pracující z domu se snížil.

Jedna studie z roku 2015 zrealizována v čínské cestovní agentuře rovněž zjistila, že když se pracovníci call-centra přesunuly na práci z domu, jejich produktivita se zvýšila v průměru o 13%, což bylo evidentně způsobeno snížením doby přestávek a dní pracovní neschopnosti v kombinaci s pohodlnějším a příjemnějším pracovním prostředí.

Upevnění vztahu se zaměstnancem a vztahy na pracovišti

Zaměstnanci si cení možnost pracovat na dálku, jedná se o další benefit navíc, který je prakticky zdarma (lze úvodní investice do infrastruktury a pracovních nástrojů, pokud se však nato myslí od začátku, náklad to nepředstavuje). Homeoffice je dnes téměř samozřejmostí. Určitě jste zažili pohovor, kde se vás uchazeč o zaměstnání ptal na benefity a ptal se právě i na možnost pracovat z domu. Homeoffice se jednoduše stal standardem pro určité typy zaměstnání a zaměstnanci se ho automaticky dožadují. Rovněž je důležité udržovat si blízký vztah se zaměstnancem, který je v kanceláři méně než více. Podle průzkumu Airtaskeru 28% zaměstnanců opustilo práci kvůli toxickým vztahům se svými spolupracovníky. Není žádným tajemstvím, že dlouhodobí zaměstnanci jsou nedílnou součástí prosperity společnosti. Takže zatímco zdravé mezipodnikové vztahy mohou být dobré pro vaše duševní zdraví, mohou být také skvělé pro finanční zdraví společnosti.

Co by měli manažeři zvážit při stanovování homeoffice politik obecně

Zde je několik doporučení:

  • Zaměstnavatelé, kteří umožňují zaměstnancům pracovat na dálku, by měly těmto zaměstnancům poskytovat skutečnou autonomii a flexibilitu, namísto toho, aby se snažili mikromanažovať jejich práci na dálku.
  • Manažeři zaměstnanců pracujících na home office by měly nařídit používání společného souboru technologických nástrojů, např. vhodný task manager - správce úloh, nástroj pro projektové řízení, online docházkový systém, propracovaný komunikační nástroj, atd.
  • Co se týče nových zaměstnanců, zdá se být nejlépe udržet jejich umístěných v kanceláři se zkušenými vrstevníky dostatečně dlouho, aby mohly těžit z neformálního učení, ke kterému dochází automaticky během osobních setkání na pracovišti. Teprve následně po důkladném zaučení, může zaměstnanec dostat benefit v podobě homeoffice.
  • Běžnou zkušeností však je, že se manažeři často obávají, že vzdálení zaměstnanci pracují méně nebo více ve větší míře kombinují osobní povinnosti s prací. Existují také obavy, že umožnění zaměstnancům pracovat odkudkoliv by mohlo snížit komunikaci a spolupráci mezi spolupracovníky a omezit neformální vzdělávání, ke kterému obvykle dochází v kanceláři.
  • Nakonec zvažte samotný druh práce. Pokud je práce velmi nezávislá - to znamená, že zaměstnanec může provádět většinu pracovních povinností s malou nebo žádnou koordinací s dalšími kolegy - přechod na homeoffice s větší pravděpodobností povede ke zvýšení produktivity.

Nejdůležitějším faktorem při zvažování či home office ano nebo ne by tedy měl být naturel práce, důkladné prověření zaměstnance, kterému home office umožníme a to hlavně ve velkém rozsahu. Třeba citlivě zvážit povahu zaměstnance, někdo je produktivnější v kolektivu, někomu se lépe pracuje samotě. Na druhé straně, jak jsme si již řekli, zaměstnanci jsou produktivnější, loajálnější vůči zaměstnavateli, který jim vyšel vstříc a mají méně nároků, ať už materiálních nebo pracovních.

CRM softvér online