Ať už jde o marketing, obchod, zákaznický servis nebo samotné vedení firmy. CRM systém může být pro vás tím pravým pomocníkem. CRM systémy jsou pro vás Obzvlášť pozitivní účinek mají v oblasti prodeje, šetří hodiny času, upozorňují obchodníky na relevantní příležitosti, a zároveň vám pomáhají budovat s vašimi zákazníky dlouhodobé vztahy. Jakých pět vlastností by jim zaručeně nemělo chybět?

1. Sdílení všech údajů online

S online CRM sdílíte veškeré informace o vašich zákaznících, interní dokumenty, prodejní materiály či ceník produktů a služeb v jednom systému. To vám umožní je kdykoliv a kdekoliv vyhledat, editovat a sdílet údaje, které k obchodní praxi potřebujete. Pokud jsou vaši obchodníci rozmístěni geograficky, je to ještě důležitější, protože CRM systém je osvobozuje od jzbytečného zmatku v jinformacích, komunikačního šumu, duplicitního zadávání dat, zdlouhavého vyhledávání a navíc odbourává množství interních mailů. Čas, který díky této vlastnosti získáte, mohou vaši obchodníci investovat tam, kde se počítá mnohem více, do jobchodních aktivit!

2. Plánování událostí a úkolů

Plánování událostí a úkolů vám i vašim obchodníkům pomáhá obchodovat s čistou hlavou. Už nemusíte všechno nosit zapsané v jdiáři, mobilním kalendáři či poznámkovém bloku. Své zákazníky i denní harmonogram máte v jjednom online systému, to vám umožní efektivně organizovat svůj pracovní čas. Navíc, s některými CRM systémy neplánujete své aktivity pouze jednotlivě, ale dokážete s ním hravě zorganizovat celý obchodní tým.

3. Řízení obchodních příležitostí

Sami to znáte. Ne všechny vyhlídky, které máte, se promění na jpodepsanou objednávku. Příčiny neúspěchu bývají různé, od jzměny situace ve firmě, až po rozhodnutí zákazníka dát přednost konkurenci. Ačkoliv se všem ztrátám zabránit nedá, existují i ​​takové, jejichž úspěšnost držíte ve vlastních rukou. Efektivní CRM systém vám umožní sledovat váš prodejní proces, určit mezery, proč se vaši potenciální zákazníci ztrácejí, a tak efektivněji docílit prodejní aktivity. Díky monitoringu obchodních záležitostí jste schopen identifikovat slabé a silné stránky procesu prodeje a připravit se na jargumenty vašich potenciálních zákazníků. Stala se problémem cena, produkt či jen komunikační dovednosti vašeho obchodníka nebo cílová skupina vašich zákazníků? Ať už byla příčina skrytá kdekoliv, přístupem k těmto údajům přehodnotíte svou prodejní strategii. Výsledkem jsou efektivněji využité náklady a více tržeb z prodeje.

4. Reporting

Všechny údaje, které vy i vaši obchodníci poskytnete CRM, jsou přeměněny na užitečné reporty a statistiky. Nejen, že neztrácíte svůj čas zpracováváním statistik a čísel o vašich obchodech v excel tabulkách, získáváte vždy aktuální nadhled 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Jak se vyvíjejí jednotlivé obchody, jak vaši prodejci plní povinnosti, jaké jsou trendy ve vašem odvětví? Díky online přístupu k odpovědím na jtyto otázky získáváte strategický, a vždy aktuální pohled na váš prodej, takže děláte mnohem kvalitnější rozhodnutí pro spokojenost svých zákazníků, a zároveň budoucnost svého byznysu.

5. Komplexní historie vašeho zákazníka na jednom místě

Kdo se kterým zákazníkem a kdy o čem komunikoval, jaké byly jeho požadavky, s jakými produkty byl spokojen a jnaopak, všechny informace o vašich zákaznících, objednávkách a jejich rozhodovacím procesu jsou uloženy v jedné centrální databázi. Možnost detailně znát své zákazníky, identifikovat jejich profil, klíčové potřeby a požadavky vám nabízí další příležitosti, a jzároveň možnost dlouhodobé spolupráce. Mnoho malých podniků tuto skutečnost stále podceňuje a svou energii raději investuje do jshánění nových příležitostí. Avšak již matematicky potvrzeným faktem je, že každý nový zákazník vás stojí osminásobně více než ten, který už s vaší firmou přišel do kontaktu. CRM je výborným pojítkem na největší zdroj vašich příjmů, a jtím jsou stávající zákazníci. Umožňuje vám reagovat na zákaznické požadavky mnohem efektivněji, a  jak rozvíjet dlouhodobé vztahy.

Každý krok, který vykonáte směrem ke svým zákazníkům, se počítá. Nezáleží, zda se se svými zákazníky setkáváte jako samostatný prodejce, člen obchodního týmu nebo své portfolio řídíte z pozice majitele firmy, chcete-li se posunout dále, bez jnejjednoduššího CRM se neobejdete. Ať už chcete vyšší úspěšnost vašich prodejních aktivit, zvýšit počet zákazníků či vlastní produktivitu, měli byste začít uvažovat o řešení, které vám tuto cestu zjednoduší.