Cílem společnosti Fontionnel s.r.o. je zajišťovat konzultační servis v oblasti zakládání, prodeje a správy podniků na Slovensku i v zahraničí. “Svým zákazníkům chceme přinést více než kvalitní služby. Je pro nás jako firmu důležité fungovat efektivně a aktivně pracovat s našimi potenciálními i stávajícími zákazníky,“ prozradil nám jeden z jednatelů společnosti Mgr. Patrik Škulavík. Zeptali jsme se ho, co je pro ně při efektivním řízením firmy důležité a jak jim při tom pomáhá FLOWii.

Váš příběh - Jak jste našli FLOWii?

K FLOWii jsem se dostal přes docházku. Pro firmu jsem hledal jednoduchý systém, který by nás odlehčil od každodenní evidence docházky. Následně mě kontaktoval zákaznický servis a seznámil mě s možnostmi, které FLOWii nabízí. Zaujalo mě, že prostřednictvím jedné aplikace mohu řídit zakázky, pracovní úkoly, docházku a navíc mít pořádek v zákaznících. Tak jsem začal postupně zkoušet všechny nástroje FLOWii.

Proč jste se rozhodl zavést do firmy CRM systém?

S růstem naší společnosti (zákazníci, zakázky, zaměstnanci, cashflow,...), pro nás bylo stále náročnější udržet si přehled nad tím, na čem lidé pracují, s kým aktuálně spolupracujeme, k tomu myslet na naše stávající zákazníky. Jako firma chceme fungovat efektivně. Jen tak můžeme včas a kvalitně poskytovat služby našim klientům. Přehled o lidech a pořádek v zákaznících v jednom systému je základ pro efektivní fungování. Z tohoto důvodu jsme se rozhodli hledat systém, který nás osvobodí od neefektivních činností, a tak pomůže zvýšit produktivitu celé firmy.

Proč používáte FLOWii?

Výborné je, že všechny procesy, které ve firmě probíhají, FLOWii zaznamenává a dokáže s nimi pracovat celá firma. Také oceňujeme přístup FLOWii týmu. Jsou stále k dispozici a na všechny požadavky reagují promptně. Aktivně naslouchají a konzultují naše požadavky, na základě kterých přinášejí vylepšení. Dnes celá naše firma funguje na FLOWii, začínáme s ním každý pracovní den. Stal se z něj plnohodnotný člen našeho týmu. 🙂

Jaká byla Vaše největší překážka při používání FLOWii?

Největší překážkou jakéhokoliv systému je zvyknout si a pracovat s ním. Přestože FLOWii je v tomto směru jednoduché, je třeba si zvyknout. Při implementaci bych určitě doporučil úvodní konzultaci či školení. Ušetří vám spoustu času a dozvíte se různé triky pro rychlejší používání.


Požadavky p. Škulavíka pro Fontionnel s.r.o.:

Požadavek 1: "Zakázky, úkoly, systém práce - chceme mít přehled a pořádek..."

Při poskytování našich služeb čelíme denně velkému množství úkolů. Komunikovat s klientem, zpracovat celou právní administrativu, sledovat termíny... Abychom uměli naše služby poskytovat kvalitně, potřebujeme mít přehled o tom, co je třeba udělat i s jakou prioritou. Jen tak dokážeme řádně a včas plnit požadavky našich klientů.

FLOWii Řešení:

S FLOWii máme v rolích pořádek. Každý ví, jaké jsou priority a úkoly. Komunikace je rychlejší. Už nemusíme vše řešit mailem či osobně a navzájem se vyrušovat. Přístup k informacím má každý online. Na změny nás FLOWii upozorní. Máme přehled o pracovních úkolech napříč celou firmou a zároveň se umíme podívat na aktivity konkrétního zaměstnance.

Požadavek 2: "Je pro nás důležité evidovat každého potenciálního zákazníka a budovat s ním dlouhodobý vztah."

Každodenně nás oslovují desítky nových klientů. Je pro nás nesmírně důležité evidovat každý požadavek. Požadavky se zpracují a po dohodě s klientem provedeme služby. Častokrát se jedná o dlouhodobý proces, právě proto je pro nás důležité každý krok, úkol, poznámky či důležité přílohy evidovat v jednom přehledném systému - FLOWii.

FLOWii Řešení:

S FLOWii zaznamenáme každý potenciální kontakt se všemi potřebnými údaji a plánujeme další krok. Všechny potenciální objednávky máme na jednom místě. Naši obchodníci v nich mají přehled, umí s nimi efektivně pracovat dál.

Požadavek 3: "Aktivitám, které nám nepřinášejí výsledky, chceme věnovat minimum času."

Ve firmě si evidujeme docházku, protože chci mít přehled o tom, kolik času v práci trávíme, a potrpíme si na disciplínu. Klasickou sešitovou evidenci hodnotíme jako zastaralou - zapisování, kontrolování, listování v knize docházky o kterou se musí postarat odpovědná osoba.

FLOWii Řešení:

S FLOWii si každý svou docházku jednoduše klikne přes tablet. Na konci měsíce máme k dispozici přehledný report odpracovaných hodin na každého zaměstnance. Docházkou se nikdo nezatěžuje, všichni se věnují své práci. Spojením docházkového reportu a přehledu úkolů víme, jak efektivně naši zaměstnanci tráví pracovní čas.