Skladová evidence ve FLOWii

Sklad a skladová evidence byla požadavkem více zákazníků již delší dobu. Právě proto věříme, že vás nové řešení potěší. Online sklad ve FLOWii se budeme snažit dlouhodobě vylepšovat aby vyhovoval co největšímu počtu našich zákazníků. Vzhledem k tomu, že se jedná o poměrně rozsáhlou problematiku jsme pro vás vytvořili online příručku s kompletním návodem jako sklad ve FLOWii používat. Online příručku naleznete zde - návod jak používat sklad ve FLOWii.

Kontaktní osoby na zakázce

Potřebujete si zaevidovat konkrétní kontaktní osoby k zakázce? Nejnovější vylepšení ve FLOWii to umožňuje. Kontaktní osobu k zakázce můžete vybrat z kontaktních osob partnera nebo kontaktní osobu jednoduše vytvoříte.

Obrázek č. 1 - Přidání kontaktní osoby v zakázce.

Obrázek č. 2 - Výběr kontaktní osoby v zakázce.

Obrázek č. 3 - Náhled kontaktních osob v zakázce.

Lepší přehled o financích v evidenci zakázek

Pro lepší přehled financí v zakázkách jsme přidali nové sloupce znázorňující celkově uhrazeny výdaje na zakázku a celkovou hodnotu vydaných objednávek na zakázku.

Zrychlení načítání dat

Zrychlení načítání dat ve FLOWii se týká zejména těch firem, které používají při práci s FLOWii střediska. Nejnovější aktualizace přinesla násobné zrychlení.

Nový filtr v uživatelích

V evidenci uživatelů jsme přidali nový filtr pomocí kterého zjistíte rozdělení uživatelů na jednolých střediscích. Na jedno kliknutí například zjistíte jaký zaměstnanci jsou přiřazeni k středisku Praha nebo Brno. Název střediska samozřejmě závisí na nastavení vašeho účtu.

Vlastní poznámky k činnostem na úkolu

Pracujete s úkoly, které mají více odpovědných? Každý zodpovědný si ke své vlastní činnosti může zapsat poznámku.