Poznámka k intervalu na úloze

Pracujete s úkoly ve FLOWii a evidujete si i odpracovaný čas? K jednotlivým časovým intervalům si odteď můžete zapisovat vlastní poznámku. Při každém časovém intervalu přibyla nová funkce vlastní poznámky. Poznámka může mít 150 znaků.

Rozšíření exportu partnerů

V exportu partnerů do excelu přibyly dva nové sloupce ke kontaktním osobám partnera. Jedná se o sloupec Kontakt 1 – Titul a Kontakt 1 – Titul za jménem. V exportu nově najdete titul před jménem a titul za jménem kontaktní osoby.