Rozšířili jsme možnosti plánování úkolů ve FLOWii. Realizaci úkolu nebo realizaci činnosti na úkolu si nyní můžete naplánovat na konkrétní datum a čas.

V úkolu aktuálně najdete tři data:

  1. Termín - je to termín úkolu (deadline), do kterého musí být úkol zcela dokončen.
  2. Plánovaný začátek - datum a čas plánovaného začátku realizace úkolu.
  3. Plánovaný konec - datum a čas plánovaného konce realizace úkolu.

Náhled č. 1 - Zobrazení plánovaného začátku a konce realizace úkolu, je-li na úkolu 1 odpovědný

Náhled č. 2 - Zobrazení plánovaného začátku a konce realizace úkolu, pokud je na úkolu více odpovědných


Přenos do Google kalendáře

Termín, plánovaný začátek a plánovaný konec úkolu se přenáší do Google kalendáře.

Přenos dat funguje následovně:

  • Pokud jsou na úloze vyplněny všechny tři termíny, do Google kalendáře se přenese jen Termín (deadline) úkolu.
  • Pokud je na úloze vyplněn pouze Plánovaný začátek a Plánovaný konec, do Google kalendáře se přenese termín Plánovaného začátku a Plánovaného konce.

Nové sloupce a filtry v evidenci Úkoly

Datum a čas plánovaného začátku a plánovaného konce úkolu lze filtrovat a zobrazovat ve sloupcích v evidenci Úkoly. Filtr a nové sloupce je třeba aktivovat.

Export dat do excelu

Export úkolů do excelu jsme rozšířili o nové sloupce. Konkrétně jsme do exportu přidali sloupec Plánovaný začátek a Plánovaný konec.