Banka

Ako prepojiť fakturáciou s bankou?


Prepojenie FLOWii fakturácie s bankou slúži na automatické párovanie prijatých platieb na váš bankový účet s faktúrami vystavenými vo FLOWii. Taktiež je možné spárovať odoslané platby z bankového účtu so zaevidovanými prijatými faktúrami vo FLOWii.

Výhodou je najmä to, že sa nemusíte prihlasovať do internet bankingu a pridávať úhrady k faktúre manuálne. FLOWii spraví všetko za vás. Navyše sa každá prijatá platba na vašom bankovom účte zobrazí automaticky aj na záložke Financie – Príjmy a výdavky. Rovnako to funguje aj s odoslanými platbami z vášho bankového účtu. Tie sa vo FLOWii vytvoria ako výdavok. Aby automatické párovanie platieb fungovalo správne, je potrebné mať vo FLOWii aktivované riešenie Príjmy a výdavky.

Akonáhle nastavíte párovanie pohybov vo FLOWii a vo vašej banke, je celý postup už automatický. Z času na čas je však potrebné skontrolovať, či sa úhrady spárovali s dokladmi. Váš zákazník totiž nemusí uviesť správny variabilný symbol, alebo ho neuvedie vôbec. V tomto prípade FLOWii nedokáže úhradu spárovať a je potrebné túto úhradu spárovať s faktúrou manuálne.


Aktuálne je možné nastaviť prepojenie FLOWii s nasledujúcimi slovenskými bankami:

 • Tatra banka, a. s.
 • Československá obchodná banka, a.s. (ČSOB)
 • Všeobecná úverová banka, a.s. (VÚB)
 • FIO banka, a.s.
 • Slovenská sporiteľna, a.s.

České banky:

 • Československá obchodní banka, a. s. (ČSOB)
 • Raiffeisen banka
 • FIO banka, a.s.

Postup nastavenia párovania bankových pohybov

 1. Skontrolujte si nastavenia licencie. Mali by ste mať aktivované riešenie Príjmy a výdavky, Fakturácia, po prípade aj Riadenie zákaziek.
 2. Otvorte si Moje nastavenia v pravom hornom rohu vášho FLOWii účtu a skopírujte adresu nachádzajúcu sa v rámčeku Osobný mailbox.
 3. Prihláste sa do internet bankingu vo vašej banke a nastavte si zasielanie notifikácií na email, ktorý je uvedený vo FLOWii v rámčeku Osobný mailbox.
 4. V banke príde na vašom účte k pohybu (príjem alebo výdavok).
 5. Banka odošle notifikáciu, ktorú FLOWii spracuje. Vytvorí príjem alebo výdavok v evidencii Financie, porovná variabilný symbol, sumu a číslo bankového účtu s údajmi uloženými na dokladoch. Pokiaľ medzi nimi existuje doklad s totožnými údajmi, označí ho ako uhradený.
 6. V prípade, ak FLOWii nedokáže spárovať úhradu s faktúrou, príjem alebo výdavok vytvorí a označí ho ako nespárovaný.
 7. V prípade, ak sú faktúry prepojené aj so zákazkami, alebo strediskami, FLOWii automaticky napáruje príjem a výdavok aj na zákazku a konkrétne stredisko.

Pripravili sme pre vás aj videonávod, ktorý nájdete na našom YouTube kanáli: Ako prepojiť FLOWii s bankou.


Nastavenia vo FLOWii

Krok č. 1

Skontrolujte si nastavenia licencie. Mali by ste mať aktivované riešenie Príjmy a výdavky, Fakturácia (zákazky nie sú povinné).

Zobrazenie aktívnych riešení v licencii FLOWii


Krok č. 2

Otvorte si Moje nastavenia v pravom hornom rohu vášho FLOWii účtu a skopírujte adresu nachádzajúcu sa v rámčeku Osobný mailbox.

Kde nájdem adresu osobného mailboxu vo FLOWii


Krok č. 3

Prihláste sa do internet bankingu vašej banky a nastavte si zasielanie notifikácií na email, ktorý je uvedený vo FLOWii v rámčeku Osobný mailbox (príklad novy.pouzivatel-23034@mailbox.flowii.com).


Krok č. 4

Všetky prijaté a vydané platby, ktoré budú zrealizované z vášho bankového účtu sa budú automaticky vytvárať vo FLOWii v evidencii Financie. Zároveň sa budú automaticky párovať k zákazkám za podmienky, že na zákazke máte evidované faktúry a váš zákazník zadá bezchybne variabilný symbol pri úhrade faktúry.

Uvádzame príklad automatického vytvorenia príjmov vo FLOWii, ktoré sa spárovali s faktúrou a následne aj s konkrétnou zákazkou.

Zobrazenie automaticky vytvoreného príjmu v evidencii Financie

Príklad - párovanie platieb s bankou vo FLOWii

Zobrazenie automaticky vytvoreného príjmu v konkrétnej zákazke na karte Financie


Nastavenia v konkrétnych bankách

Nastavenie párovania platieb – FIO banka

FLOWii umožňuje párovanie bankových pohybov zo slovenskej aj českej FIO banky.

Postup

 1. Prihláste sa do internet bankingu FIO banky. Odosielanie notifikačných emailov nastavíte v sekcii Nastavenia, v sekcii SMS a e-mailové upozornenia.
 2. Otvorí sa okno Nastavenie, kde nájdete záložku SMS a e-mailová upozornenia. Fio banka tu ponúka svojim používateľom náhľad na všetky doteraz vytvorené upozornenia. Pre zasielanie informácií o každom pohybe na bankovom účte stlačte tlačidlo Pridať upozornenia v časti Pohyby.
 3. Otvorí sa okno Pridanie upozornení pohybu na účte, kde môžete nastaviť, v akej forme má byť notifikácia zaslaná (Forma kontaktu), kam sa bude posielať a od akej sumy.

