Banka

Ako prepojiť fakturáciou s bankou?


Prepojenie FLOWii fakturácie s bankou slúži na automatické párovanie prijatých platieb na váš bankový účet s faktúrami vystavenými vo FLOWii. Taktiež je možné spárovať odoslané platby z bankového účtu so zaevidovanými prijatými faktúrami vo FLOWii.

Výhodou je najmä to, že sa nemusíte prihlasovať do internet bankingu a pridávať úhrady k faktúre manuálne. FLOWii spraví všetko za vás. Navyše sa každá prijatá platba na vašom bankovom účte zobrazí automaticky aj na záložke Financie – Príjmy a výdavky. Rovnako to funguje aj s odoslanými platbami z vášho bankového účtu. Tie sa vo FLOWii vytvoria ako výdavok. Aby automatické párovanie platieb fungovalo správne, je potrebné mať vo FLOWii aktivované riešenie Príjmy a výdavky.

Akonáhle nastavíte párovanie pohybov vo FLOWii a vo vašej banke, je celý postup už automatický. Z času na čas je však potrebné skontrolovať, či sa úhrady spárovali s dokladmi. Váš zákazník totiž nemusí uviesť správny variabilný symbol, alebo ho neuvedie vôbec. V tomto prípade FLOWii nedokáže úhradu spárovať a je potrebné túto úhradu spárovať s faktúrou manuálne.


Aktuálne je možné nastaviť prepojenie FLOWii s nasledujúcimi slovenskými bankami:

 • Tatra banka, a. s.
 • Československá obchodná banka, a.s. (ČSOB)
 • Všeobecná úverová banka, a.s. (VÚB)
 • FIO banka, a.s.
 • Slovenská sporiteľna, a.s.

České banky:

 • Československá obchodní banka, a. s. (ČSOB)
 • Raiffeisen banka
 • FIO banka, a.s.

Postup nastavenia párovania bankových pohybov

 1. Skontrolujte si nastavenia licencie. Mali by ste mať aktivované riešenie Príjmy a výdavky, Fakturácia, po prípade aj Riadenie zákaziek.
 2. Otvorte si Moje nastavenia v pravom hornom rohu vášho FLOWii účtu a skopírujte adresu nachádzajúcu sa v rámčeku Osobný mailbox.
 3. Prihláste sa do internet bankingu vo vašej banke a nastavte si zasielanie notifikácií na email, ktorý je uvedený vo FLOWii v rámčeku Osobný mailbox.
 4. V banke príde na vašom účte k pohybu (príjem alebo výdavok).
 5. Banka odošle notifikáciu, ktorú FLOWii spracuje. Vytvorí príjem alebo výdavok v evidencii Financie, porovná variabilný symbol, sumu a číslo bankového účtu s údajmi uloženými na dokladoch. Pokiaľ medzi nimi existuje doklad s totožnými údajmi, označí ho ako uhradený.
 6. V prípade, ak FLOWii nedokáže spárovať úhradu s faktúrou, príjem alebo výdavok vytvorí a označí ho ako nespárovaný.
 7. V prípade, ak sú faktúry prepojené aj so zákazkami, alebo strediskami, FLOWii automaticky napáruje príjem a výdavok aj na zákazku a konkrétne stredisko.

Pripravili sme pre vás aj videonávod, ktorý nájdete na našom YouTube kanáli: Ako prepojiť FLOWii s bankou.


Nastavenia vo FLOWii

Krok č. 1

Skontrolujte si nastavenia licencie. Mali by ste mať aktivované riešenie Príjmy a výdavky, Fakturácia (zákazky nie sú povinné).

Zobrazenie aktívnych riešení v licencii FLOWii


Krok č. 2

Otvorte si Moje nastavenia v pravom hornom rohu vášho FLOWii účtu a skopírujte adresu nachádzajúcu sa v rámčeku Osobný mailbox.

Kde nájdem adresu osobného mailboxu vo FLOWii


Krok č. 3

Prihláste sa do internet bankingu vašej banky a nastavte si zasielanie notifikácií na email, ktorý je uvedený vo FLOWii v rámčeku Osobný mailbox (príklad novy.pouzivatel-23034@mailbox.flowii.com).


Krok č. 4

Všetky prijaté a vydané platby, ktoré budú zrealizované z vášho bankového účtu sa budú automaticky vytvárať vo FLOWii v evidencii Financie. Zároveň sa budú automaticky párovať k zákazkám za podmienky, že na zákazke máte evidované faktúry a váš zákazník zadá bezchybne variabilný symbol pri úhrade faktúry.

Uvádzame príklad automatického vytvorenia príjmov vo FLOWii, ktoré sa spárovali s faktúrou a následne aj s konkrétnou zákazkou.

