Novinky v evidenci Události

V evidenci Události jsme zapracovali několik změn.

Doplnili jsme nové sloupce s názvem:

  • Datum editace
  • Zdroj editace
  • Datum přidání
  • Zdroj přidání
  • Středisko
  • Upravil

V exportu událostí do excelu jsme doplnili nové sloupce s názvem:

  • Partner - typ
  • Partner - podtyp
  • Obchodní případ
  • Zakázka

V evidenci Události se nově již nebudou zobrazovat emaily. Kompletní informace o přijatých a odeslaných emailech naleznete v evidenci Emailing.

Posledním z vylepšení v evidenci Události je „optimalizace kódu“, která s sebou přinesla výrazné zrychlení načítání dat.

Novinky v evidenci Emailing

V evidenci emailing si můžete nově zobrazovat emaily ostatních uživatelů. Postačuje kliknout na Filtry -> Uživatel -> vyberete uživatele a kliknete na zobrazit Přijaté, Odeslané emaily, nebo Koncepty, či smazané emaily. Přístup k emailům ostatních uživatelů podléhá nastavení práv pro evidenci Události.