Do kolónky E-mailová adresa zadajte e-mailovú adresu vášho osobného mailboxu vo FLOWii. Tlačidlom Odoslať potvrdíte vytvorenie upozornenia.

Kompletný návod nájdete tu: https://www.flowii.com/sk/doplnky/fio-banka


Nastavenie párovania platieb – Tatra banka

Zasielanie notifikačných e-mailov v Internet bankingu Tatrabanky si nastavíte veľmi jednoducho na jednej záložke. Treba však mať aktivovanú službu b-mail, ktorá vám doručí informácie o pohyboch na účte.

Postup

 1. Nastavenie nájdete v menu Nastavenia v položke B-mail. V zobrazenom okne Zoznam B-mailov k účtu kliknite na tlačidlo Vytvoriť nový. V zobrazenom okne Nastavenie kritérií pre B-mail k účtu doplňte do kolónky E-mail adresu, na ktorú si notifikačné e-maily prajete zasielať. Ak chcete využiť funkciu automatického párovania úhrad s dokladmi vedenými vo FLOWii, zadajte tu e-mailovú adresu vášho osobného mailboxu vo FLOWii. Suma pre vklad aj výber je povinný údaj a musí byť vyplnená hodnotou väčšou ako nula. Zadajte tam preto napr. 1 alebo 0,01 ak chcete dostávať úplne všetky správy väčšie alebo rovné tejto sume.
 2. Po kliknutí na tlačidlo Odoslať sa zobrazí okno Nastavenie kritérií pre B-mail k účtu: Autorizácia, kde je potrebné vložiť váš číselný kód bez medzier z čítačky a tlačidlom Potvrdiť by malo vypísať, že B-mail bol úspešne vytvorený. V zobrazenom Zozname B-mailov k účtu, si môžete skontrolovať vytvorené notifikácie. Zobrazuje sa ich typ, e-mail, komu sú odosielané a stav s možnosťou deaktivácie alebo zmeny.

Kompletný návod nájdete tu: https://www.flowii.com/sk/doplnky/tatra-banka


Nastavenie párovania platieb – VÚB banka

FLOWii umožňuje nastavenie automatického párovania bankových pohybov z VÚB banky.

Postup

 1. V menu Nastavenie - Prehľady/Správa zvoľte možnosť Upozornenia.
 2. V prehľade upozornenia vyberte Upozornenie o zrealizovanej transakcii a kliknite na tlačidlo Pridať.
 3. Vyberte účet, ku ktorému chcete upozornenie nastaviť a zvoľte tlačidlo Pridať e-mailovú adresu.
 4. V ďalšom kroku vyplňte do poľa E-mailová adresa váš osobný mailbox FLOWii. Môžete tu zadať aj sumu, od ktorej chcete notifikácie zasielať. Nastavenie potvrďte tlačidlom Potvrdiť a následne tlačidlom Pokračovať.

Kompletný návod nájdete tu: https://www.flowii.com/sk/doplnky/vub-banka


Nastavenie párovania platieb – ČSOB banka

Vo FLOWii si môžete nastaviť automatické párovanie bankových výpisov zo slovenskej a českej ČSOB.

Postup

 1. Nastavenie pre zasielanie informácií o pohyboch na účte nájdete v menu v záložke Info 24/Pohyby a stavy účtov. Pre odosielanie informácií o každom pohybe na účte zaškrtnite pole E-mail na riadku Avízo o zaúčtovaní platby. V spodnej časti tejto záložky doplňte do kolónky E-mail adresu, na ktorú si notifikačné e-maily prajete zasielať. Ak chcete využiť funkciu automatického párovania úhrad s dokladmi vedenými vo FLOWii, zadajte emailovú adresu vášho osobného mailboxu vo FLOWii.
 2. V druhom kroku je potrebné upresniť podmienky na zasielanie notifikačných e-mailov. Ak si prajete vo FLOWii evidovať všetky pohyby na svojom bankovom účte, tak v stĺpci Akcia kliknite na odkaz Detail a v zobrazenom okne Detaily k avízu o zaúčtovaní platby zaškrtnite iba prvé dva riadky – Pripísanie sumy a Odpísanie sumy.

Kompletný návod nájdete tu: https://www.flowii.com/sk/doplnky/csob-banka


Nastavenie párovania platieb – Slovenská sporiteľňa

Vo FLOWii si môžete nastaviť automatické párovanie bankových výpisov zo Slovenskej sporiteľne (George, Business24).

Postup

 1. Prihláste sa do internet bankingu Slovenskej sporiteľne. Párovanie platieb je aktuálne možné nastaviť v produkte George ako aj v produkte Business24. Princíp nastavenia je rovnaký.
 2. Nastavte si zasielanie notifikácií na email, ktorý je uvedený vo FLOWii v rámčeku Osobný mailbox (príklad novy.pouzivatel-23034@mailbox.flowii.com). Odosielanie notifikačných emailov v Slovenskej sporitelni nastavíte v sekcii Profil -> Kontaktné údaje -> Email -> Upraviť.
 3. Otvorte si podnikateľký účet a zapnite si v Nastaveniach produktu e-mailové notifikácie.

Kompletný návod nájdete tu: https://www.flowii.com/sk/doplnky/slovenska-sporitelna