Zobrazenie automaticky vytvoreného príjmu v evidencii Financie

Príklad - párovanie platieb s bankou vo FLOWii

Zobrazenie automaticky vytvoreného príjmu v konkrétnej zákazke na karte Financie


Nastavenia v konkrétnych bankách

Nastavenie párovania platieb – FIO banka

FLOWii umožňuje párovanie bankových pohybov zo slovenskej aj českej FIO banky.

Postup

 1. Prihláste sa do internet bankingu FIO banky. Odosielanie notifikačných emailov nastavíte v sekcii Nastavenia, v sekcii SMS a e-mailové upozornenia.
 2. Otvorí sa okno Nastavenie, kde nájdete záložku SMS a e-mailová upozornenia. Fio banka tu ponúka svojim používateľom náhľad na všetky doteraz vytvorené upozornenia. Pre zasielanie informácií o každom pohybe na bankovom účte stlačte tlačidlo Pridať upozornenia v časti Pohyby.
 3. Otvorí sa okno Pridanie upozornení pohybu na účte, kde môžete nastaviť, v akej forme má byť notifikácia zaslaná (Forma kontaktu), kam sa bude posielať a od akej sumy.

Do kolónky E-mailová adresa zadajte e-mailovú adresu vášho osobného mailboxu vo FLOWii. Tlačidlom Odoslať potvrdíte vytvorenie upozornenia.


Nastavenie párovania platieb – Tatra banka

Zasielanie notifikačných e-mailov v Internet bankingu Tatrabanky si nastavíte veľmi jednoducho na jednej záložke. Treba však mať aktivovanú službu b-mail, ktorá vám doručí informácie o pohyboch na účte.

Postup

 1. Nastavenie nájdete v menu Nastavenia v položke B-mail. V zobrazenom okne Zoznam B-mailov k účtu kliknite na tlačidlo Vytvoriť nový. V zobrazenom okne Nastavenie kritérií pre B-mail k účtu doplňte do kolónky E-mail adresu, na ktorú si notifikačné e-maily prajete zasielať. Ak chcete využiť funkciu automatického párovania úhrad s dokladmi vedenými vo FLOWii, zadajte tu e-mailovú adresu vášho osobného mailboxu vo FLOWii. Suma pre vklad aj výber je povinný údaj a musí byť vyplnená hodnotou väčšou ako nula. Zadajte tam preto napr. 1 alebo 0,01 ak chcete dostávať úplne všetky správy väčšie alebo rovné tejto sume.
 2. Po kliknutí na tlačidlo Odoslať sa zobrazí okno Nastavenie kritérií pre B-mail k účtu: Autorizácia, kde je potrebné vložiť váš číselný kód bez medzier z čítačky a tlačidlom Potvrdiť by malo vypísať, že B-mail bol úspešne vytvorený. V zobrazenom Zozname B-mailov k účtu, si môžete skontrolovať vytvorené notifikácie. Zobrazuje sa ich typ, e-mail, komu sú odosielané a stav s možnosťou deaktivácie alebo zmeny.

Nastavenie párovania platieb – VÚB banka

FLOWii umožňuje nastavenie automatického párovania bankových pohybov z VÚB banky.

Postup

 1. V menu Nastavenie - Prehľady/Správa zvoľte možnosť Upozornenia.
 2. V prehľade upozornenia vyberte Upozornenie o zrealizovanej transakcii a kliknite na tlačidlo Pridať.
 3. Vyberte účet, ku ktorému chcete upozornenie nastaviť a zvoľte tlačidlo Pridať e-mailovú adresu.
 4. V ďalšom kroku vyplňte do poľa E-mailová adresa váš osobný mailbox FLOWii. Môžete tu zadať aj sumu, od ktorej chcete notifikácie zasielať. Nastavenie potvrďte tlačidlom Potvrdiť a následne tlačidlom Pokračovať.

Nastavenie párovania platieb – ČSOB banka

Vo FLOWii si môžete nastaviť automatické párovanie bankových výpisov zo slovenskej a českej ČSOB.

Postup

 1. Nastavenie pre zasielanie informácií o pohyboch na účte nájdete v menu v záložke Info 24/Pohyby a stavy účtov. Pre odosielanie informácií o každom pohybe na účte zaškrtnite pole E-mail na riadku Avízo o zaúčtovaní platby. V spodnej časti tejto záložky doplňte do kolónky E-mail adresu, na ktorú si notifikačné e-maily prajete zasielať. Ak chcete využiť funkciu automatického párovania úhrad s dokladmi vedenými vo FLOWii, zadajte emailovú adresu vášho osobného mailboxu vo FLOWii.
 2. V druhom kroku je potrebné upresniť podmienky na zasielanie notifikačných e-mailov. Ak si prajete vo FLOWii evidovať všetky pohyby na svojom bankovom účte, tak v stĺpci Akcia kliknite na odkaz Detail a v zobrazenom okne Detaily k avízu o zaúčtovaní platby zaškrtnite iba prvé dva riadky – Pripísanie sumy a Odpísanie sumy.