Online CRM a ERP systém FLOWii slouží mimo jiné k evidenci zákazníků. K vašim partnerům evidujete samozřejmě i adresy (fakturační, dodací a korespondenční). Pokud potřebujete zákazníkům zaslat hromadnou poštu, ve většině musíte obálky vypisovat manuálně a je-li zákazníků mnoho (například na Vánoce), tak s korespondencí strávíte klidně i celý den.

Připravili jsme pro vás návod, jak si zákazníky z FLOWii vyexportovat a připravit hromadnou korespondenci v několika krocích. Celý postup tisku obálek s adresami vám zabere několik minut.

Krok č. 1 – Vyexportujte si partnery z FLOWii

Krok č. 2 – Otevřete si Excel a vymažte nepotřebné sloupce

Doporučujeme ponechat sloupce

  • Fakturační adresa – ulica
  • Fakturační adresa – PSČ
  • Fakturační adresa – město
  • Fakturační adresa – krajina
  • Kontakt 1 - titul
  • Kontakt 1 – jméno
  • Kontakt 1 – příjmení
  • Kontakt 1 - titul za jménem
  • Kontakt 1 – poznámka

Váš finální Excel by měl vypadat takto

Následně soubor uložte do vašeho počítače.

Krok č. 3 - Otevřete si nový dokument v aplikaci Word

Nastavte si rozložení obálky kliknutím na Rozložení -> Orientace.

Vložte adresu odesílatele nebo logo na obálku kliknutím na Vložit -> Obrázky -> Obrázek ze souboru. Logo vložíte do levého horního rohu. Chcete-li přidat text k logu, klikněte na logo -> obtékání textu -> za textem.

Klepněte na Vložit -> Textové pole -> Nakreslit textové pole -> textové pole nakreslíte vpravo dole na obálku, kde budeme doplňovat adresy příjemců.

Klikneme na do pravého dolního označeného rohu, konkrétně do nakresleného textového pole z obrázku výše a následně klikneme na -> Korespondence -> Vybrat příjemce -> Použít existující seznam -> Vybereme uložený Excel z kroku č. 2 -> Potvrdíme OK.

Klikneme na Vložit slučovací pole -> Vybereme Poznámku, Titul, Jméno, Příjmení, Titul za jménem, Ulice, Město, PSČ, Země.

Klikneme na Korespondence -> Zobrazit ukázku výsledků -> projedeme si seznam šipkami směrem vpravo, a je-li vše v pořádku můžeme kliknout na Dokončit a sloučit. Poslední krok je Uložit jako PDF v náhledu.

Posledním krokem je otevření uloženého PDF dokumentu a jeho následný tisk.

Věříme, že vám tento návod pomohl a hromadná korespondence bude rychlejší a zejména jednodušší.